Eurostat regional yearbook

1 egz. Eurostat regional yearbook 2016

Leidimo metai: 2016 | Leidykla: Publications Office of the European Union.
Tematika(os): 17 STATISTIKA
Autorius(iai): European Union
ISBN numeris: 978-92-79-60091-3