Visi įrašai (Administratorius)

Europos Komisija kviečia teikti paraiškas informavimui apie ES sanglaudos politiką

 

Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas informavimui apie ES sanglaudos politiką. Šiuo kvietimu teikti paraiškas Europos Komisija siekia atrinkti galimus paramos gavėjus, kurie įgyvendintų įvairias informavimo priemones, bendrai finansuojamas ES.

Pagrindinis tikslas – teikti paramą informacijos ir turinio, susijusių su ES sanglaudos politika, įskaitant Teisingos pertvarkos fondą ir Europos ekonomikos gaivinimo planą, rengimui bei sklaidai. Parama niekaip nepaveiks redakcijų nepriklausomumo. Konkretų siūlomų informavimo priemonių turinį rinksis pačios redakcijos.

Skaityti daugiau

Strategija „Renovacijos banga“ – pastatų energiniam naudingumui didinti

           

Šiandien Europos Komisija paskelbė pastatų energinio naudingumo didinimo strategiją „Renovacijos banga“. Europos Komisija siekia per ateinantį dešimtmetį renovavimo rodiklį padidinti bent du kartus ir užtikrinti, kad renovuotuose pastatuose būtų efektyviau vartojama energija ir ištekliai. Iki 2030 m. galėtų būti renovuota 35 mln. pastatų, o statybos sektoriuje sukurta iki 160 000 papildomų žaliųjų darbo vietų.

Kad būtų pasiektas Europos Komisijos pasiūlytas tikslas iki 2030 m. išmetamųjų teršalų kiekį sumažinti bent 55 proc., ES pastatų sektoriuje išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekis turi būti sumažintas 60 proc., suvartojamos energijos kiekis – 14 proc., o šildymui ir vėsinimui suvartojamos energijos kiekis – 18 proc.

Skaityti daugiau

Europos Komisijos pareiškimas dėl susitarimo koordinuoti laisvą judėjimą ribojančias priemones

 

 

Europos Komisijai 2020 m. rugsėjo 4 d. pateikus pasiūlymą, šiandien ES ministrai pasiekė susitarimą, kuriuo bus užtikrintas didesnis su koronaviruso pandemija susijusių priemonių, kuriomis ribojamas laisvas judėjimas, aiškumas ir nuspėjamumas.

Europos Komisija palankiai vertina tai, kad Taryba priėmė šį dokumentą, ir paskelbė šį pareiškimą:

„Pandemija smarkiai paveikė mūsų teisę laisvai judėti ES. Be to, piliečiams teko susidurti su daugybe skirtingų taisyklių ir procedūrų, neaiškia informacija apie didelės ir mažos rizikos zonas ir aiškumo, ką daryti keliaujant, trūkumu. Prieš mėnesį Europos Komisija pateikė pasiūlymą, kaip spręsti šias problemas ir remti milijonus kasdien ES keliaujančių ES piliečių. Šiandien valstybės narės susitarė, kaip tai įgyvendinti praktiškai.

Skaityti daugiau

Europos Komisija patvirtino 61 mln. EUR Lietuvos paramą, skirtą su koronavirusu susijusių produktų moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir gamybai remti

 

Europos Komisija patvirtino 61 mln. EUR Lietuvos schemą, skirtą su koronavirusu susijusių produktų moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai (MTTP) ir gamybai remti. Schema buvo patvirtinta pagal laikinąją valstybės pagalbos sistemą.

Parama galės naudotis bet kokio dydžio įmonės, galinčios vykdyti su koronavirusu susijusius MTTP arba gamybos veiksmus, išskyrus pirminio žemės ūkio, žuvininkystės ir akvakultūros bei finansų sektoriuose veikiančias įmones. Viešoji parama bus teikiama tiesioginių dotacijų forma. Programos tikslas – stiprinti ir spartinti kovai su koronavirusu svarbių produktų, pavyzdžiui, vaistų, įskaitant vakcinas, ligoninių ir medicinos įrangos, kaip kad ventiliavimo aparatai, apsauginiai drabužiai ir apsaugos priemonės, diagnostikos, dezinfekavimo priemonės, taip pat duomenų rinkimo ir apdorojimo priemonių kūrimą ir gamybą.

Skaityti daugiau

Europos Komisija pristato naują skaitmeninių finansų koncepciją

 

   Vakar Europos Komisija priėmė naują skaitmeninių finansų dokumentų rinkinį, padidinsiantį Europos konkurencingumą ir inovacijas finansų sektoriuje ir sudarysiantį sąlygas Europai tapti pasaulinių standartų kūrėja. Vartotojams bus suteikta daugiau pasirinkimo ir galimybių finansinių paslaugų ir modernių mokėjimų srityse, kartu bus užtikrinta vartotojų apsauga ir finansinis stabilumas.

