Šeimos išmokos

 • Įvairiose šalyse mokamos skirtingos šeimos išmokos. Jei gyvenate ES, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje arba Šveicarijoje, nuo jūsų šeimos padėties priklauso, kuri šalis turi mokėti jums šeimos išmokas.

  Jei visa šeima gyvena vienoje šalyje

  Jei visi jūsų šeimos nariai gyvena šalyje, kurioje esate apdraustas, ši šalis turi mokėti jums išmokas.

  Jei jūs ir jūsų šeimos nariai gyvenate keliose šalyse

  Jei jūsų šeimos nariai negyvena šalyje, kurioje esate apdraustas, jūsų šeima gali turėti teisę gauti išmokas daugiau kaip vienoje šalyje. Tačiau tų pačių išmokų du kartus negausite – kuri šalis turi jas mokėti, nustatoma pagal „pirmumo taisykles“.

   Sužinokite apie savo teises įvairiose ES šalyse

  Pirmumo taisyklės

  • Paprastai išmokas turi mokėti ta šalis, kurioje jūsų šeima teisę gauti išmokas turi dėl įdarbinimo arba savarankiško darbo.
  • Jei teisę gauti išmokas turite abiejose šalyse, nes esate jose įdarbintas arba dirbate savarankiškai, tokiu atveju išmokos jums mokamos toje šalyje, kurioje gyvena jūsų vaikai, su sąlyga, kad toje šalyje dirba vienas iš tėvų. Kitais atvejais išmokas moka ta šalis, kurioje šios išmokos yra didesnės.
  • Jei teisę gauti išmokas turite abiejose šalyse, nes jose jums mokama pensija, tokiu atveju išmokos jums mokamos toje šalyje, kurioje gyvena jūsų vaikai, jeigu ta šalis moka jums vieną iš pensijų. Kitais atvejais išmokas moka ta šalis, kurioje esate apdraustas arba kurioje gyvenote ilgiausiai.
  • Jei teisę gauti išmokas turite abiejose šalyse, nes jose gyvenate, tokiu atveju išmokos jums mokamos toje šalyje, kurioje gyvena jūsų vaikai.

  Išmokų priedai

  Atsakingos šalies jums mokamos išmokos gali būti mažesnės, negu gautumėte kitoje šalyje, kurioje turėjote teisę gauti išmokas. Tokiu atveju antroji šalis sumokės jums priedą, kurio dydis bus lygus abiejų šalių išmokų skirtumui.

  Jūsų padėties įvertinimas

  Šių taisyklių taikymas praktikoje priklauso nuo kiekvieno konkretaus atvejo aplinkybių. Jei norite sužinoti daugiau, kreipkitės į savo draudimo įstaigą.