ES prioritetai

10  Europos komisijos prioritetų 2015-2019 metams.

  1. Darbo vietos, augimas ir investicijos  –Investicijų ir darbo vietų kūrimo skatinimas

2.  Bendroji skaitmeninė rinka – kliūčių naudotis interneto teikiamomis galimybėmis šalinimas

3.  Energetikos sąjunga ir klimatas – Siekiama, kad energija būtų saugesnė, įperkamesnė ir tvaresnė

4. Vidaus rinka- Stipresnė ir teisingesnė vidaus rinka

5. Stipresnė ir teisingesnė ekonominė ir pinigų sąjungaStabilumo, teisingumo ir demokratinės atskaitomybės derinimas

6. Subalansuota ir pažangi globalizacijos kontrolei tinkama prekybos politika- Užtikrinti atvirą prekybą neaukojant Europos standartų

7. Teisingumas ir pagrindinės teisės- Komisija siekia stiprinti įvairių ES teisingumo sistemų bendradarbiavimą ir apsaugoti teisinę valstybę.

8. MigracijaEuropos migracijos darbotvarkės rengimas 

9. Svarbesnis vaidmuo pasaulyjeEuropos išorės veiksmų priemonių sutelkimas

10. Demokratiniai pokyčiaiDemokratiškesnė ES

Strategijos „Europa 2020 “ prioritetai

Europos Sąjunga deda daug pastangų, kad galutinai įveiktų krizę ir sudarytų sąlygas konkurencingesnei ekonomikai bei didesniam užimtumui.

Strategija „Europa 2020“ siekiama augimo, kuris būtų: pažangus  (veiksmingesnės investicijos į švietimą, mokslinius tyrimus ir inovacijas),tvarus (ryžtingas perėjimas prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos, konkurencinga pramonė), ir integracinis (daug dėmesio darbo vietų kūrimui ir skurdo mažinimui). Strategijoje iškelti penki dideli užimtumo, mokslinių tyrimų, švietimo, skurdo mažinimo ir klimato bei energetikos sričių tikslai.

Strategijai „Europa 2020“ sėkmingai įgyvendinti sukurta tvirta ir veiksminga  ekonomikos valdymo  sistema, skirta ES ir nacionalinio lygmens politikos priemonėms koordinuoti.

Informacija apie ES Alytaus regiono piliečiams

Sveiki, susisiekite!
Translate »