Šiandienos skaitmeninių finansų dokumentų rinkinį sudaro:

  • Skaitmeninių finansų strategija, kurios tikslas – užtikrinti, kad Europos finansinės paslaugos būtų labiau pritaikytos prie skaitmeninio amžiaus, ir skatinti atsakingas inovacijas bei finansinių paslaugų teikėjų konkurenciją ES. Strategija bus sumažintas bendrosios skaitmeninės rinkos susiskaidymas, kad vartotojai galėtų gauti finansinių produktų kitose šalyse, o finansinių technologijų startuoliai plėstų veiklą ir augtų. Ja bus užtikrinta, kad ES finansinių paslaugų taisyklės būtų tinkamos skaitmeniniam amžiui, tokioms taikomosioms programoms, kaip dirbtinis intelektas ir blokų grandinė. Taip pat skatinamas dalijimąsis duomenimis ir atviraisiais finansais, kartu išlaikant labai aukštus ES privatumo ir duomenų apsaugos standartus. Galiausiai strategija siekiama užtikrinti vienodas sąlygas finansinių paslaugų teikėjams – tiek tradiciniams bankams, tiek technologijų įmonėms, kad būtų laikomasi principo „vienoda veikla, vienoda rizika, vienodos taisyklės“.
  • Mažmeninių mokėjimų strategija Europos piliečiams ir įmonėms siekiama užtikrinti saugias, greitas ir patikimas mokėjimo paslaugas. Vartotojai galės lengviau atsiskaityti parduotuvėse ir saugiai bei patogiai atlikti e. prekybos operacijas. Strategija siekiama ES sukurti visiškai integruotą mažmeninių mokėjimų sistemą, įskaitant momentinių tarptautinių mokėjimų sprendimus.
  • Pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl kriptoturto, kuriais bus skatinamos inovacijos, kartu išsaugant finansinį stabilumą ir apsaugant investuotojus nuo rizikos. Taip bus užtikrintas teisinis aiškumas ir tikrumas kriptoturto emitentams ir teikėjams. Pagal naująsias taisykles vienoje valstybėje narėje leidimą gavę operatoriai galės teikti savo paslaugas visoje ES (kitaip tariant, nustatomas paso mechanizmas). Apsaugos priemonės apima kapitalo reikalavimus, turto saugojimą, privalomą investuotojams skirtą skundų tvarkymo procedūrą ir investuotojo teises emitento atžvilgiu.
    Šiandien Europos Komisija taip pat siūlo bandomąjį režimą, skirtą rinkos infrastruktūroms, kurios nori bandyti prekiauti finansinių priemonių sandoriais ir už juos atsiskaityti kriptoturto pavidalu. Bandomasis režimas yra vadinamasis smėlio dėžės (angl. sandbox) metodas – arba kontroliuojama aplinka, – pagal kurį leidžiama laikinai nukrypti nuo galiojančių taisyklių, kad reguliavimo institucijos galėtų įgyti patirties, susijusios su paskirstytojo registro technologijos naudojimu rinkos infrastruktūrose, kartu užtikrinant, kad jos galėtų šalinti investuotojų apsaugos, rinkos vientisumo ir finansinio stabilumo riziką.
  • Pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl skaitmeninės veiklos atsparumo, kuriais siekiama užtikrinti, kad visi finansų sistemos dalyviai turėtų reikiamas priemones, kuriomis galėtų apsisaugoti nuo kibernetinių išpuolių ir mažinti kitą riziką. Siūlomu teisės aktu visų įmonių bus reikalaujama užtikrinti, kad jos galėtų atlaikyti visų rūšių su informacinėmis ir ryšių technologijomis susijusius sutrikimus ir grėsmes.

Už žmonėms tarnaujančią ekonomiką atsakingas vykdomasis pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Finansų ateitis yra skaitmeninė. Per karantiną pamatėme, kaip žmonės galėjo naudotis finansinėmis paslaugomis dėka tokių skaitmeninių technologijų, kaip, pavyzdžiui, internetinė bankininkystė. Technologijomis vartotojams ir įmonėms galima pasiūlyti daug daugiau galimybių, todėl turėtume aktyviai dalyvauti vykstant skaitmeninei transformacijai, kartu mažindami bet kokią galimą riziką. Tai ir yra šiandienos dokumentų rinkinio tikslas. Novatoriška bendroji skaitmeninė finansų rinka bus naudinga europiečiams ir bus labai svarbi Europos ekonomikos atsigavimui, nes vartotojams bus siūlomi geresni finansiniai produktai, o įmonėms atveriami nauji finansavimo kanalai.“

Skaityti daugiau