Skills, qualifications and jobs in the EU: the making of a perfect match?

1 egz. Skills, qualifications and jobs in the EU: the making of a perfect match?

Leidimo metai: 2015 | Leidykla: Publications Office of the European Union.

Tematika(os): Leidiniai apie ES šalis

Autorius(iai) :

ISBN numeris – 978-92-896-1946-2