Europos Audito Rūmai teigiamai įvertino ES išlaidas

Informacija-9055-s225x115

Šiandien skelbiamoje 2016 m. metinėje ataskaitoje Europos Audito Rūmai ES metines ataskaitas įvertino kaip tvarkomas teisingai. Europos Audito Rūmai atkreipia dėmesį į tai, kad pagerėjo ES biudžeto panaudojimas.

80 proc. ES biudžeto teikiamų lėšų valdo valstybės narės, tad Komisija su jomis glaudžiai bendradarbiauja, kad tos lėšos būtų naudojamos veiksmingai. Su ES lėšas vietoje naudojančiomis nacionalinėmis institucijomis Komisija dalijasi gerąja patirtimi, teikia joms patarimus ir organizuoja mokymus. Tikslas – išvengti klaidų, padėti valstybėms narėms anksti nustatyti pažeidimus, apie juos pranešti ir juos ištaisyti, kad nebūtų prarandamos joms priklausančios lėšos.

Jei ES lėšos vis dėlto panaudojamos neteisingai, Komisija imasi priemonių padėčiai ištaisyti – 2016 m. ji susigrąžino 3,4 mlrd. eurų. Kaip nurodoma 2016 m. metinėje valdymo ir veiklos ataskaitoje, Komisija apskaičiavo, kad, atsižvelgiant į būsimų pataisų ir susigrąžintų sumų poveikį, su rizika susijusi lėšų dalis bus mažesnė negu 2 proc. visų atitinkamų išlaidų.

Europos Audito Rūmams paskelbus metinę ataskaitą, pradedama metinė ES biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra.

 Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3490_lt.htm