ES 2016 m.

1egz. ES 2016 m.

Bendrasis pranesšimas apie Europos sąjungos veiklą

Leidimo metai: 2016 m. | Leidykla : Europos sąjungos leidinių biuras,

Tematika (os): 0120 ES INSTITUCIJŲ VEIKLA, kodas: NA- AD-17-001-LT-C