Visi įrašai (Administratorius)

2018 m. ES biudžetas: darbo vietų kūrimas, investicijos, migracijos iššūkis ir saugumas

Informacija-9055-s225x115

Lapkričio 18 d. ES institucijos susitarė dėl 2018 m. ES biudžeto, kuris atspindi J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos politikos prioritetus.

Priimtu 2018 m. ES biudžetu patvirtinama, kad ES nukreipia lėšas ten, kur jų reikia. Vadovaujantis Europos Komisijos šių metų gegužės mėn. pasiūlymu, 2018 m. didžiausia ES biudžeto dalis bus skirta įsipareigojimams skatinti darbo vietų, ypač jaunimui, kūrimą, augimą, strategines investicijas ir konvergenciją. Be to, ES ir toliau rems pastangas veiksmingai spręsti migracijos problemą tiek ES, tiek už jos ribų.

Skaityti daugiau

Tarptautinė mokslo politikos konferencija „Europos mokslo tyrimų erdvės (EMTE) raidos spartinimas skatinant lyčių lygybę tiksliuosiuose moksluose“

Informacija-9055-s225x115

Konferencijos tikslas aptarti Europos Mokslinių Tyrimų Erdvės (EMTE) pažangą vieno iš EMTE prioritetų – lyčių lygybės moksle – požiūriu, pabrėžiant poreikį derinti tarpusavyje atskirų EMTE prioritetų pažangą, konsoliduojant suinteresuotųjų šalių ir ES mokslinių tyrimų tinklų pastangas. Konferenciją globoja Lietuvos Respublikos Prezidentė J. E. Dalia Grybauskaitė. Konferenciją organizuoja Vilniaus universitetas, Horizon 2020 projektas GENERA, koordinuojamas DESY (Vokietija), Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) ir BASNET Forumas. 

Skaityti daugiau

Europos migracijos darbotvarkės įgyvendinimo pažangos ataskaita

Informacija-9055-s225x115

2017 m. visų neteisėto sienos kirtimo atvejų pagrindiniuose migracijos maršrutuose skaičiui sumažėjus 63 proc., bendros pastangos užtikrinti ES išorės sienų apsaugą, bendradarbiauti su šalimis partnerėmis šalinant pagrindines neteisėtos migracijos priežastis, didinti migrantų apsaugą ir laimėti kovą su neteisėtai žmones gabenančiais asmenimis duoda konkrečių rezultatų.

Žvelgdamos į ateitį ir atkreipdamos dėmesį į tai, kad bendradarbiavimas tarpusavyje ir su trečiosiomis šalimis migracijos srityje yra glaudžiai susijęs, Komisija ir vyriausioji įgaliotinė ragina ES, valstybes nares ir šalis partneres tęsti bendrą veiklą, kad vienu metu visose srityse būtų daroma pažanga bei išlaikomas ES dedamų pastangų intensyvumas ir tokiu būdu kartu būtų geriau valdoma migracija.

Skaityti daugiau

Europos Komisijos siūlymas iki 2025 m. sukurti Europos švietimo erdvę

Informacija-9055-s225x115

Aktyviai vykstant diskusijoms dėl Europos ateities, šiandien Europos Komisija pateikia savo viziją, kaip iki 2025 m. galima sukurti Europos švietimo erdvę.

Pateikiamos idėjos skirtos 2017 m. lapkričio 17 d. Geteborge vyksiančiam socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimui, kuriame ES vadovai aptars švietimo ir kultūros ateitį. Komisija mano, kad visos valstybės narės suinteresuotos visapusiškai išnaudoti švietimo ir kultūros potencialą skatinti darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą ir socialinį teisingumą bei jų užtikrinamą galimybę išgyventi įvairius Europos tapatybės aspektus.

Skaityti daugiau

Komisija pradėjo viešas konsultacijas dėl melagingų žinių ir dezinformacijos internete

Informacija-9055-s225x115

Lapkričio 13 d. Komisija pradėjo viešas konsultacijas dėl melagingų žinių (arba netikrų naujienų, angl. „fake news“) ir dezinformacijos internete bei įsteigė aukšto lygio ekspertų grupę, kurioje atstovaujama akademinei bendruomenei, interneto platformoms, naujienų žiniasklaidai ir pilietinės visuomenės organizacijoms.

Remiantis aukšto lygio ekspertų grupės darbu ir atsižvelgiant į viešų konsultacijų rezultatus bus parengta ES lygmens strategija, kaip kovoti su melagingų žinių platinimu. Ši strategija turėtų būti pristatyta 2018 m. pavasarį.

Skaityti daugiau