Visi įrašai (Administratorius)

EK pradeda svarstyti apie tvirtą socialinę politiką siekiant užtikrinti teisingą pertvarką

 

 

Sausio 14 dieną,  Europos Komisija (EK) pateikia komunikatą dėl tvirtos socialinės Europos kūrimo teisingai pertvarkai užtikrinti. Jame išdėstyta, kaip socialinė politika padės įveikti šiandienos iššūkius ir pasinaudoti galimybėmis, siūlomi artimiausių mėnesių ES lygmens veiksmai ir prašoma grįžtamosios informacijos apie tolesnius visų lygmenų veiksmus užimtumo ir socialinių teisių srityje. Taip pat šiandien EK su socialiniais partneriais – įmonėmis ir profesinėmis sąjungomis – pradeda pirmąjį konsultacijų, kaip ES valstybių darbuotojams užtikrinti teisingą minimalų darbo užmokestį, etapą.

Skaityti daugiau

Perėjimo prie žaliosios ekonomikos finansavimas: Europos žaliojo kurso investicijų planas ir Teisingos pertvarkos mechanizmas

 

Sausio 14 dieną, Europos Komisija pristatė Europos žaliojo kurso investicijų planą ir Teisingos pertvarkos mechanizmą, padėsiančius įgyvendinti įsipareigojimą Europos Sąjungai iki 2050 m. tapti pirmuoju pasaulyje neutralaus poveikio klimatui bloku.

Europos žaliojo kurso investicijų planas

Pagal Europos žaliojo kurso investicijų planą bus sutelktas ES finansavimas ir sukurta palanki aplinka, kuri palengvins ir paskatins viešąsias ir privačiąsias investicijas, būtinas siekiant pereiti prie neutralaus poveikio klimatui, žaliosios, konkurencingos ir įtraukios ekonomikos. Planas papildo kitas pagal Žaliąjį kursą paskelbtas iniciatyvas ir yra pagrįstas trimis toliau nurodytais aspektais:

Skaityti daugiau

ES ir Baltarusija pasirašė vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos susitarimus

 

 

Sausio 8 dieną,  Europos Sąjunga ir Baltarusija pasirašė du susitarimus: vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos. Tai pagerins piliečių judumą ir padės plėtoti glaudesnius ES ir jos Rytų partnerystės kaimyninių šalių ryšius.

Vizų režimo supaprastinimo susitarimas leis Baltarusijos piliečiams lengviau gauti trumpalaikes vizas į Europos Sąjungą. Įsigaliojus susitarimui vizos mokestis bus sumažintas iki 35 EUR. Be to, bus nustatyta maksimali aptarnavimo mokesčio riba ir sutrumpintas terminas, per kurį konsulatai privalo priimti sprendimą dėl prašymo išduoti vizą. Kelių kategorijų keliautojai, kaip kad žurnalistai, studentai ir oficialių delegacijų nariai, galės gauti vis ilgesnės trukmės daugkartines vizas ir jiems reikės pateikti mažiau kelionės tikslą įrodančių dokumentų. Baltarusija vienašališkai ėmė taikyti priemones, leidžiančias ES piliečiams trumpam atvykti į Minską be vizų.

Skaityti daugiau

Išrinktosios Europos Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen kalba, pasakyta Europos Parlamento plenariniame posėdyje.

 

 

 

 

Pone Pirmininke, Gerbiami Europos Parlamento nariai ir narės, 

Šiandien, lapkričio 27-ąją, ir lygiai prieš 30 metų laikrodis išmušė dvylika.Suskambo bažnyčių varpai. Ėmė kaukti sirenos. Darbininkai padėjo įrankius. Fabrikai, kasyklos ir parduotuvės ištuštėjo, į gatves išėję vilties kupini žmonės pradėjo šokti.

Vykstant Aksominei revoliucijai per istorinį dviejų valandų visuotinį streiką nuo Prahos iki Bratislavos ošė pasigėrėtina laisvės ištroškusių vieningų, drąsių ir taikių žmonių jūra.

Skaityti daugiau

EURODEBATŲ FINALAS

 

Eurodebatų“ finale dalyvavo šeši vyresniųjų klasių moksleiviai iš skirtingų Lietuvos miestų, kurie įveikė atranką 23 miestuose vykusiuose debatų renginiuose ir sėkmingai pasirodė „Eurodebatų” pusfinalyje. Debatų tema „Aš – žalias*! Mada ar būtinybė?“.

*Žalias – tausojantis aplinką. Žalias gali būti drabužis, žalia gali būti arbata, žalias gali būti ir gyvenimo būdas. Išrinktoji Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen pristatė siekį, kad Europa iki 2050 m. taptų pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu.

Skaityti daugiau