D.U.K. Europos Komisijai dėl socialinės apsaugos koordinavimo ES

 • Socialinės apsaugos koordinavimo taisyklėmis nacionalinės sistemos nepakeičiamos viena Europos sistema. Visos valstybės savarankiškai sprendžia, kas turėtų būti apdraustas pagal jų įstatymus, kokios išmokos ir kokiomis sąlygomis turi būti mokamos. Bendromis ES taisyklėmis užtikrinamos jūsų teisės į socialinę apsaugą, kai keliaujate po Europą (ES 28, taip pat Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje).

  Kam skirtos šios taisyklės?

  Keturi pagrindiniai principai

  1. Vienu metu jums gali būti taikomi tik vienos valstybės įstatymai, todėl socialines įmokas mokate tik vienai valstybei. Kurios valstybės įstatymai turi būti taikomi jums, sprendžia socialinės apsaugos įstaigos. Pats to pasirinkti negalite.
   Sužinokite, kurios taisyklės taikomos jums
  2. Jūsų teisės ir įsipareigojimai yra tokie patys kaip ir šalies, kurioje esate apdraustas, piliečių. Tai vadinama vienodų sąlygų, arba nediskriminavimo, principu.
  3. Kai prašote skirti jums išmoką, prireikus gali būti atsižvelgta į ankstesnius laikotarpius, kai buvote apdraustas, dirbote arba gyvenote kitose šalyse.
  4. Jei jums priklauso išmoka pinigais vienoje šalyje, paprastai galite ją gauti, net jei gyvenate kitoje šalyje. Tai vadinama perkeliamumo principu.

  Daugiau informacijos

  Nuo 2010 m. gegužės 1 d. taikomi nauji reglamentai dėl atnaujinto koordinavimo (Reglamentai Nr. 883/2004 ir 987/2009). Daugiau informacijos skyrelyje Dažniausiai užduodami klausimai. Susipažinkite su jus dominančios šalies socialinės apsaugos taisyklėmis.

Visais atvejais, kai esate ES, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje, jums taikomi tik vienos šalies įstatymai. Socialinės apsaugos įstaigos įvertins, kurios šalies įstatymai turi būti taikomi jums pagal ES taisykles.
Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Jei dirbate vienoje šalyje

Paprastai jums taikomi šalies, kurioje esate įdarbintas arba dirbate savarankiškai, įstatymai. Nesvarbu, kur gyvenate ar kur įsisteigęs jūsų darbdavys.

Jei dirbate vienoje, o gyvenate kitoje šalyje

Jei gyvenate vienoje, o dirbate kitoje ES šalyje ir kasdien ar bent kartą per savaitę grįžtate į savo gyvenamąją šalį, esate pasienio darbuotojas. Socialinės apsaugos išmokas jums moka ta šalis, kurioje dirbate. Sveikatos priežiūros išlaidoms ir nedarbo pašalpoms taikomos specialios taisyklės. Daugiau informacijos skyrelyje Dažniausiai užduodami klausimai.

Jei esate komandiruotas į kitą šalį

Jei darbdavys jus siunčia (arba išvykstate dirbti savarankiškai) į kitą šalį, kurioje dirbate ne ilgiau kaip 24 mėnesius, liekate apdraustas savo kilmės šalyje. Esate „komandiruotas darbuotojas“, kuriam taikomos specialios sąlygos. Daugiau informacijos skyrelyje Dažniausiai užduodami klausimai.

Jei dirbate ne vienoje šalyje

 • Jei didelę darbo dalį (ne mažiau kaip 25 %) atliekate savogyvenamojoje šalyje, jums taikomi šios šalies įstatymai.
 • Jei darbas gyvenamojoje šalyje sudaro tik nedidelę jūsų darbo veiklos dalį, jums taikomi šalies, kurioje yra jūsų darbdavio registruotoji būstinė arba veiklos vieta, įstatymai.
 • Jei dirbate keliems darbdaviams, kurių registruotosios būstinės yra skirtingose šalyse, jums taikomi jūsų gyvenamosios šalies įstatymai – net jei joje atliekate tik nedidelę savo darbo dalį.
 • Jei esate savarankiškai dirbantis asmuo, kurio veikla gyvenamojoje šalyje sudaro nedidelę visos veiklos dalį, jums taikomi šalies, kurioje užsiimate svarbiausia veikla, įstatymai.
 • Jei esate įdarbintas ir dar užsiimate savarankiška veikla keliose šalyse, jus apdraudžia ta šalis, kurioje esate įdarbintas.
  Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Jei nedirbate

ES taisyklės jums taikomos, net jei nedirbate. Daugiau informacijos skyrelyje Dažniausiai užduodami klausimai.

