Visi įrašai (Administratorius)

Komisija siūlo priemones kovai su neteisėtu turiniu internete

Informacija-9055-s225x115

Šiandien Europos Komisija teikia rekomendacijas ir gaires interneto platformoms, kurių tikslas – aktyviau ir iniciatyviau užkardyti, aptikti ir šalinti neapykantą, smurtą ir terorizmą internete kurstantį neteisėtą turinį:

· Neteisėto turinio aptikimas ir pranešimas apie jį. Interneto platformos turėtų glaudžiau bendradarbiauti su kompetentingomis nacionalinėmis institucijomis – paskirti kontaktinius punktus, kad į juos būtų galima greitai kreiptis dėl neteisėto turinio šalinimo. Kad greičiau aptiktų neteisėtą turinį, interneto platformos raginamos glaudžiai bendradarbiauti su patikimais pranešėjais, t. y. specialiais subjektais, turinčiais profesionalių žinių, kas yra neteisėtas turinys. Be to, jos turėtų sukurti lengvai prieinamus mechanizmus, kad vartotojai galėtų pranešti apie neteisėtą turinį, ir investuoti į automatinio aptikimo technologijas.

Skaityti daugiau

Šengeno erdvės išsaugojimas ir stiprinimas siekiant padidinti saugumą ir apsaugoti Europos laisves

Informacija-9055-s225x115

Rugsėjo 13 d., ketinimų rašte , Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris paskelbė kad , Europos Komisija siūlo Šengeno erdvės išsaugojimo ir stiprinimo priemones. Komisija siūlo atnaujinti Šengeno sienų kodeksą, kad laikinos vidaus sienų kontrolės taisyklės būtų pritaikytos prie dabartinių poreikių, siekiant reaguoti į kintančias ir nuolatines dideles grėsmes viešajai tvarkai arba vidaus saugumui.

Be to, nustatomos tvirtesnės procedūrinės apsaugos priemonės, siekiant užtikrinti, kad pasienio kontrolė prie vidaus sienų būtų išskirtinė priemonė, taikoma tik kraštutiniu atveju, jei tai būtina ir proporcinga, siekiant sumažinti poveikį laisvam judėjimui. Be to, Komisija skelbia komunikatą dėl priemonių, kurių jau buvo imtasi siekiant šalinti saugumo problemas prie išorės sienų ir Šengeno erdvėje, taip pat rekomendaciją valstybėms narėms, kaip prireikus geriau taikyti dabartines laikinos vidaus sienų kontrolės taisykles.

Skaityti daugiau

Įsigalioja ES ir Kanados prekybos susitarimas

Informacija-9055-s225x115

Ketvirtadienį, rugsėjo 21 d., laikinai įsigaliojo Kanados ir Europos Sąjungos išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas (IEPS).

Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris šia svarbia ES prekybos politikai proga pareiškė: „Šis susitarimas atspindi būtent tokią prekybos politiką, kokios mes norime: tai turi būti ekonomikos augimą skatinanti priemonė, kuri ne tik būtų naudinga Europos įmonėms ir piliečiams, bet taip pat leistų skleisti mūsų vertybes, pasinaudoti globalizacijos pranašumais ir formuoti pasaulio prekybos taisykles. Atliktas išsamus parlamentinis šio prekybos susitarimo tikrinimas rodo, kad piliečiai vis labiau domisi prekybos politika. Šis intensyvus keitimasis nuomonėmis apie IEPS įrodo, kad sprendimai Europoje priimami demokratiškai. Tikiuosi, kad valstybės narės, ratifikuodamos susitarimą, surengs nuodugnias diskusijas ir įtrauks į jas kuo daugiau dalyvių. Atėjo metas mūsų įmonėms ir piliečiams visapusiškai pasinaudoti šia galimybe. Visi galės įsitikinti, kad mūsų prekybos politika gali suteikti apčiuopiamos naudos kiekvienam“.

Skaityti daugiau

Komisijos gairės dėl ES teisės aktų taikymo dvejopos kokybės produktų atveju

Informacija-9055-s225x115

Šiandien Komisija paskelbė gaires dėl ES maisto ir vartotojų apsaugos teisės aktų taikymo dvejopos kokybės produktų atveju, kaip buvo pranešta Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio šių metų kalboje apie Sąjungos padėtį.

Šios gairės nacionalinės valdžios institucijoms padės nustatyti, ar įmonė, skirtingose šalyse parduodama dvejopos kokybės produktus, pažeidžia ES teisės aktus.

Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris kalboje apie Sąjungos padėtį pabrėžė: „Niekad nesutiksiu su tuo, kad vienose Europos šalyse žmonėms būtų parduodami prastesnės kokybės maisto produktai nei kitose, nors pakuotės ir prekės ženklai vienodi. Dabar turime suteikti nacionalinės valdžios institucijoms svaresnių priemonių šiai neteisėtai praktikai nutraukti, kad ir kur ji būtų taikoma.

Skaityti daugiau

Siekdama įveikti tarpvalstybines kliūtis, Komisija steigia ekspertų forumą

Informacija-9055-s225x115

Siekdama tinkamai išnaudoti ekonominį ES pasienio regionų, kuriuose gyvena 150 mln. ES piliečių, potencialą, Komisija šiandien skelbia apie Pasienio ryšių punktą. Šio ryšių punkto paskirtis – padėti pasienio regionams pašalinti įsidarbinti ir investuoti trukdančias kliūtis.

Verslui, darbuotojams ir studentams laviruoti tarp skirtingų administracinių ir teisinių sistemų tebėra sudėtinga ir brangu. Pasienio ryšių punktas, kuriam patikėta atlikti konkrečius veiksmus, atsižvelgdamas į Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio 2017 m. kalboje apie Sąjungos padėtį išsakytą raginimą užtikrinti skaidrumą mūsų bendrojoje rinkoje, pasienio regionams padės bendradarbiauti veiksmingiau.

Skaityti daugiau