Kuriama Europos sveikatos sąjunga

 

                  Siekiant sustiprinti kovą su COVID-19 pandemija ir būsimomis ekstremaliosiomis sveikatos situacijomis, reikia daugiau koordinavimo ES lygmeniu. Todėl Europos Komisija šiandien žengia pirmuosius žingsnius, kurdama Europos sveikatos sąjungą, apie kurią pranešime apie Sąjungos padėtį kalbėjo Europos Komisijos pirmininkė U. von der Leyen. Europos Komisija teikia pasiūlymusIeškoti šios nuorodos vertimų, kaip sustiprinti ES sveikatos saugumo sistemą, stiprinti pasirengimą krizėms ir ES agentūrų reagavimo į jas vaidmenį.

Skaityti daugiau

Mokymai mokytojams apie maisto švaistymą

 

 Kalnai maisto, skirto žmonėms vartoti, vartotojų valia atsiduria sąvartyne. Europos Sąjungoje daugiausia maisto išmetama namų ūkiuose – daugiau nei restoranuose ar prekybos tinkluose.Ir tik vartotojų valia situacija galėtų pasikeisti iš esmės. Todėl,lapkričio 06 dieną, Alytaus Vidzgirio progimnazijoje,  virtualiai lankėsi  tarptautinė iniciatyva  ir  vedė mokymus internetu  progimnazijos mokytojams. Šį vizitą iniciavo Alytaus Europe direct informacijos centras, mokymus vedė Lietuvos vartotojų instituto darbuotojos ,  iniciatyvos „ Linkėjimai maistas “ komandos narės :  Eglė Pieslikaitė, Renata Dagiliūtė ir Miglė Ličkūnaitė. Per  porą valandų trukusius mokymus mokytojai sužinojo daugelį dalykų kaip vartotojai ir  kaip švietėjai : jiems buvo pristatyti praktiniai patarimai kaip dirbti su mokiniais  maisto švaistymo namuose tema ir įrankiai, kuriais jie gali laisvai pasinaudoti skleisdami šitą informaciją. Pasaulis sprendžia milžinišką iššūkį: kaip užtikrinti stabilų apsirūpinimą maistu neniokojant aplinkos ir neišeikvojant Planetos išteklių?  2 strategijos yra ir bus neišvengiamos: mažinti maisto švaistymo mastą ir keisti mitybos įpročius.

Skaityti daugiau

Europos Komisija pristato papildomas reagavimo į COVID-19 priemones

 

              Europos Komisija paskelbė komunikatą dėl papildomų reagavimo į COVID-19 priemonių, kuriame išdėstyti tolesni veiksmai pagrindinėse srityse, siekiant sustiprinti ES atsaką į pakartotinį COVID-19 protrūkį. Viso to imamasi prieš spalio 29 d. įvyksiantį Europos vadovų virtualųjį susitikimą dėl veiksmų, susijusių su COVID-19, derinimo.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Padėtis dėl COVID-19 yra labai rimta. Privalome sustiprinti ES atsaką. Šiandien imamės papildomų kovos su šiuo virusu priemonių – pradėdami geresnės prieigos prie greitųjų testų užtikrinimu, pasirengimu skiepijimo kampanijoms, baigdami geresnių sąlygų kelionėms, kurios būtų saugios, sudarymu. Valstybes nares raginu glaudžiai bendradarbiauti. Ryžtingi veiksmai, kurių imamės dabar, padės išgelbėti gyvybes ir apsaugoti pragyvenimo šaltinius. Šios pandemijos akivaizdoje nė viena valstybė nebus saugi tol, kol nebus saugios visos.“

Skaityti daugiau

Europos Komisija pasiūlė direktyvą, kad ES darbuotojai gautų deramą minimalųjį darbo užmokestį

 

                         Šiandien Europos Komisija teikia pasiūlymą dėl ES direktyvos siekdama užtikrinti, kad ES šalių  darbuotojai būtų apsaugoti deramu minimaliuoju darbo užmokesčiu, kuris sudarytų sąlygas oriam gyvenimui, kad ir kur jie dirbtų.

Deramo dydžio minimalusis darbo užmokestis ne tik daro teigiamą socialinį poveikį, bet ir duoda platesnės ekonominės naudos, nes toks darbo užmokestis sumažina darbo užmokesčio nelygybę, padeda išlaikyti vidaus paklausą ir sustiprina paskatas dirbti. Deramas minimalusis darbo užmokestis taip pat gali padėti sumažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, nes minimalųjį darbo užmokestį gauna daugiau moterų nei vyrų. Šis pasiūlymas taip pat padeda apsaugoti darbdavius, kurie darbuotojams moka deramą darbo užmokestį, taip užtikrinant sąžiningą konkurenciją.

Skaityti daugiau

Europos Komisija kviečia teikti paraiškas informavimui apie ES sanglaudos politiką

 

Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas informavimui apie ES sanglaudos politiką. Šiuo kvietimu teikti paraiškas Europos Komisija siekia atrinkti galimus paramos gavėjus, kurie įgyvendintų įvairias informavimo priemones, bendrai finansuojamas ES.

Pagrindinis tikslas – teikti paramą informacijos ir turinio, susijusių su ES sanglaudos politika, įskaitant Teisingos pertvarkos fondą ir Europos ekonomikos gaivinimo planą, rengimui bei sklaidai. Parama niekaip nepaveiks redakcijų nepriklausomumo. Konkretų siūlomų informavimo priemonių turinį rinksis pačios redakcijos.

Skaityti daugiau

Informacija apie ES Alytaus regiono piliečiams

Sveiki, susisiekite!
Translate »