Bendra finansinių paslaugų rinka – daugiau galimybių vartotojams ir paslaugų teikėjams

images

Europos Komisija šiandien pristato veiksmų planą, kuriame išdėstyti būdai, kaip suteikti Europos vartotojams didesnį finansinių paslaugų pasirinkimą ir daugiau galimybių jomis naudotis visoje ES

Komisija siekia pašalinti nacionalines kliūtis, nes dabar finansines paslaugas iš kitos ES valstybės narės perka tik 7 % vartotojų. Visiems vartotojams turėtų būti sudaryta galimybė laisvai rinktis iš įvairių visoje ES siūlomų finansinių paslaugų ir užsitikrinti geriausią kainos ir kokybės santykį, neabejojant, kad jiems suteikiama tinkama apsauga. Tikroje bendroje rinkoje teikėjai nebeturi būti skirstomi į vietos ir užsienio paslaugų teikėjus.

Veiksmų plane Komisija nustatė tris pagrindines tolesnio darbo kryptis

·         padidinti vartotojų pasitikėjimą ir suteikti jiems daugiau teisių perkant paslaugas savoje šalyje arba kitose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, padėti vairuotojams perkelti už drausmingą vairavimą gaunamas nuolaidas (angl. „bonus-malus“) į užsienį; sumažinti mokesčius už tarpvalstybinius sandorius kita nei euras valiuta; taip patKomisija sieks, kad nuomojamų automobilių draudimo kainodara būtų skaidresnė;

·         sumažinti teisines ir reguliavimo kliūtis, kylančias įmonėms, siekiančioms išplėsti savo verslą į užsienį, pavyzdžiui, parengiant bendrus kreditingumo įvertinimo kriterijus ir palengvinant keitimąsi kreditų registrų duomenimis;

·         remti novatoriškos skaitmeninės aplinkos plėtrą – taip galima įveikti kai kurias esamas bendrosios rinkos kliūtis. Pavyzdžiui, kartu su privačiuoju sektoriumi ištirti, kaip galėtų elektroninės atpažinties ir patikimumo užtikrinimo paslaugos būti panaudojamos klientų tapatybei tikrinti.

Taip pat šiandien Komisija skelbia viešąsias konsultacijas dėl finansinių technologijų. Konsultacijomis siekiama gauti informacijos apie naujų technologijų poveikį visam finansiniam sektoriui. Suinteresuotų šalių nuomonės padės įvertinti, ar ES reguliavimo ir priežiūros taisyklės yra tinkamos, ir kokių veiksmų gali prireikti ateityje.

 

Daugiau informacijos: http://europa.eu/!Db39hC