InvesticijŲ planas Europai

Nuo pasaulio ekonomikos ir finansų krizės pradžios Europos Sąjungoje investicijų lygis išlieka žemas. Siekiant atgaivinti Europos ekonomiką reikia bendrų ir suderintų pastangų Europos lygmeniu. Investicijų planas Europai gali padėti susigrąžinti istoriškai įprastas investicijų tendencijas. Be to, struktūrinės reformos padės ekonomikai atsigauti ir galės būti tolesnio tvaraus augimo pagrindas. 2014 m. lapkričio mėn. priimtas Investicijų planas buvo pirmoji svarbi J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos iniciatyva.
Investicijų plane daugiausia dėmesio skiriama kliūčių investicijoms pašalinimui, investicinių projektų matomumo ir techninės paramos jiems užtikrinimui bei išmanesniam naujų ir esamų finansinių išteklių panaudojimui. Kad šie tikslai būtų pasiekti, plane numatyta aktyviai veikti trijose srityse:
per trejus metus sutelkti ne mažiau kaip 315 mlrd. eurų investicijų,
remti investicijas į realiąją ekonomiką,
sukurti investicijoms palankią aplinką.
Daugiau informacijos :
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/2-years-on-investment-plan_en_2.pdf