Baltoji knyga dėl Europos ateities

2 egz. Baltoji knyga dėl Europos ateities

Leidimo metai: 2017 m. | Leidykla: Publications office in Luxembourg.

Tematika(os): 0122 EUROPOS KOMISIJA. ISBN kodas: 978-92-79-66489-2