Europos Komisija teikia rekomendaciją dėl kito „Brexit“ derybų etapo

Remdamasi gruodžio 15 d. Europos Vadovų Tarybos (50 str.) patvirtintomis gairėmis, Europos Komisija šiandien Tarybai (50 str.) pateikė rekomendaciją pradėti diskusijas dėl Jungtinės Karalystės tvarkingo išstojimo iš Europos Sąjungos kito etapo.

Derybinių nurodymų projektu papildomi 2017 m. gegužės mėn. derybiniai nurodymai ir nustatomi papildomi galimų pereinamojo laikotarpio priemonių principai. Visų pirma:

  • neturėtų būti galima išsirinkti tik to, kas patinka: Jungtinė Karalystė toliau dalyvaus muitų sąjungoje ir bendrojoje rinkoje (naudodamasi visomis keturiomis laisvėmis). Visas Sąjungos acquis Jungtinei Karalystei ir joje turėtų būti toliau taikomas kaip valstybei narei. Bet kokie per šį laikotarpį daromi acquis pakeitimai turėtų būti automatiškai taikomi ir Jungtinei Karalystei;
  • bus taikomos visos esamos Sąjungos reglamentavimo, biudžeto, priežiūros, teisminės ir vykdymo užtikrinimo priemonės ir struktūros, įskaitant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo kompetenciją;
  • Jungtinė Karalystė bus trečioji šalis nuo 2019 m. kovo 30 d. Todėl jai nebebus atstovaujama Sąjungos institucijose, agentūrose, įstaigose ir organuose;
  • pereinamasis laikotarpis turi būti aiškiai apibrėžtas ir jo trukmė turi būti tiksliai apribota. Remiantis Komisijos rekomendacija, jis turėtų baigtis ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d.

Rekomendacijoje taip pat primenama, kad pirmojo derybų etapo rezultatai, kaip išdėstyta Komisijos komunikate ir bendroje ataskaitoje, turi atsispindėti teisinėse nuostatose. Joje pabrėžiama, kad būtina baigti darbą visais išstojimo klausimais, taip pat ir tais, kurie nebuvo aptarti per pirmąjį etapą, kaip antai dėl išstojimo susitarimo bendrojo valdymo, ir esminiais klausimais, kaip antai dėl iki Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES rinkai pateiktų prekių.

Tolesni veiksmai. Vadovaudamasi Europos Vadovų Tarybos gruodžio 15 d. gairėmis, šiuos papildomus derybinius nurodymus dėl pereinamojo laikotarpio priemonių 2018 m. sausio mėn. patvirtins Bendrųjų reikalų taryba (50 str.).

Pagrindiniai faktai

2017 m. gruodžio 8 d. Europos Komisija rekomendavo Europos Vadovų Tarybai (50 str.) laikyti, kad su JK pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį vykdomų derybų pirmajame etape padaryta pažanga yra pakankama. Gruodžio 15 d. ES 27 vadovai patvirtino, kad pasiekta pakankama pažanga dėl piliečių teisių, Airijos bei finansinio susitarimo, ir priėmė gaires pradėti antrąjį derybų etapą. Rekomendacijoje taip pat atsižvelgiama į gruodžio 13 d. Europos Parlamento rezoliuciją, kurioje patvirtinama, kad padaryta pažanga pakankama.

Šiuo derybų etapu toliau visapusiškai taikomos 2017 m. balandžio 29 d. Europos Vadovų Tarybos (50 str.) gairės ir 2017 m. gegužės 22 d. Tarybos derybiniuose nurodymuose nustatyti bendrieji derybų principai ir tvarka.

Daugiau informacijos

Europos Komisijos rekomendacija

2017 m. gruodžio 15 d. Europos Vadovų Tarybos (50 str.) gairės