Geriausias ES pinigų panaudojimas

1 egz. Geriausias ES pinigų panaudojimas: rizikų, kylančių ES biudžeto finansų valdymui, padėties apžvalga.

Leidimo metai: 2014 | Leidykla: Europos audito rūmai
Tematika(os):
0125 Europos Audito rūmai,  22 Informacija lietuvių kalba

ISBN numeris:978-92-872-1146-0