ES parlamento rinkimai

a4m3JYr2014 m. gegužės 25 d. vyks  rinkimai į Europos Parlamentą.Rinkimai į Europos Parlamentą Lietuvos Respublikoje vyksta sekmadienį, kuris yra tuo pačiu laikotarpiu, kai visose Europos Sąjungos valstybėse narėse vyksta rinkimai į Europos Parlamentą. Rinkimų datą skelbia Lietuvos Respublikos Seimas ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki nurodyto laikotarpio sekmadienio. (Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 7 straipsnis.)

        Kas penkeri metai ES piliečiai renka asmenis, kurie jiems atstovaus Europos Parlamente. Šie tiesioginiai rinkimai vyksta nuo 1979 m. Iki tol EP nariai buvo skiriami ES valstybių parlamentų.ES Tarybos sprendimo projektu perkelti Europos Parlamento rinkimus iš 2014 m. birželio 5-8 d. į gegužės 22-25 d. atsižvelgiama į EP prašymą. Tai suteiks daugiau laiko naujiems EP nariams pasirengti liepą numatytiems Europos Komisijos pirmininko rinkimams, taip pat leis išvengti balsavimo Sekminių savaitgalį. Lietuvoje Europos Parlamento rinkimai turėtų vykti 2014 m. gegužės 25 d., sekmadienį.

         Kiekviena valstybė narė turi teisę rinkti nustatytą skaičių Europos Parlamento narių. Vietų paskirstymas numatytas Europos sutartyse remiantis mažėjančio proporcingumo principu: daugiau gyventojų turinčios šalys turi daugiau vietų negu mažesnės šalys, tačiau pastarosios turi daugiau vietų, negu priklausytų griežtai laikantis šio proporcingumo principo. Pagal Lisabonos sutartį 2014 m. rinkimuose Europos Parlamento narių skaičius svyruos nuo šešių Maltoje, Liuksemburge, Kipre ir Estijoje iki 96 Vokietijoje.

Balsavimo praktika įvairiose ES valstybėse skiriasi, tačiau yra keletas bendrų dalykų, iš kurių svarbiausia tai, kokia forma turėtų būti laikomasi proporcingo atstovavimo tvarkos. Taip suteikiama galimybė didesnėms ir mažesnėms partijoms siųsti savo atstovus į Europos Parlamentą pagal gautą balsų skaičių. Tačiau kiekviena šalis gali savarankiškai priimti sprendimus dėl daugelio svarbių rinkimų tvarkos aspektų. Pavyzdžiui, kai kurios valstybės suskirsto savo teritoriją į regionines rinkimų apygardas, o kitose yra viena rinkimų apygarda. Valstybėms taip pat galima pačioms pasirinkti rinkimų datą atsižvelgiant į savo rinkimų tradicijas. Europos Parlamento rinkimai paprastai tęsiasi keturias dienas; Jungtinėje Karalystėje ir Nyderlanduose balsuojama ketvirtadienį, daugelio kitų valstybių gyventojai balsuoja sekmadienį.

           Rinkimuose varžosi nacionalinės politinės partijos, tačiau dauguma išrinktų Europos Parlamento narių patys nusprendžia, kokioms tarptautinėms politinėms frakcijoms priklausys. Dauguma nacionalinių partijų priklauso kuriai nors didesnei Europos politinei šeimai, todėl rinkimų naktį svarbiausias klausimas – kuri iš šių Europos politinių grupių kitą Parlamento kadenciją turės didesnę įtaką priimant sprendimus. Europos Vadovų Taryba, rinkdama kandidatą į Europos Komisijos – ES vykdomosios valdžios institucijos – pirmininko pareigas, turi atsižvelgti į rinkimų rezultatus.

        Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai padaugėjo Europos Parlamento galių, ir jis tapo vienu iš svarbiausių teisės aktų leidėjų, kuriam tenka lemiamas vaidmuo formuojant Europos politiką. Balsavimas Europos Parlamento rinkimuose – tai kiekvieno piliečio galimybė daryti įtaką Parlamento sudėčiai ir sprendimams, kurie bus priimami per penkerius kadencijos metus.

Informacija apie ES Alytaus regiono piliečiams

Translate »