Ar komisija tinkamai valdo žvejybos partnerystės susitarimus

1 egz. Ar komisija tinkamai valdo žvejybos partnerystės susitarimus

Leidimo metai: 2015 | Leidykla: Europos audito rūmai
Tematika(os):
0125 Europos Audito rūmai,  11 Informacija lietuvių kalba

ISBN numeris:978-92-872-2702-7