Kokios taisyklės taikomos man?

Visais atvejais, kai esate ES, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje, jums taikomi tik vienos šalies įstatymai. Socialinės apsaugos įstaigos įvertins, kurios šalies įstatymai turi būti taikomi jums pagal ES taisykles.
Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Jei dirbate vienoje šalyje

Paprastai jums taikomi šalies, kurioje esate įdarbintas arba dirbate savarankiškai, įstatymai. Nesvarbu, kur gyvenate ar kur įsisteigęs jūsų darbdavys.

Jei dirbate vienoje, o gyvenate kitoje šalyje

Jei gyvenate vienoje, o dirbate kitoje ES šalyje ir kasdien ar bent kartą per savaitę grįžtate į savo gyvenamąją šalį, esate pasienio darbuotojas. Socialinės apsaugos išmokas jums moka ta šalis, kurioje dirbate. Sveikatos priežiūros išlaidoms ir nedarbo pašalpoms taikomos specialios taisyklės. Daugiau informacijos skyrelyje Dažniausiai užduodami klausimai.

Jei esate komandiruotas į kitą šalį

Jei darbdavys jus siunčia (arba išvykstate dirbti savarankiškai) į kitą šalį, kurioje dirbate ne ilgiau kaip 24 mėnesius, liekate apdraustas savo kilmės šalyje. Esate „komandiruotas darbuotojas“, kuriam taikomos specialios sąlygos. Daugiau informacijos skyrelyje Dažniausiai užduodami klausimai.

Jei dirbate ne vienoje šalyje

  • Jei didelę darbo dalį (ne mažiau kaip 25 %) atliekate savogyvenamojoje šalyje, jums taikomi šios šalies įstatymai.
  • Jei darbas gyvenamojoje šalyje sudaro tik nedidelę jūsų darbo veiklos dalį, jums taikomi šalies, kurioje yra jūsų darbdavio registruotoji būstinė arba veiklos vieta, įstatymai.
  • Jei dirbate keliems darbdaviams, kurių registruotosios būstinės yra skirtingose šalyse, jums taikomi jūsų gyvenamosios šalies įstatymai – net jei joje atliekate tik nedidelę savo darbo dalį.
  • Jei esate savarankiškai dirbantis asmuo, kurio veikla gyvenamojoje šalyje sudaro nedidelę visos veiklos dalį, jums taikomi šalies, kurioje užsiimate svarbiausia veikla, įstatymai.
  • Jei esate įdarbintas ir dar užsiimate savarankiška veikla keliose šalyse, jus apdraudžia ta šalis, kurioje esate įdarbintas.
    Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Jei nedirbate

ES taisyklės jums taikomos, net jei nedirbate. Daugiau informacijos skyrelyje Dažniausiai užduodami klausimai.