Europos Komisija pradeda viešas konsultacijas dėl Europos kovos su vėžiu plano

 

Kasmet Europos Sąjungoje vėžys diagnozuojamas 3,5 mln. žmonių. Po širdies ir kraujagyslių ligų vėžys yra antra pagrindinė mirtingumo priežastis. Sergamumas vėžiu yra ir didžiulė našta sveikatos ir socialinėms sistemoms, be to, neigiamas poveikis ekonomikos našumui ir augimui. Tačiau 40 proc. visų vėžio atvejų galima išvengti prevencijos priemonėmis.

Europos kovos su vėžiu plane, kuris bus pateiktas iki šių metų pabaigos, bus siūlomi veiksmai kiekvienu svarbiu ligos etapu:

Skaityti daugiau

Mitai apie Europos Sąjungą

 

 

 

                 Kas yra dezinformacija ?

Dezinformacija – melaginga arba klaidinanti informacija, kuriama, pateikiama ir skleidžiama dėl ekonominės naudos arba siekiant tyčia suklaidinti visuomenę. Žinomiausia dezinformacijos forma –  melagingos naujienos (ang. „fake news“), kuriomis siekiama manipuliuoti viešąja politine informacija. „Eurobarometro“ apklausos, atliktos 2018 m. vasario mėnesį, duomenimis,  beveik ketvirtadalis (23 proc.) lietuvių nurodė kasdien arba beveik kasdien susiduriantys su tikrovės neatitinkančia ar net klaidinančia informacija. Tačiau tik 14 proc. nurodė esantys tvirtai įsitikinę, kad gali identifikuoti klaidinančią informaciją. Beveik pusė (46 proc.) lietuvių mano, kad melagingos naujienos neabejotinai yra problema Lietuvoje.

Skaityti daugiau

Europos Komisija priėmė Tarybai skirtą rekomendaciją pradėti derybas dėl naujos partnerystės su Jungtine Karalyste

 

 

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė: „Dabar metas pradėti dirbti. Laiko turime nedaug. Derėsimės sąžiningai ir skaidriai, tačiau iki pabaigos ginsime ES ir mūsų piliečių interesus.“

Rekomendacijoje pateikiamas išsamus pasiūlymas dėl derybinių nurodymų, kuriuose nustatomas būsimos partnerystės, kurią Europos Sąjunga numato užmegzti su Jungtine Karalyste, mastas bei sąlygos. Šie derybiniai nurodymai yra susiję su visomis rūpimomis derybų sritimis, įskaitant prekybos ir ekonominį bendradarbiavimą, teisėsaugos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, užsienio politiką, saugumą ir gynybą, dalyvavimą Europos Sąjungos programose ir kitose teminėse bendradarbiavimo srityse. Konkrečiame skyriuje, kuriame reglamentuojamas valdymas, pateikiami visas bendradarbiavimo ekonomikos ir saugumo klausimais sritis apimančios bendros valdymo sistemos metmenys.

Skaityti daugiau

EK pradeda svarstyti apie tvirtą socialinę politiką siekiant užtikrinti teisingą pertvarką

 

 

Sausio 14 dieną,  Europos Komisija (EK) pateikia komunikatą dėl tvirtos socialinės Europos kūrimo teisingai pertvarkai užtikrinti. Jame išdėstyta, kaip socialinė politika padės įveikti šiandienos iššūkius ir pasinaudoti galimybėmis, siūlomi artimiausių mėnesių ES lygmens veiksmai ir prašoma grįžtamosios informacijos apie tolesnius visų lygmenų veiksmus užimtumo ir socialinių teisių srityje. Taip pat šiandien EK su socialiniais partneriais – įmonėmis ir profesinėmis sąjungomis – pradeda pirmąjį konsultacijų, kaip ES valstybių darbuotojams užtikrinti teisingą minimalų darbo užmokestį, etapą.

Skaityti daugiau

Perėjimo prie žaliosios ekonomikos finansavimas: Europos žaliojo kurso investicijų planas ir Teisingos pertvarkos mechanizmas

 

Sausio 14 dieną, Europos Komisija pristatė Europos žaliojo kurso investicijų planą ir Teisingos pertvarkos mechanizmą, padėsiančius įgyvendinti įsipareigojimą Europos Sąjungai iki 2050 m. tapti pirmuoju pasaulyje neutralaus poveikio klimatui bloku.

Europos žaliojo kurso investicijų planas

Pagal Europos žaliojo kurso investicijų planą bus sutelktas ES finansavimas ir sukurta palanki aplinka, kuri palengvins ir paskatins viešąsias ir privačiąsias investicijas, būtinas siekiant pereiti prie neutralaus poveikio klimatui, žaliosios, konkurencingos ir įtraukios ekonomikos. Planas papildo kitas pagal Žaliąjį kursą paskelbtas iniciatyvas ir yra pagrįstas trimis toliau nurodytais aspektais:

Skaityti daugiau

Informacija apie ES Alytaus regiono piliečiams

Sveiki, susisiekite!
Translate »