 • Jei jums galioja ES socialinės apsaugos koordinavimo taisyklės, jomis galite remtis:

  Europos Sąjungoje (ES)

  Airijoje, Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Graikijoje, Kroatija, Ispanijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kipre, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, Maltoje, Nyderlanduose, Portugalijoje, Prancūzijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vengrijoje ir Vokietijoje.

  Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ir Šveicarijoje

  • Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine (EEE šalys).
  • Šveicarijoje.

  Naujieji Reglamentai Nr. 883/2004 ir 987/2009 nuo 2012 m. balandžio 1 d. taikomi Šveicarijai, o nuo 2012 m. birželio 1 d.  – ir Norvegijai, Islandijai bei Lichtenšteinui. Nuo 2013 m. vasario 2 d. Reglamentas 465/2012 taikomas ir Norvegijai, Islandijai bei Lichtenšteinui.

   Sužinokite apie savo teises įvairiose ES šalyse

  Santykiai su šalimis, kurios nėra ES narės

  ES šiuo metu rengiamas Asociacijos Tarybos sprendimas, pagrįstasasociacijos susitarimais su Alžyru, Maroku, Tunisu, Kroatija, Makedonija (BJRM) ir Izraeliu. Šis sprendimas užtikrins kai kurių išmokų, pavyzdžiui, pensijų, perkeliamumą, pagrįstą abipusiškumo ES piliečiams principu. Šiuo metu išmokos perkeliamos tik kai tai nustatyta šalies įstatymais arba dvišaliu susitarimu.

Įvairiose Europos Sąjungos šalyse neįgalumo išmokos apskaičiuojamos skirtingai. Kai asmuo apdraustas keliose valstybėse, taikomi du pagrindiniai skaičiavimo metodai.

Skaičiavimo metodai

 • Kai kuriose šalyse taikoma rizika grindžiama sistema (A tipo teisės sistema). Pagal ją turite teisę į tokią pačią pensiją nesvarbu, kokie buvo jūsų draudimo laikotarpiai, bet turite būti apdraustas tuo metu, kai tapote neįgalus. Šis skaičiavimo metodas taikomas tik tam tikroms sistemoms, kurios išvardytos Reglamento 883/2004 VI priede, t. y. Čekijos, Estijos, Airijos, Graikijos, Latvijos, Suomijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės sistemoms.
 • Visose kitose šalyse taikomas proporcinis metodas (B tipo teisės sistema). Tai reiškia, kad neįgalumo pensija apskaičiuojama pagal jūsų draudimo laikotarpio kiekvienoje šalyje trukmę – kuo jūsų draudimo laikotarpis prieš tampant neįgaliu buvo ilgesnis, tuo didesnė bus jūsų pensija. Net jei tuo metu, kai tapote neįgalus, nebuvote apdraustas, vis tiek turėsite teisę į pensiją.

Informacija apie jūsų teises kiekvienoje šalyje

Kas jums turi mokėti pensiją?

Jeigu prieš tapdamas neįgalus buvote apdraustas keliose šalyse, jūsų padėtis bus viena iš šių:

 • Jei buvote apdraustas tik pagal B tipo sistemas, kiekviena šalis jums mokės atskirą pensiją, atsižvelgdama į laikotarpius, kuriais buvote apdraustas toje šalyje.
 • Jei buvote apdraustas tik pagal A tipo sistemas ir šios sistemos įtrauktos į Reglamento 883/2004 VI priedą, pensiją jums mokės tik ta šalis, kurioje buvote apdraustas tuo metu, kai tapote neįgalus.
 • Jei buvote apdraustas dviejose arba daugiau šalių su A ir B tipų sistemomis, kiekviena iš šių šalių mokės jums proporcingą pensijos dalį.

Daugiau apie savo padėtį sužinosite iš savo socialinės apsaugos sistemos įstaigos.

 • Jei netenkate darbo kurioje nors ES šalyje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje, jums taikomos toliau aprašytos taisyklės.

