ES paramos kaimo plėtrai skirtos negamybinėms investicijoms žemės ūkio srityje, ekonominis veiksmingumas

1 egz. ES paramos kaimo plėtrai skirtos negamybinėms investicijoms žemės ūkio srityje, ekonominis veiksmingumas

Leidimo metai: 2015 | Leidykla: Europos audito rūmai
Tematika(os):
0125 Europos Audito rūmai,  20 Informacija lietuvių kalba

ISBN numeris:978-92-872-3254-0