Visi įrašai (Administratorius)

Europos Komisija lengvina prieigą prie elektroninių įrodymų

Europos Komisija siūlo naujas taisykles, kurios leis policijai ir teisminėms institucijoms lengviau ir greičiau surinkti elektroninius įrodymus, kaip antai elektroninius laiškus ir „debesyje“ saugomus dokumentus, kurių reikia vykdant tyrimus ir siekiant patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir nuteisti nusikaltėlius bei teroristus.

Naujosios taisyklės suteiks ES valstybių narių teisėsaugos institucijoms galimybę rinkti įkalčius internetu ir tarpvalstybiniu mastu, ir kartu užtikrins tinkamą visų susijusių subjektų teisių ir laisvių apsaugą.

Skaityti daugiau

Siūlomos priemonės, kuriomis siekiama atimti iš teroristų ir nusikaltėlių priemones ir galimybes veikti

 

 

Praėjus šešiems mėnesiams po 2017 m. spalio mėn. priimto kovos su terorizmu dokumentų rinkinioEuropos Komisija siūlo priemones, kuriomis siekiama didinti tapatybės kortelių saugumą ir mažinti dokumentų klastojimą, suteikti teisėsaugos ir teisminėms institucijoms prieigą prie elektroninių įrodymų ir finansinės informacijos, dar labiau apriboti teroristų galimybes gauti sprogstamųjų medžiagų pirmtakų ir griežtinti šaunamųjų ginklų importo ir eksporto kontrolę.

Skaityti daugiau

Žurnalistikos studentai kviečiami dalyvauti Youth4Regions 2018 Media konkurse ir laimėti kelionę į Briuselį

Žurnalistiką studijuojantys jaunuoliai kviečiami dalyvauti konkurse ir laimėti kelionę į Briuselyje spalio 7-11 dienomis vyksiančią Europos regionų ir miestų savaitę.

Ką reikia padaryti?

Parašyti trumpą (400–1000 žodžių) straipsnį arba nufilmuoti iki 3 minučių trukmės filmuką apie efektyviai įgyvendinamus projektus, gavusius Europos regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo finansavimą. Straipsnis ar filmukas gali būti bet kuria iš 24 oficialių Europos Sąjungos kalbų. Užsiregistruoti dalyvauti konkurse ir atsiųsti straipsnį arba filmuką galima ČIA iki birželio 29 d.

Skaityti daugiau

Europos Komisija imasi veiksmų, kad būtų uždrausta nesąžiningos prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje

Balandžio 12 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą uždrausti didesnę žalą darančią nesąžiningos prekybos praktiką maisto tiekimo grandinėje ir taip užtikrinti sąžiningesnes­ sąžiningesnes sąlygas mažosioms ir vidutinėms maisto ir žemės ūkio įmonėms. Be to, į pasiūlymą įtrauktos veiksmingos vykdymo užtikrinimo nuostatos: kai nustatomi pažeidimai, nacionalinės valdžios institucijos gali taikyti sankcijas.

Mažesni veiklos vykdytojai, tarp jų ir ūkininkai, kenčia nuo kitų grandinės partnerių taikomos nesąžiningos prekybos praktikos. Jie dažnai neturi nei pakankamos derybinės galios, nei alternatyvių būdų pateikti savo produktus vartotojams.

Skaityti daugiau

Siekiama didinti pasitikėjimą moksliniais maisto saugos tyrimais

 

Balandžio 11 d. Europos Komisija, atsakydama į sėkmingoje Piliečių iniciatyvoje išreikštą piliečių susirūpinimą, pateikia pasiūlymą didinti mokslinių tyrimų maisto saugos srityje skaidrumą.

Šiuo pasiūlymu, taip pat grindžiamu Komisijos tinkamumo patikra dėl Bendrojo maisto produktams skirtų teisės aktų reglamento, kuris priimtas 2002 m. ir dėl to turi būti atnaujintas,

  • piliečiams bus suteikiama lengvesnė prieiga prie Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) informacijos dėl su žemės ūkio maisto produktų grandine susijusių patvirtinimų,
  • Komisijai užtikrinama galimybė reikalauti papildomų tyrimų ir
  • valstybių narių mokslininkai labiau įtraukiami į patvirtinimo procedūras.

Pirmasis pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Šiandien mes atsakome į piliečių susirūpinimą ir geriname sprendimų priėmimo skaidrumą: suteikiame geresnę prieigą prie susijusios informacijos ir užtikriname, kad šioje jautrioje maisto saugos srityje pagrindinis sprendimų priėmimo pagrindas ir toliau bus pasitikėjimą keliantis, mokslu grindžiamas rizikos vertinimas.“

Skaityti daugiau