Ką reiškia koordinavimas?

 • Socialinės apsaugos koordinavimo taisyklėmis nacionalinės sistemos nepakeičiamos viena Europos sistema. Visos valstybės savarankiškai sprendžia, kas turėtų būti apdraustas pagal jų įstatymus, kokios išmokos ir kokiomis sąlygomis turi būti mokamos. Bendromis ES taisyklėmis užtikrinamos jūsų teisės į socialinę apsaugą, kai keliaujate po Europą (ES 28, taip pat Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje).

  Kam skirtos šios taisyklės?

  Keturi pagrindiniai principai

  1. Vienu metu jums gali būti taikomi tik vienos valstybės įstatymai, todėl socialines įmokas mokate tik vienai valstybei. Kurios valstybės įstatymai turi būti taikomi jums, sprendžia socialinės apsaugos įstaigos. Pats to pasirinkti negalite.
   Sužinokite, kurios taisyklės taikomos jums
  2. Jūsų teisės ir įsipareigojimai yra tokie patys kaip ir šalies, kurioje esate apdraustas, piliečių. Tai vadinama vienodų sąlygų, arba nediskriminavimo, principu.
  3. Kai prašote skirti jums išmoką, prireikus gali būti atsižvelgta į ankstesnius laikotarpius, kai buvote apdraustas, dirbote arba gyvenote kitose šalyse.
  4. Jei jums priklauso išmoka pinigais vienoje šalyje, paprastai galite ją gauti, net jei gyvenate kitoje šalyje. Tai vadinama perkeliamumo principu.

  Daugiau informacijos

  Nuo 2010 m. gegužės 1 d. taikomi nauji reglamentai dėl atnaujinto koordinavimo (Reglamentai Nr. 883/2004 ir 987/2009). Daugiau informacijos skyrelyje Dažniausiai užduodami klausimai. Susipažinkite su jus dominančios šalies socialinės apsaugos taisyklėmis.