Baltijos valstybių elektros tinklo sinchronizavimas su Europos sistema padidins ES energijos tiekimo saugumą

Baltijos valstybių elektros tinklo sinchronizavimas su Europos sistema padidins ES energijos tiekimo saugumą

Šiandien, 2017 m. gruodžio 18 d.,   už energetikos sąjungą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius, už klimato politiką ir energetiką atsakingas Komisijos narys Miguelis Ariasas Cañete ir Lietuvos, Estijos, Latvijos bei Lenkijos energetikos ministrai Žygimantas Vaičiūnas, Kadri Simson, Arvils Ašeradens bei Krzysztof Tchórzewski susitikime susitarė, kaip iki 2018 m. birželio mėnesio atrasti geriausią būdą desinchronizuoti Baltijos valstybių elektros energijos tinklus nuo Rusijos tinklų ir sinchronizuoti juos su žemyninės Europos tinklais.

Visi dalyviai teigiamai įvertino pažangą, padarytą nuo jų susitikimo 2017 m. rugsėjo mėn., ypač tai, kad būtinus galutinius tyrimus pradėjo Estijos, Latvijos, Lietuvos bei Lenkijos perdavimo sistemų operatoriai ir Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-E). Jie pabrėžė, kad reikiamus techninius tyrimus būtina pabaigti ne vėliau kaip iki 2018 m. gegužės 31 d., todėl daromą pažangą stebės nuolat.

Komisijos pirmininko pavaduotojas, Komisijos narys ir ministrai patvirtino savo ryžtą įgyvendinti elektros energijos tinklų sinchronizavimo projektą.

Europos Komisijos Pirmininkas J.-C. Junkeris sakė: „Baltijos valstybių elektros energetikos tinklų sinchronizavimas taps Europos tikros vienybės simboliu. Mano vadovaujama Komisija remia šį procesą ir yra pasirengusi sudaryti kuo geresnes sąlygas jame dalyvaujančių valstybių narių diskusijoms. Labai rūpinuosi šiuo sinchronizavimo projektu. Jis padės užbaigti visos ES energijos rinkos kūrimą ir pagerinti elektros energijos tiekimo saugumą Baltijos regione. Šis projektas yra labai svarbus mano vadovaujamos Komisijos energetikos sąjungos prioritetui įgyvendinti.“

Pagrindiniai faktai

Anksčiau Baltijos valstybės buvo energetikos sala Europos Sąjungoje. Tačiau dabar jos  naujomis elektros energijos perdavimo linijomis jau sujungtos su Lenkija (jungtis „LitPol Link“), Švedija („NordBalt“) ir Suomija („EstLink“). Šios linijos buvo tiesiamos naudojantis ES finansine parama.

Elektros energijos tinklų sinchronizavimas su žemyninės Europos tinklu Baltijos valstybėms ir Europos Sąjungai yra svarbiausias artimiausių metų energetikos uždavinys. Stiprinti šiuos tinklus numatyta 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos priimtame naujausiame bendro intereso projektų sąraše. Bendro intereso projektai – esminiai infrastruktūros projektai, ypač tarpvalstybiniai projektai, kuriuos įgyvendinant sujungiamos ES valstybių energetikos sistemos. Jais siekiama ES energetikos ir klimato politikos tikslų: visiems piliečiams užtikrinti patikimą ir tvarų įperkamos energijos tiekimą.

 

Daugiau informacijos

Klausimai ir atsakymai apie Baltijos valstybių elektros tinklo sinchronizavimą su Europos sistema (anglų kalba)

Energetikos sąjunga 

Europos elektros energijos tinklo stiprinimas

Lietuvos, Estijos, Latvijos bei Lenkijos ir Europos Komisijos Pirmininko bendras pareiškimas dėl Baltijos jūros regiono dujų infrastruktūros atskirties panaikinimo

Jungtinio tyrimų centro tyrimas: Baltijos valstybių integravimas į ES elektros energijos sistemą (santrauka)

Baltijos energijos rinkos jungčių planas (BEMIP)