Komisija siūlo naujas skaidrumo taisykles mokesčių planavimo tarpininkams

Informacija-9055-s225x115Europos Komisija birželio 21 d. pasiūlė naujas griežtas skaidrumo taisykles, taikomas tarpininkams (mokesčių konsultantams, buhalteriams, bankams, teisininkams ir pan.), rengiantiems savo klientams mokesčių planavimo schemas ir skatinantiems jas taikyti.
Neseniai žiniasklaidoje paviešinti Panamos ir kiti dokumentai atskleidė, kaip kai kurie tarpininkai , paprastai taikydami sudėtingas tarpvalstybines schemas, aktyviai padeda bendrovėms ir privatiems asmenims išvengti mokesčių. Šiandienos pasiūlymu siekiama įveikti tokį agresyvų mokesčių planavimą nuodugniau tikrinant seniau nematomą mokesčių planuotojų ir konsultantų veiklą.

Už eurą ir socialinį dialogą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Siekiant didesnio skaidrumo agresyvaus mokesčių planavimo srityje ES tapo lydere. Šis darbas jau duoda rezultatų. Šiandien siūlome laikyti atsakingais tarpininkus, kuriančius ir parduodančius mokesčių vengimo schemas. Galiausiai tai valstybėms narėms leis surinkti didesnes mokestines pajamas.“

Už ekonomikos ir finansų reikalus, mokesčius ir muitus atsakingas Komisijos narys Pierre’as Moscovici sakė: Mes toliau įgyvendiname savo mokesčių skaidrumo darbotvarkę. Šiandien sutelkiame dėmesį į piktnaudžiavimą mokesčiais skatinančius specialistus.Mokesčių administratoriai turėtų turėti reikalingą informaciją, kad galėtų užkirsti kelią agresyvioms mokesčių planavimo schemoms. Mūsų pasiūlymas suteiks daugiau aiškumo tiems tarpininkams, kurie laikosi mūsų teisės aktų nuostatų ir reikalavimų, ir labai apsunkins gyvenimą tiems, kurių požiūris yra kitoks. Mes tęsiame savo darbą dėl teisingesnio apmokestinimo visoje Europoje.“

Apie tarpvalstybines mokesčių planavimo schemas, kurios pasižymi tam tikromis savybėmis arba požymiais ir dėl kurių vyriausybės gali patirti nuostolių, dabar reikės pranešti automatiškai, dar nepradėjus taikyti. Komisija nustatė pagrindinius skiriamuosius požymius, įskaitant nuostolių panaudojimą mokestiniams įsipareigojimams sumažinti, specialios palankios apmokestinimo tvarkos taikymą arba kelias šalis apimančius susitarimus, neatitinkančius tarptautinių gero valdymo standartų.

Pranešti apie tarpvalstybinę schemą, turinčią vieną ar daugiau šių požymių, privalės:

tarpininkas, pasiūlęs bendrovei arba privačiam asmeniui įgyvendinti ir naudoti konkrečią tarpvalstybinę schemą;
konsultuojamas privatus asmuo arba bendrovė, jei tarpvalstybinę schemą siūlantis tarpininkas nėra įsisteigęs ES, arba jei tarpininkui yra taikomos profesinės paslapties arba slaptumo taisyklės;
tarpvalstybinę schemą įgyvendinantis privatus asmuo arba bendrovė, jei tokią schemą parengę mokesčių konsultantai arba teisininkai yra tokio asmens ar bendrovės nuolatiniai darbuotojai.

Valstybės narės automatiškai keisis gaunama informacija apie mokesčių planavimo schemas per centralizuotą duomenų bazę – ji iš anksto įspės apie naują mokesčių vengimo riziką ir sudarys galimybę valstybėms imtis žalingus susitarimus blokuojančių priemonių. Reikalavimas pranešti apie schemą nebūtinai reiškia, kad schema yra žalinga. Tiesiog taip informuojama, kad būtų verta, jog ją patikrintų mokesčių administratoriai. Tačiau valstybės narės bus įpareigotos taikyti veiksmingas ir atgrasomas sankcijas skaidrumo priemonių netaikančioms bendrovėms, ir taip sukurti veiksmingą naują atgrasomąją priemonę tiems, kurie skatina arba palengvina piktnaudžiavimą mokesčiais.

Naujos taisyklės yra išsamios, taikomos visiems tarpininkams, visoms potencialiai žalingoms schemoms ir visoms valstybėms narėms. Duomenys apie kiekvieną mokesčių schemą, turinčią vieną ar daugiau rizikos požymių, turės būti pateikiami tarpininko šalies mokesčių administratoriui per penkias dienas nuo tokios schemos pateikimo klientui.

Pagrindiniai faktai

J.-C. Junckerio vadovaujama Komisija pasiekė didelių laimėjimų didinant mokesčių skaidrumą ir kovojant su mokesčių slėpimu ir vengimu. Jau suderintos ir nuosekliai įgyvendinamos naujos ES taisyklės, skirtos užkirsti kelią dirbtiniams mokestiniams susitarimams, taip pat nauji finansinių ataskaitų, sprendimų dėl mokesčių ir daugiašalių įmonių veiklos skaidrumo reikalavimai. Dabar deramasi dėl pasiūlymų, kuriais siekiama kad būtų priimi griežtesni kovos su pinigų plovimu teisės aktai, nustatyti vieši kiekvienai šaliai pritaikyti ataskaitų teikimo reikalavimai ir sugriežtintos ES lėšoms taikomos gero valdymo taisyklės. Be to, iki metų pabaigos turėtų būti parengtas naujas nebendradarbiaujančių mokesčių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašas.

Šiandienos pasiūlymas, kuriuo bus suteikiama daugiau informacijos apie tarpininkų veiklą ir taikomus mokesčių planavimo susitarimus, padės dar labiau sustiprinti ES mokesčių skaidrumo struktūrą. Jis taip pat užtikrins, kad siekiant įtraukti G 20 patvirtintas rekomenduojamas privalomo informacijos atskleidimo nuostatas į EBPO mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo (BEPS) projektą, bus taikomas suderintas ES metodas. Praėjusių metų spalio mėnesį valstybės narės pritarė Komisijos pasiūlymui dėl šių priemonių.

Tolesni veiksmai

Direktyvos dėl administracinio bendradarbiavimo (DAC) dalinio pakeitimo pasiūlymas bus pateiktas Europos Parlamentui konsultuotis ir Tarybai priimti. Numatyta, kad nauji ataskaitų teikimo reikalavimai įsigalios 2019 m. sausio 1 d.; nuo tada ES valstybės narės privalės keistis informacija kas 3 mėnesius.

Daugiau informacijos:

Tarpininkams taikomos naujos skaidrumo taisyklės.Klausimai ir atsakymai