ES parama kovai su kankinimu už mirties bausmes panaikinimą

1 egz. ES parama kovai su kankinimu už mirties bausmes panaikinimą

Leidimo metai: 2015 | Leidykla: Europos audito rūmai
Tematika(os):
0125 Europos Audito rūmai,  9 Informacija lietuvių kalba

ISBN numeris:978-92-872-2629-7