ES masto apklausa „Smurtas prieš moteris“

                  Picture21
Smurtas prieš moteris yra nusikaltimai, kurie smarkiai paveikia moteris, kaip antai: seksualinė prievarta, išžaginimas ir smurtas šeimoje.Tai moters pagrindinių teisių į orumą ir lygybę pažeidimas. Smurto prieš moteris padariniai neapsiriboja vien moterimis, kurios tampa nusikaltimo aukomis, kadangi tai paveikia šeimas, draugus ir visą visuomenę. Būtina kritiškai įvertinti, kaip visuomenė ir valstybė reaguoja į tokio pobūdžio nusikaltimus. Todėl Europos Sąjungos ir nacionaliniu lygmeniu būtina imtis kovos su smurtu prieš moteris ir tokio smurto prevencijos priemonių. Daugiau skaitykite: