Energijos tiekimo saugumo didinimas sukuriant energijos vidaus rinką. Reikia sutelkti daugiau pastangų

1 egz. Energijos tiekimo saugumo didinimas  sukuriant energijos vidaus rinką.  Reikia sutelkti daugiau pastangų

Leidimo metai: 2015 | Leidykla: Europos audito rūmai
Tematika(os):
0125 Europos Audito rūmai,  16 Informacija lietuvių kalba

ISBN numeris:978-92-872-3343-1