ES policijos misija Afganistane: įvairūs rezultatai

1 egz. ES  policijos misija Afganistane: įvairūs rezultatai

Leidimo metai: 2015 | Leidykla: Europos audito rūmai
Tematika(os):
0125 Europos Audito rūmai,  7 Informacija lietuvių kalba

ISBN numeris:978-92-872-2480-4