ES finansavimas Dunojaus upės baseino įrengimams

1 egz. ES finansavimas Dunojaus upės baseino įrengimams: norint padėti valstybės narėms pasiekti ES nuotekų politikos tikslus.

Leidimo metai: 2015 | Leidykla: Europos audito rūmai
Tematika(os):
0125 Europos Audito rūmai,  2 Informacija lietuvių kalba

ISBN numeris:978-92-872-2427-9