Sustabdykime smurtą prieš moteris

Informacija-9055-s225x115Tarptautinės smurto prieš moteris panaikinimo dienai skirtas Europos Komisijos pareiškimas.

„Minėdami Tarptautinę smurto prieš moteris panaikinimo dieną dar kartą kartojame – smurtas turi liautis.

Prieš moteris ir mergaites vis dar kasdien smurtaujama, ir Europos Sąjungoje, ir už jos ribų. Šis žmogaus teisių pažeidimas yra dažnas ir pasireiškia įvairiai: smurtaujama visuose socialiniuose sluoksniuose, namuose, darbe, mokykloje, gatvėje, sporto salėse, internete. Dėl to moterys ir mergaitės negali visavertiškai dalyvauti politiniame, kultūriniame, socialiniame ir ekonominiame visuomenės gyvenime.

Skaityti daugiau

Lietuvos studentai laimėjo 2017 m. Europos profesinių gebėjimų savaitės konkursą #CedefopPhotoAward

Informacija-9055-s225x115

Per antrąją Europos profesinių gebėjimų savaitę Šiaulių profesinio rengimo centro studentų komandos fotografijos projektas „Kirpėjo svajonė“ laimėjo konkursą #CedefopPhotoAward.

Jaunos fotografijos studentės Edita Aleksandravičienė ir Irena Masandavičiūtė iš Lietuvos fotografijomis papasakojo Svajūno – jaunuolio, po kirpėjo mokslų sėkmingai tęsiančio karjerą viename populiariausių Vilniaus salonų, – istoriją.

Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP) surengė fotografijos konkursą tema „Profesinis mokymas: papasakokite savo istoriją“, kad įtrauktų visos Europos profesinio rengimo ir mokymo sistemos studentus, o jie parodytų, ką jiems reiškia profesinis rengimas ir mokymas.

Skaityti daugiau

ES šalių sveikatos sistemos apžvalga

Informacija-9055-s225x115

Lapkričio 23 d. Komisija paskelbė sveikatos būklės 28 šalyse apžvalgas ir pridedamąją ataskaitą. Ataskaitose pateikiama išsami ES valstybių narių sveikatos sistemų analizė. Jose apžvelgiama gyventojų sveikata ir svarbūs rizikos veiksniai, taip pat kiekvienos iš ES valstybių narių sveikatos sistemų efektyvumas, galimybė naudotis paslaugomis ir atsparumas. Ataskaitose aiškiai išreiškiami visų valstybių narių bendri tikslai ir atskleidžiamos galimos sritys, kuriose Komisija gali skatinti abipusį mokymąsi ir keitimąsi geriausios praktikos pavyzdžiais.

Skaityti daugiau

Europos semestras – Komisija nustato kitų metų ES ekonominius ir socialinius prioritetus

Informacija-9055-s225x115

Komisija nustato kitų metų ES ekonominius ir socialinius prioritetus, pateikia politines rekomendacijas euro zonai ir užbaigia euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų vertinimą.

2018 m. Europos semestro ekonominės, fiskalinės ir socialinės politikos koordinavimo ciklasprasideda, euro zonoje ir ES vykstant aktyviai ekonominei veiklai, esant rekordiškai aukštam užimtumo lygiui, o nedarbo lygiui mažėjant iki ikikrizinio lygio. Kadangi visos valstybės narės prisideda prie šio spartaus augimo, šiuo metu pirmiausia reikia užtikrinti, kad ši padėtis išliktų ir būtų naudinga visiems mūsų visuomenės nariams. Kartu su atsakinga fiskaline politika vykdant struktūrines reformas visų pirma turėtų būti sudaromos sąlygos toliau didinti investicijas ir realiojo darbo užmokesčio augimą vidaus paklausai paremti. Šiandienos dokumentų rinkinys parengtas remiantis Komisijos 2017 m. rudens ekonominėmis prognozėmis ir Komisijos Pirmininko J.-C. Junkcerio 2017 m. pranešimu apie Sąjungos padėtį. Jame taip pat atsižvelgiama į naujausią Europos socialinių teisių ramsčio deklaraciją, paskelbtą Geteborgo socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikime(link is external).

Skaityti daugiau

Prasideda antroji Europos profesinių gebėjimų savaitė

Informacija-9055-s225x115

Po sėkmingos praėjusių metų iniciatyvos 2017 m. lapkričio 20–24 d. Europos Komisija rengia antrąją Europos profesinių gebėjimų savaitę.

Siekiama paskatinti žmones atrasti savo talentus ir gebėjimus, jais naudotis ir tobulinti juos pasitelkiant profesinį rengimą ir mokymą (PRM). Skatinti žmones apsvarstyti galimybę rinktis PRM kaip profesinės karjeros prioritetą – vienas iš dešimties pagrindinių Komisijos pagal Naują Europos įgūdžių darbotvarkę siūlomų veiksmų. Ši darbotvarkė vykdoma nuo 2016 m. birželio mėn.

Skaityti daugiau

Informacija apie ES Alytaus regiono piliečiams