ES prioriteto- skatinti žinioms pagrįstos kaimo ekonomikos kūrimą- įgyvendinimui poveikį padarė prastas žinių perteikimo ir konsultavimo priemonių valdymas

1 egz. ES prioriteto- skatinti žinioms pagrįstos kaimo ekonomikos kūrimą- įgyvendinimui poveikį padarė prastas žinių perteikimo ir konsultavimo priemonių valdymas

Leidimo metai: 2015 | Leidykla: Europos audito rūmai
Tematika(os):
0125 Europos Audito rūmai,  12 Informacija lietuvių kalba

ISBN numeris:978-92-872-2994-6