  Kur turėtumėte prašyti pašalpos

  Užsiregistruoti įdarbinimo tarnybose ir prašyti bedarbio pašalpos turitetoje šalyje, kurioje paskutinį kartą dirbote, nebent gyvenate kitoje šalyje.
  Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

  Jei gyvenate kitoje šalyje

  • Jei nuolat gyvenate kitoje ES šalyje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje ir grįžtate į tą šalį kasdien arba bent kartą per savaitę, turite užsiregistruoti tos šalies įdarbinimo tarnybose ir joje prašyti pašalpos. Pagal ES taisykles tai turi daryti kai kurie pasienio darbuotojai. Užsiregistruoti įdarbinimo tarnybose ir ieškoti darbo taip pat galite šalyje, kurioje anksčiau dirbote, bet pašalpą jums vis tiek mokės tik ta šalis, kurioje nuolat gyvenate.
  • Jei nuolat gyvenate kitoje ES šalyje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje, bet grįžtate į tą šalį rečiau nei kartą per savaitę, galite rinktis: užsiregistruoti ir prašyti bedarbio pašalpos šalyje, kurioje iki tol dirbote, arba šalyje, kurioje gyvenate. Tai paprastai taikoma sezoniniams darbuotojams.

  Sužinokite apie savo teises įvairiose ES šalyse

  Jei esate dalinis bedarbis

  Jei esate dalinis bedarbis, bedarbio pašalpą jums turi mokėti ta šalis, kurioje vis dar iš dalies dirbate.

  Darbo užsienyje laikotarpių sumavimas

  Nagrinėdamos jūsų prašymą, įstaigos turi atsižvelgti į laikotarpius, kuriais buvote apdraustas kitose ES šalyse, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje, jei to reikia, kad galėtumėte gauti pašalpą.  Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

  Pašalpos mokėjimas, kai ieškote darbo užsienyje

  Jei norite ieškoti darbo kitoje ES šalyje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje, bedarbio pašalpą tam tikromis sąlygomis galite gauti dar 3 mėnesius (šis laikotarpis gali būti pratęstas iki 6 mėnesių). Daugiau informacijos pateikiama skyrelyje
 • Įvairiose šalyse mokamos skirtingos šeimos išmokos. Jei gyvenate ES, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje, nuo jūsų šeimos padėties priklauso, kuri šalis turi mokėti jums šeimos išmokas.

  Jei visa šeima gyvena vienoje šalyje

  Jei visi jūsų šeimos nariai gyvena šalyje, kurioje esate apdraustas, ši šalis turi mokėti jums išmokas.

  Jei jūs ir jūsų šeimos nariai gyvenate keliose šalyse

  Jei jūsų šeimos nariai negyvena šalyje, kurioje esate apdraustas, jūsų šeima gali turėti teisę gauti išmokas daugiau kaip vienoje šalyje. Tačiau tų pačių išmokų du kartus negausite – kuri šalis turi jas mokėti, nustatoma pagal „pirmumo taisykles“.

   Sužinokite apie savo teises įvairiose ES šalyse

  Pirmumo taisyklės

  • Paprastai išmokas turi mokėti ta šalis, kurioje jūsų šeima teisę gauti išmokas turi dėl įdarbinimo arba savarankiško darbo.
  • Jei teisę gauti išmokas turite abiejose šalyse, nes esate jose įdarbintas arba dirbate savarankiškai, tokiu atveju išmokos jums mokamos toje šalyje, kurioje gyvena jūsų vaikai, su sąlyga, kad toje šalyje dirba vienas iš tėvų. Kitais atvejais išmokas moka ta šalis, kurioje šios išmokos yra didesnės.
  • Jei teisę gauti išmokas turite abiejose šalyse, nes jose jums mokama pensija, tokiu atveju išmokos jums mokamos toje šalyje, kurioje gyvena jūsų vaikai, jeigu ta šalis moka jums vieną iš pensijų. Kitais atvejais išmokas moka ta šalis, kurioje esate apdraustas arba kurioje gyvenote ilgiausiai.
  • Jei teisę gauti išmokas turite abiejose šalyse, nes jose gyvenate, tokiu atveju išmokos jums mokamos toje šalyje, kurioje gyvena jūsų vaikai.

  Išmokų priedai

  Atsakingos šalies jums mokamos išmokos gali būti mažesnės, negu gautumėte kitoje šalyje, kurioje turėjote teisę gauti išmokas. Tokiu atveju antroji šalis sumokės jums priedą, kurio dydis bus lygus abiejų šalių išmokų skirtumui.

  Jūsų padėties įvertinimas

  Šių taisyklių taikymas praktikoje priklauso nuo kiekvieno konkretaus atvejo aplinkybių. Jei norite sužinoti daugiau, kreipkitės į savo draudimo įstaigą.

Informacija apie ES Alytaus regiono piliečiams

Sveiki, susisiekite!
Translate »