Komisijos parama jaunimo veiksmų grupėms

1 egz. Komisijos parama jaunimo veiksmų grupėms:ESF Finansavimo fondo perorientavimas pavyko, tačiau nepakanka dėmesio rezultatams

Leidimo metai: 2015 | Leidykla: Europos audito rūmai
Tematika(os):
0125 Europos Audito rūmai,  17 Informacija lietuvių kalba

ISBN numeris:978-92-872-3575-6