Europos Komisija pradeda viešas konsultacijas dėl Europos kovos su vėžiu plano

 

Kasmet Europos Sąjungoje vėžys diagnozuojamas 3,5 mln. žmonių. Po širdies ir kraujagyslių ligų vėžys yra antra pagrindinė mirtingumo priežastis. Sergamumas vėžiu yra ir didžiulė našta sveikatos ir socialinėms sistemoms, be to, neigiamas poveikis ekonomikos našumui ir augimui. Tačiau 40 proc. visų vėžio atvejų galima išvengti prevencijos priemonėmis.

Europos kovos su vėžiu plane, kuris bus pateiktas iki šių metų pabaigos, bus siūlomi veiksmai kiekvienu svarbiu ligos etapu:

  • prevencijos priemonės: prevencija yra lengviausias ir veiksmingiausias būdas mažinti susirgimų vėžiu skaičių ES. Prevencijos priemonės galėtų apimti geresnes sveikos mitybos galimybes ir didesnę skiepijimo aprėptį, rizikos aplinkai veiksnių, kaip antai taršos ir cheminių medžiagų poveikio, mažinimo priemones, mokslinius tyrimus ir informuotumo didinimą;
  • ankstyvas nustatymas ir ankstyvoji diagnostika: priemonės, kuriomis dėl ankstyvosios diagnostikos būtų galima pasiekti geresnių sveikatos rezultatų, galėtų apimti atrankinės patikros dėl vėžio tikslinės grupės aprėpties didinimą, aktyvesnį skaitmeninių sprendimų naudojimą ir techninę paramą valstybėms narėms;
  • gydymas ir priežiūra: priemonės, kuriomis siekiama gerinti vėžiu sergančių pacientų priežiūrą ir gydymą, galėtų apimti galimybių gauti aukštos kokybės gydymą ir taikyti naujus gydymo būdus didinimą, pagrindinių vaistų prieinamumo ir įperkamumo užtikrinimo priemones, inovacijas ir mokslinius tyrimus;
  • gyvenimo kokybė: priemonės, kuriomis užtikrinama kuo geresnė vėžiu sergančių pacientų, vėžį įveikusių asmenų ir neformaliųjų slaugytojų gyvenimo kokybė, galėtų apimti profesinės reintegracijos skatinimo priemones, diskriminacijos prevenciją, palaikomosios slaugos užtikrinimą ir dalijimąsi geriausia patirtimi.

Europos Komisijos pradedamų viešųjų konsultacijų tikslas – sudaryti sąlygas ES piliečiams ir suinteresuotiesiems subjektams prisidėti ir pareikšti savo nuomonę dėl geriausių šio klausimo sprendimo būdų ES. Konsultacijų rezultatais bus remiamasi rengiant Europos kovos su vėžiu planą ir nustatant būsimų veiksmų sritis ir mastą. Konsultacijose kviečiami dalyvauti individualūs piliečiai, pacientai ir slaugytojai, teikiantys atsakymus savo vardu, taip pat sveikatos priežiūros specialistai ir organizacijos, užsiimantys vėžio prevencija, diagnostika, gydymu, tolesne priežiūra ir moksliniais tyrimais. Viešosios konsultacijos truks iki balandžio 28 d.

Kviečiame sudalyvauti viešosiose konsultacijose užpildant klausimyną internete ČIA

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_154