ES Jaunimo garantijų iniciatyva

1 egz. ES Jaunimo garantijų iniciatyva: žengti pirmieji žingsniai, bet iškyla rizika jos įgyvendinimui

Leidimo metai: 2015 | Leidykla: Europos audito rūmai
Tematika(os):
0125 Europos Audito rūmai,  3 Informacija lietuvių kalba

ISBN numeris:978-92-872-2022-6