Komisija siūlo priemones kovai su neteisėtu turiniu internete

Informacija-9055-s225x115

Šiandien Europos Komisija teikia rekomendacijas ir gaires interneto platformoms, kurių tikslas – aktyviau ir iniciatyviau užkardyti, aptikti ir šalinti neapykantą, smurtą ir terorizmą internete kurstantį neteisėtą turinį:

· Neteisėto turinio aptikimas ir pranešimas apie jį. Interneto platformos turėtų glaudžiau bendradarbiauti su kompetentingomis nacionalinėmis institucijomis – paskirti kontaktinius punktus, kad į juos būtų galima greitai kreiptis dėl neteisėto turinio šalinimo. Kad greičiau aptiktų neteisėtą turinį, interneto platformos raginamos glaudžiai bendradarbiauti su patikimais pranešėjais, t. y. specialiais subjektais, turinčiais profesionalių žinių, kas yra neteisėtas turinys. Be to, jos turėtų sukurti lengvai prieinamus mechanizmus, kad vartotojai galėtų pranešti apie neteisėtą turinį, ir investuoti į automatinio aptikimo technologijas.

·   Veiksmingas šalinimas. Neteisėtą turinį reikėtų pašalinti kuo greičiau, galbūt net per nustatytą laiko tarpsnį, jei gali būti padaryta didelė žala, pavyzdžiui, kurstant teroristinius veiksmus. Komisija toliau analizuos konkretaus laiko tarpsnio klausimą. Platformos turėtų vartotojams aiškiai išdėstyti savo turinio politiką ir skelbti skaidrumo ataskaitas apie gautų pranešimų skaičių ir tipus. Interneto bendrovės turėtų įdiegti apsaugos priemones, kad nekiltų rizika pašalinti pernelyg daug turinio.

·  Pakartotinio įkėlimo prevencija. Interneto platformos turėtų imtis priemonių, kad atgrasytų vartotojus nuo neteisėto turinio pakartotinio įkėlimo. Komisija labai ragina toliau naudoti ir plėtoti automatines priemones, kuriomis užkertamas kelias įkelti pašalintą turinį iš naujo.

Internete vis labiau plintanti teroristinė ir smurtą bei neapykantą kurstanti medžiaga kelia didelę grėsmę ES piliečių saugumui ir saugai. Ji taip pat pakerta piliečių pasitikėjimą skaitmenine aplinka – vienu svarbiausių inovacijų, augimo ir darbo vietų kūrimo varomųjų jėgų. Komisija artimiausiais mėnesiais atidžiai stebės interneto platformų pažangą ir įvertins, ar reikia papildomų priemonių, kad neteisėtas turinys internete būtų aptinkamas ir šalinimas greitai ir iniciatyviai.

Daugiau informacijos: http://europa.eu/!xJ67qF