Europos Komisija kviečia teikti paraiškas informavimui apie ES sanglaudos politiką

 

Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas informavimui apie ES sanglaudos politiką. Šiuo kvietimu teikti paraiškas Europos Komisija siekia atrinkti galimus paramos gavėjus, kurie įgyvendintų įvairias informavimo priemones, bendrai finansuojamas ES.

Pagrindinis tikslas – teikti paramą informacijos ir turinio, susijusių su ES sanglaudos politika, įskaitant Teisingos pertvarkos fondą ir Europos ekonomikos gaivinimo planą, rengimui bei sklaidai. Parama niekaip nepaveiks redakcijų nepriklausomumo. Konkretų siūlomų informavimo priemonių turinį rinksis pačios redakcijos.

Šio kvietimo teikti paraiškas tikslai:

 • skatinti visuomenę geriau suprasti sanglaudos politikos vaidmenį remiant visus ES regionus;
 • didinti informuotumą apie ES finansuojamus projektus, visų pirma įgyvendinant sanglaudos politiką, ir apie jų poveikį žmonių gyvenimui;
 • skleisti informaciją ir skatinti atvirą dialogą dėl sanglaudos politikos, jos rezultatų, jos vaidmens įgyvendinant ES politinius prioritetus ir dėl jos ateities;
 • skatinti piliečius dalyvauti sprendžiant su sanglaudos politika susijusius klausimus ir nustatant šios politikos ateities prioritetus.

Paraiškas gali teikti:

 • žiniasklaidos organizacijos ir naujienų agentūros (televizija, radijas, rašytinė spauda, internetinė žiniasklaida, naujos žiniasklaidos priemonės, įvairių žiniasklaidos priemonių derinys);
 • ne pelno organizacijos;
 • universitetai ir švietimo įstaigos;
 • mokslinių tyrimų centrai ir ekspertų grupės;
 • Europinės svarbos asociacijos;
 • privatūs subjektai;
 • valdžios institucijos (nacionalinės, regioninės ir vietos), išskyrus tas, kurios atsakingos už sanglaudos politikos įgyvendinimą.

Biudžetas, numatytas projektų bendram finansavimui pagal šį kvietimą, yra 5 000 000 EUR. Didžiausia dotacijos suma – 300 000 EUR.

Paraiškų pateikimo terminas – 2021 m. sausio 12 d.

Paraiškų vertinimas vyks vasario–balandžio mėn. Informacija apie vertinimus pareiškėjams bus pateikta gegužės mėn. Dotacijų susitarimų pasirašymas numatytas 2021 m. birželio–rugpjūčio mėn.

Išsamios kvietimo teikti pasiūlymą sąlygos yra ČIA