Invalidumas

Įvairiose Europos Sąjungos šalyse neįgalumo išmokos apskaičiuojamos skirtingai. Kai asmuo apdraustas keliose valstybėse, taikomi du pagrindiniai skaičiavimo metodai.

Skaičiavimo metodai

  • Kai kuriose šalyse taikoma rizika grindžiama sistema (A tipo teisės sistema). Pagal ją turite teisę į tokią pačią pensiją nesvarbu, kokie buvo jūsų draudimo laikotarpiai, bet turite būti apdraustas tuo metu, kai tapote neįgalus. Šis skaičiavimo metodas taikomas tik tam tikroms sistemoms, kurios išvardytos Reglamento 883/2004 VI priede, t. y. Čekijos, Estijos, Airijos, Graikijos, Latvijos, Suomijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės sistemoms.
  • Visose kitose šalyse taikomas proporcinis metodas (B tipo teisės sistema). Tai reiškia, kad neįgalumo pensija apskaičiuojama pagal jūsų draudimo laikotarpio kiekvienoje šalyje trukmę – kuo jūsų draudimo laikotarpis prieš tampant neįgaliu buvo ilgesnis, tuo didesnė bus jūsų pensija. Net jei tuo metu, kai tapote neįgalus, nebuvote apdraustas, vis tiek turėsite teisę į pensiją.

Informacija apie jūsų teises kiekvienoje šalyje

Kas jums turi mokėti pensiją?

Jeigu prieš tapdamas neįgalus buvote apdraustas keliose šalyse, jūsų padėtis bus viena iš šių:

  • Jei buvote apdraustas tik pagal B tipo sistemas, kiekviena šalis jums mokės atskirą pensiją, atsižvelgdama į laikotarpius, kuriais buvote apdraustas toje šalyje.
  • Jei buvote apdraustas tik pagal A tipo sistemas ir šios sistemos įtrauktos į Reglamento 883/2004 VI priedą, pensiją jums mokės tik ta šalis, kurioje buvote apdraustas tuo metu, kai tapote neįgalus.
  • Jei buvote apdraustas dviejose arba daugiau šalių su A ir B tipų sistemomis, kiekviena iš šių šalių mokės jums proporcingą pensijos dalį.

Daugiau apie savo padėtį sužinosite iš savo socialinės apsaugos sistemos įstaigos.