ES kredito reitingų agentūrų priežiūra – gerai parengta, tačiau dar nėra visiškai veiksminga

1 egz. ES kredito reitingų agentūrų priežiūra – gerai parengta, tačiau dar nėra visiškai veiksminga

Leidimo metai: 2015 | Leidykla: Europos audito rūmai
Tematika(os):
0125 Europos Audito rūmai,  22 Informacija lietuvių kalba

ISBN numeris:978-92-872-3643-2