79 proc. lietuvių mano, kad Šengeno erdvė yra vienas svarbiausių ES pasiekimų

 

Laisvas asmenų judėjimas yra pagrindinė teisė, kurią ES užtikrina savo piliečiams. Ja naudodamiesi visi ES piliečiai gali be specialių formalumų keliauti, dirbti ir gyventi bet kurioje ES šalyje. Šengeno erdvės sukūrimu konkrečiai įgyvendinama ši laisvė – visiems asmenims sudaromos sąlygos kirsti vidaus sienas (t. y. sienas tarp Šengeno erdvei priklausančių valstybių) be patikrinimų kertant sieną. Taigi Šengeno erdvėje užtikrinama galimybė nevaržomai keliauti 26 valstybių, kuriose gyvena per 400 mln. gyventojų, teritorijoje.

Ši apklausa vykdyta nuo 2018 m. birželio 23 d. iki liepos 6 d. 28 ES valstybėse narėse.  Beveik 30 000 skirtingų socialinių ir demografinių kategorijų ES piliečių buvo apklausti asmeniškai savo namuose savo gimtąja kalba siekiant sužinoti jų nuomonę apie Šengeno erdvę. Siekiant šio tikslo, klausimai buvo orientuoti į šiuos aspektus:

  • bendrą Šengeno erdvės suvokimą;
  • kelionių modelius Šengeno erdvėje ir už jos ribų;
  • supratimą apie Šengeno erdvę;
  • informuotumą apie laikinai atnaujintą vidaus sienų kontrolę ir patirtį susidūrus su ja;
  • informuotumą apie ES išorės sienų kontrolės iniciatyvas ir paramą joms.

Rezultatai rodo, kad dauguma lietuvių žino apie Šengeno erdvę ir teigiamai vertina jos teikiamą naudą: daugiau nei du trečdaliai apklaustųjų pritaria tam, kad Šengeno erdvė yra vienas svarbiausių ES pasiekimų (79 proc. apklaustųjų). Taip pat tvirtai pritariama tam, kad Šengeno erdvė yra naudinga verslui Lietuvoje (86 proc. apklaustųjų). Dauguma lietuvių keliauja į kitas Šengeno erdvės valstybes atostogauti (75 proc. apklaustųjų),  o 53 proc. mano, kad pagrindinis teigiamas Šengeno aspektas yra kelionės be pasų kontrolės.  Nepaisant pastaraisiais metais žiniasklaidoje skiriamo didelio dėmesio, tik 28 proc. apklaustųjų Lietuvoje nurodė žinantys apie Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrą (FRONTEX). Galiausiai apklaustieji aiškiai parodė, kad pritaria tam, jog ES glaudžiau bendradarbiautų su šalimis padėdama joms apsaugoti ES išorės sienas (80 proc. apklaustųjų) ir būtų padidintas ES išorės sienų apsaugai skiriamas finansavimas (72 proc. apklaustųjų).

Specialiąją „Eurobarometro“ apklausą užsakė Migracijos ir vidaus reikalų generalinis direktoratas, siekdamas įvertinti europiečių suvokimą, nuostatas ir nuomones dėl Šengeno erdvės.

Lietuvos duomenys

Pilna ataskaita apie visas ES valstybes nares