Vieša diskusija „Iššūkiai Europos Sąjungai: Kodėl tai svarbu mums?“

 

 

Šiandien Alytuje viešėjo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministras Albinas Zananavičius ir projekto „Lietuvos ES politikos veiksmingumo didinimas“ vyriausiasis specialistas Augustinas Uleckas. Vizitą Alytuje svečiai pradėjo susitikimu su Alytaus miesto savivaldybės meru Vytautu Grigaravičiumi. Jo metu kalbėta emigracijos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimo ir Alytaus miesto tarptautinio bendradarbiavimo temomis. Vėliau viceministras A. Zananavičius bei Rytų Europos studijų centro direktorius Linas Kojala dalyvavo Alytaus miesto teatre vykusioje neformalioje diskusijoje „Iššūkiai Europos Sąjungai: kodėl tai svarbu mums?”, kurios metu dalintasi mintimis apie didžiausius dabarties bei ateities iššūkius Europos Sąjungai, juos sukeliančias priežastis bei galimus jų padarinius valstybėms narėms bei visai Sąjungai.
Diskusiją organizavo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, kartu su Europos Sąjungos informacijos centru „Europe direct„.
Diskusiją moderavo Alytaus radijo stoties FM99 direktorius Liudas Ramanauskas.

Skaityti daugiau

2017 m. Europos Sąjungos muitinės ES pasienyje konfiskavo daugiau kaip 31 mln. suklastotų prekių

 

 

Europos Komisijos paskelbti nauji duomenys rodo, kad ties ES išorės pasieniu muitinės sulaikė daugiau kaip 31 mln. suklastotų gaminių, kurių vertė parduodant gatvėje viršytų 580 mln. EUR.

Nors bendras suklastotų gaminių kiekis nuo 2016 m. sumažėjo, suklastoti potencialiai pavojingi kasdienio vartojimo gaminiai, kaip antai sveikatos priežiūros produktai, vaistai, žaislai ir elektros prekės, dabar sudaro daug didesnę visų konfiskuotų prekių dalį – 43 proc. visų sulaikytų prekių. Apskritai daugiausia suklastotų prekių priskiriama maisto produktų kategorijai (24 proc. visų sulaikytų prekių). Kitos didžiausios kategorijos – žaislai (11 proc.), cigaretės (9 proc.) ir drabužiai (7 proc.).

Skaityti daugiau

Europos kalbų lobynas 2018

Jau antrus metus iš eilės  kartu su  Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje, Alytaus A.Ramanausko- Vanago gimnazija, organizuojame  daugiakalbystės konkursą Europos kalbų lobynas-18. Šiais metais  konkurse dalyvavo tik  gimnazijų komandos. Jo metu gimazistams buvo suteikta proga kalbėti  angliškai, rusiškai, vokiškai, prancūziškai, ir dar kitomis kalbomis, kurias jie turėjo mokėti  ir, be abejo,lietuviškai. A.Ramanausko- Vanago gimnazija, kaip pagrindinis renginio partnerė ir patalpų  šeimininkė, konkursui parengė net dvi komandas, tai  parodo situaciją, kad šioje gimazijoje kalbų mokymui ir mokymuisi skiriamas didelis administracijos dėmesys.   Tai renginys, kuris užaugo nuo mažo, tik šioje gimnazijoje tradiciškai vykusio konkurso, iki smagaus reginio visoms miesto mokykloms.  Putinų gimnazija atvyko su itin linksmai nusiteikusia komanda. Šv .Benedikto gimnazistai taip pat surinko savo komandą. Konkurso dalyvius sveikino Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos direktorius Virginijus Skroblas bei Alytaus „Europe Direct“ informacijos centro vadovė Nijolė Vitienė. Konkurso metu mokiniai pirmiausiai pristatė savo komandas, vėliau varžėsi įvairiose nuotaikingose rungtyse – dalyvavo protmūšyje, vaidino šaradas ir rašė žodžius įvairiomis kalbomis, vaidino gerai žinomas pasakas siaubo, komedijos, fantasy, melodramos stiliais įvairiomis Europos kalbomis, dalyvavo „Dainų lietuje“. Belieka tik stebėtis jaunųjų alytiškių išmone, teatrališkumu ir, visų svarbiausia, įvairų kalbų mokėjimu. Konkurse skambėjo anglų, rusų, vokiečių, ispanų, prancūzų, norvegų ir kitos Europos kalbos. KALBA specialųjį prizą – CAE tarptautinį egzaminą, skirtą geriausiai anglų kalbą vartojusiam dalyviui, KALBA Kauno regiono kokybės vadovė Eglė Kazlauskienė įteikė Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokiniui Uosiui Nojui Galkevičiui.

