Europos Komisija pristato Europos demokratijos veiksmų planą

 

Šiandien Europos Komisija pristato Europos demokratijos veiksmų planą, kuriuo siekiama suteikti galių piliečiams ir kurti atsparesnę demokratiją visoje ES. Veiksmų plane nustatytos priemonės, kuriomis siekiam skatinti laisvus ir sąžiningus rinkimus, stiprinti žiniasklaidos laisvę ir kovoti su dezinformacija.

  • Laisvų ir sąžiningų rinkimų skatinimas

Europos Komisija pasiūlys teisės aktą dėl remiamo politinio turinio (politinės reklamos) skaidrumo, taip pat persvarstys Europos politinių partijų finansavimo taisykles.

  • Žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo stiprinimas

Pastaraisiais metais žurnalistų saugumas toliau mažėjo – keliose valstybėse narėse daugėja fizinių ir internetinių grasinimų ir išpuolių prieš žurnalistus. Todėl 2021 m. Europos Komisija pasiūlys rekomendaciją dėl žurnalistų saugumo, ypatingą dėmesį atkreipdama į grasinimus moterims žurnalistėms, ir iniciatyvą, kuria siekiama pažaboti piktnaudžiavimą ieškiniais prieš visuomenės dalyvavimą.

Europos Komisija taip pat glaudžiai bendradarbiaus su valstybėmis narėmis palaikydama struktūrinį dialogą ir teiks tvarų finansavimą projektams, pagal kuriuos teikiama teisinė ir praktinė pagalba ES ir kitų šalių žurnalistams.

Europos Komisija taip pat pasiūlys papildomų priemonių žiniasklaidos pliuralizmui remti ir žiniasklaidos priemonių nuosavybės bei valstybės reklamos skaidrumui didinti.

Europos demokratijos veiksmų planas dera su šiandien skelbiamu Žiniasklaidos ir audiovizualinio sektoriaus veiksmų planu, kuriuo siekiama padėti sektoriui atsigauti ir kuo geriau išnaudoti skaitmeninės transformacijos teikiamas galimybes.

  • Kova su dezinformacija

Veiksmų plane siūloma tobulinti esamą ES kovos su užsienio šalių kišimusi priemonių rinkinį, įtraukiant naujas priemones, kuriomis sudaromos sąlygos reikalauti, kad tokios neteisėtos veikos vykdytojai padengtų atitinkamas išlaidas. Europos Komisija vadovaus pastangoms iš esmės persvarstyti Kovos su dezinformacija praktikos kodeksą, kad šis taptų interneto platformų pareigų ir atskaitomybės bendro reguliavimo sistema, kaip numatyta būsimame Skaitmeninių paslaugų akte. Tuo tikslu 2021 m. pavasarį Komisija paskelbs rekomendacijas, kaip patobulinti Praktikos kodeksą, ir nustatys patikimesnę jo įgyvendinimo stebėsenos sistemą. Europos Komisija ir vyriausiasis įgaliotinis taip pat imsis papildomų priemonių, kuriomis siekiama stiprinti mūsų visuomenių atsparumą ir skatinti tarptautines partnerystes.

Europos Komisija laipsniškai įgyvendins Europos demokratijos veiksmų planą iki 2023 m., kai bus likę vieni metai iki Europos Parlamento rinkimų. Tada Komisija įvertins padarytą pažangą ir nustatys, ar reikia imtis tolesnių veiksmų.

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_2250