Visi įrašai (Administratorius)

Europos Komisija siūlo naujas taisykles skaitmeninėms platformoms

                             

       Šiandien Europos Komisija pasiūlė plataus užmojo skaitmeninės erdvės reformą – visoms skaitmeninėms paslaugoms, įskaitant socialines medijas, internetines prekyvietes ir kitas Europos Sąjungoje veikiančias interneto platformas, taikysimą išsamų naujų taisyklių rinkinį: Skaitmeninių paslaugų aktą ir Skaitmeninių rinkų aktą.

Skaitmeninių paslaugų aktas

Pagal Skaitmeninių paslaugų aktą visoje ES privalomos pareigos bus taikomos visoms skaitmeninėms paslaugoms, kuriomis besinaudojančius vartotojus pasiekia prekės, paslaugos ar turinys, įskaitant naujas procedūras, skirtas neteisėtam turiniui greičiau pašalinti, ir visapusišką naudotojų pagrindinių teisių apsaugą internete. Naujoji sistema, paremta Europos vertybėmis, įskaitant pagarbą žmogaus teisėms, laisvei, demokratijai, lygybei ir teisinei valstybei, subalansuos naudotojų, interneto platformų ir valdžios institucijų teises ir atsakomybę. Pasiūlymu papildomas Europos demokratijos veiksmų planas, kuriuo siekiama, kad demokratija taptų atsparesnė.

Skaityti daugiau

Paramos dėl COVID-19 priemonės: ES parama mikrokreditams finansuoti Lietuvoje

 

         Europos investicijų fondas (EIF) ir finansinių technologijų įmonė „Faktoro“ pasirašė susitarimą dėl garantijų, pagal kurį pradedama mažųjų įmonių Lietuvoje mikrokreditavimo programa – viena iš Europos investicijų banko grupės paramos dėl COVID-19 priemonių. Iki 6 mln. EUR mikropaskolų portfelio garantiją užtikrina Europos Sąjunga pagal ES užimtumo ir socialinių inovacijų programą (EaSI). Numatoma, kad šiomis lėšomis bus paremta iki 330 sandorių su mažosiomis įmonėmis, didžiausia remiamos paskolos suma – 25 000 EUR.

Skaityti daugiau

Tvarios ir išmanios Europos transporto sistemos planas

 

      Vakar  Europos Komisija pristatė Darnaus ir išmanaus judumo strategiją ir veiksmų planą, kuriais įtvirtinami ES transporto sistemos žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos įgyvendinimo ir šios sistemos atsparumo būsimoms krizėms didinimo principai. Kaip išdėstyta Europos žaliojo kurso komunikate, perėjus prie pažangios, konkurencingos, saugios, prieinamos ir įperkamos transporto sistemos išmetamųjų teršalų kiekis iki 2050 m. bus sumažintas 90 proc.

Skaityti daugiau

Europos klimato paktas – daugiau galių piliečiams kurti ekologiškesnę Europą

                               

        Šiandien Europos Komisija paskelbė Europos klimato paktą – iniciatyvą, suteikiančią visiems galimybę dalytis informacija, diskutuoti, imtis veiksmų klimato krizės klausimu ir būti vis didėjančio Europos kovos su klimato kaita judėjimo dalimi. Naudojantis internetine platforma, rengiant piliečių dialogus bei keičiantis nuomonėmis bus skatinama skaitmeninės ir žaliosios pertvarkos sąsaja. Regionai, vietos bendruomenės, pramonė, mokyklos ir pilietinė visuomenė raginami dalytis informacija apie klimato kaitą bei aplinkos būklės blogėjimą ir apie šių egzistencinių grėsmių šalinimą.

Skaityti daugiau

Europos Komisija pristato Europos demokratijos veiksmų planą