Skaityti daugiau

Europos kalbų diena Panemunės pagrindinėje mokykloje

 

Rugsėjo 26-oji – yra diena kai kasmet  paminime Europos kalbų dieną. Ši diena oficialiai švenčiama nuo 2001 m. Kasmet Europoje kalbų dieną vyksta šimtai renginių: spektaklių, žaidimų vaikams, kalbų kursų, radijo ir televizijos laidų, konferencijų, skatinančių kalbų mokymosi įvairovę, pagarbą visoms Europos kalboms.
Europa turi tikrą lobyną – 23 oficialiąsias kalbas ir per 60 vietos gyventojų bendruomenių, kalbančių regioninėmis ar mažumų kalbomis.
Šios dienos paskirtis trejopa: šviesti visuomenę Europos daugiakalbystės klausimais, puoselėti kultūrų ir kalbų įvairovę bei skatinti mokytis kalbų visų lygių mokyklose ir vėliau, jas baigus.

Skaityti daugiau

„Airbnb“ įsipareigojo laikytis Europos Komisijos ir ES vartotojų apsaugos institucijų reikalavimų

 

Po Europos Komisijos ir ES vartotojų apsaugos institucijų liepos mėn. pateikto raginimo „Airbnb“ dabar įsipareigojo atlikti būtinus savo sąlygų pakeitimus ir geriau nurodyti kainas.

„Airbnb“ įsipareigojo:

  • pateikti visą užsakymo kainą, įskaitant papildomus mokesčius, pavyzdžiui, už aptarnavimą ir valymą. Jei galutinės kainos iš anksto apskaičiuoti neįmanoma, bendrovė įsipareigojo vartotoją aiškiai informuoti, kad gali būti taikomi papildomi mokesčiai;
  • aiškiai nurodyti, ar pasiūlymą teikia privatus, ar profesionaliai tuo užsiimantis asmuo, kadangi abiem atvejais vartotojų apsaugos taisyklės skiriasi;
  • aiškiai nurodyti, kad vartotojai gali naudotis visomis numatytomis teisių gynimo priemonėmis, visų pirma teise paduoti šeimininką į teismą, jei jis padarė asmeninės ar kitokios žalos;
  • aiškiai nurodyti, kad vartotojai turi teisę pareikšti ieškinį prieš „Airbnb“ šalies, kurioje jie gyvena, teismuose;
  • pranešti vartotojams, jei bendrovė nuspręs nutraukti sutartį arba pašalinti turinį, ir pasiūlys jiems teisę pateikti skundą ir, atitinkamais atvejais, teisę į kompensaciją.

Tikimasi, kad „Airbnb“ įgyvendins pakeitimus visose savo interneto svetainės versijose ES ir Europos ekonominės erdvės kalbomis iki 2018 m. gruodžio mėn. pabaigos. Jei reikalavimų būtų nesilaikoma, vartotojų apsaugos institucijos gali nuspręsti imtis vykdymo užtikrinimo priemonių.

Skaityti daugiau

Informacija apie ES Alytaus regiono piliečiams

Translate »