Komisija transporto infrastruktūrai skiria 6,7 mlrd. eurų, taip skatindama darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą

atsisiųsti

 Europos Komisija jau  paskelbė 195 transporto projektų, kuriems nuspręsta skirti 6,7 mlrd. eurų finansavimą pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę, sąrašą.

Dauguma atrinktų projektų yra susiję su transeuropiniu transporto tinklu (TEN-T). Finansavimas skiriamas ir tokioms pavyzdinėms iniciatyvoms, kaip, pavyzdžiui, europinį standartą atitinkančio pločio vėžių geležinkelio statyba „Rail Baltica“ koridoriuje.

Dabar pasiūlymą dėl sprendimo finansuoti turi oficialiai patvirtinti Europos infrastruktūros tinklų priemonės koordinavimo komitetas, kurio posėdis įvyks 2016 m. liepos 8 d. Tikimasi, kad Komisija sprendimą priims 2016 m. liepos pabaigoje. Vėliau Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga(INEA) parengs individualius susitarimus dėl dotacijų, ir jie su paramos gavėjais bus pasirašyti 2016 m. antroje pusėje.

Lietuvos projektai: http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/project-funding/doc/cef/2015-cef-country-fiche-lt.pdf

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2198_lt.htm