„Europos egzamino“ mokymosi kampelis

 

Skelbiame informacijos šaltinius, kurie padės Jums geriau suprasti Europos Sąjungą ir pasiruošti „Europos egzaminui“

Atkreipkite dėmesį, kad šiuo metu Europos Sąjungą sudaro 27 šalys. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos 2020 m. sausio 31 d. Kai kuriuose anksčiau išleistuose leidiniuose ši informacija gali būti neatnaujinta.

ES veikimas, institucijos, istorija:

ES piliečių teisės ir galimybės:

Europos žaliasis kursas:

Prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi Europa:

Skaityti daugiau

Europos Komisija skelbia keleivių teisių užtikrinimo gaires

 

Stengdamasi sušvelninti COVID-19 pandemijos ekonominį poveikį, Europos Komisija šiandien paskelbė gaires, kuriomis siekiama užtikrinti, kad keleivių teisės būtų nuosekliai taikomos visoje ES.  Nacionalinės vyriausybės nustatė įvairias priemones, įskaitant kelionių apribojimus ir sienų kontrolę. Šių gairių tikslas – patikinti keleivius, kad jų teisės yra apsaugotos.

Jei kelionė atšaukiama, keleiviai gali pasirinkti, ar atgauti bilieto kainą, ar vykti kitu maršrutu, kad į galutinę paskirties vietą atvyktų vėliau. Be to, gairėse paaiškinama, kad dabartinės aplinkybės yra „ypatingos“, todėl negalima pasinaudoti kai kuriomis keleivių teisėmis, pavyzdžiui, kompensacija už atšaukimą skrydžio, iki kurio liko mažiau nei dvi savaitės. 

Skaityti daugiau

EK imasi veiksmų, kad užtikrintų asmeninių apsaugos priemonių tiekimą Europos Sąjungoje

 

 

Stengdamasi apsaugoti piliečius ir koordinuoti atsaką į COVID-19, Europos Komisija ėmėsi skubių veiksmų, kad užtikrintų asmeninių apsaugos priemonių prieinamumą, kaip antai apsauginių veido kaukių, apsauginių akinių, burnos ir nosies apsaugų bei apsauginių drabužių. Europos Komisija nustatė reikalavimą, kad eksportuoti tokias priemones už ES ribų galima tik gavus atitinkamos valstybės narės leidimą. Privalu pasirūpinti, kad pačioje ES būtų užtektinai apsaugos priemonių, reikalingų ligoninėms, pacientams, civilinės saugos institucijoms.

Skaityti daugiau

Europos Komisija priėmė Žiedinės ekonomikos veiksmų planą

 

Europos Komisija priėmė Žiedinės ekonomikos veiksmų planą, kuris yra viena iš pagrindinių Europos žaliojo kurso – ES perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui gairių – priemonių. Šio veiksmų plano tikslas – sumažinti ES vartojimo poveikį ir padvigubinti ES žiedinio medžiagų naudojimo rodiklį, kartu skatinant ekonomikos augimą.

Už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Virginijus Sinkevičius sakė: „Turime tik vieną planetą Žemę, tačiau 2050 m. vartosime išteklių tiek, tarsi tokių planetų turėtume tris. Naujuoju planu žiediškumas bus integruotas į mūsų kasdienybę ir taps norma, be to, tas planas padės greičiau pereiti prie ekologiškos ekonomikos. Siūlome ryžtingų priemonių, susijusių su tvarumo grandinės pirmosios grandies – gaminio projektavimo – pokyčiais. Į ateitį orientuotos priemonės padės atverti naujų verslo ir užimtumo galimybių, suteikti naujų teisių Europos vartotojams, pasinaudoti inovacijomis bei skaitmeninimu ir, kaip ir gamtoje, užtikrinti, kad neliktų atliekų.“

Skaityti daugiau

Pagal programą EaSI sudarę susitarimą dėl 10 mln. EUR, EIF ir „Noviti Finance“ padeda Baltijos šalių labai mažoms įmonėms lengviau gauti finansavimą

 

 „Noviti Finance“ su Europos investicijų fondu (EIF) pasirašė garantijų susitarimą pagal Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programą (EaSI). EIF garantuos iki 10 mln. EUR vertės „Noviti Finance“ paskolų portfelį. Bendrovė visų pirma teiks paramą labai mažoms įmonėms, joms suteikdama iki 25 000 EUR dydžio paskolas. Susitarimas grindžiamas Investicijų planu Europai.Siekdami skatinti smulkiojo verslo finansavimą Baltijos šalyse, nebankinių verslo paskolų teikėja „Noviti Finance“ ir Europos investicijų fondas (EIF) pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, pagal kurį labai mažos įmonės ir ūkininkai galės lengviau gauti iki 25 000 EUR dydžio finansavimą. Garantija finansuojama pagal Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programą (EaSI) ir grindžiama Investicijų planu Europai.Lietuvoje įsisteigusi nebankinių paskolų teikėja „Noviti Finance“ pagal garantijų priemonę teiks paramą labai mažoms įmonėms visose Baltijos šalyse (Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje). Pagal Investicijų planą Europai Europos investicijų banko grupė gali investuoti į daugiau operacijų, kurios neretai būna didesnės rizikos, o programos EaSI tikslas – padėti pažeidžiamoms grupėms, labai mažoms įmonėms ir socialinėms įmonėms lengviau gauti finansavimą.

Vykdomasis Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis pareiškė: „Skatinti plėtoti ekonomiką, kuri tarnauja žmonėms, reiškia didinti mūsų piliečių užmojus ir verslumo talentą. Šiandienos susitarimas yra puikus žingsnis ta linkme. Pagal Investicijų planą Europai Europos investicijų fondo ir „Noviti Finance“ sudarytas susitarimas dėl 10 mln. EUR reiškia, kad mažosios įmonės, kuriose dirba ne daugiau kaip 9 darbuotojai, gali gauti iki 25 000 EUR dydžio paskolas. Ši finansinė paspirtis labai mažoms įmonėms Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje suteikia realią galimybę klestėti ir plėstis.“

Skaityti daugiau

Informacija apie ES Alytaus regiono piliečiams

Sveiki, susisiekite!
Translate »