Europos Komisija skelbia keleivių teisių užtikrinimo gaires

 

Stengdamasi sušvelninti COVID-19 pandemijos ekonominį poveikį, Europos Komisija šiandien paskelbė gaires, kuriomis siekiama užtikrinti, kad keleivių teisės būtų nuosekliai taikomos visoje ES.  Nacionalinės vyriausybės nustatė įvairias priemones, įskaitant kelionių apribojimus ir sienų kontrolę. Šių gairių tikslas – patikinti keleivius, kad jų teisės yra apsaugotos.

Jei kelionė atšaukiama, keleiviai gali pasirinkti, ar atgauti bilieto kainą, ar vykti kitu maršrutu, kad į galutinę paskirties vietą atvyktų vėliau. Be to, gairėse paaiškinama, kad dabartinės aplinkybės yra „ypatingos“, todėl negalima pasinaudoti kai kuriomis keleivių teisėmis, pavyzdžiui, kompensacija už atšaukimą skrydžio, iki kurio liko mažiau nei dvi savaitės. 

Gairės apima keleivių teises keliaujant orlaiviais, traukiniais, laivais bei autobusais, jūrų ir vidaus vandenų keliais, taip pat atitinkamas vežėjų pareigas.

Daugiau informacijoshttps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_485

Visas Gairių tekstas

Specialus Komisijos tinklalapis, skirtas ES atsakui į COVID-19 protrūkį