Koronavirusas. Europos Komisija pristato ES vakcinų strategiją.

 

 

Šiandien Europos Komisija pristato Europos strategiją, kuria siekiama paspartinti COVID-19 vakcinų kūrimą, gamybą bei naudojimą ir taip padėti apsaugoti žmones visame pasaulyje.

Šiandien Europos Komisija pristato Europos strategiją, kuria siekiama paspartinti COVID-19 vakcinų kūrimą, gamybą bei naudojimą ir taip padėti apsaugoti žmones visame pasaulyje. Veiksminga ir saugi vakcina nuo viruso – geriausias būdas visam laikui įveikti šią pandemiją. Svarbiausia – laikas. Kiekvienas mėnuo, kuriuo sutrumpės vakcinos kūrimas, padės išsaugoti gyvybių ir pragyvenimo šaltinių bei sutaupyti milijardus eurų. Šiandien pristatomoje strategijoje remiamasi ES sveikatos ministrų suteiktais įgaliojimais ir siūloma veikti bendrai ES mastu.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Dabar – mokslo ir solidarumo metas. Nežinios yra daug, tačiau esu įsitikinusi, kad galime sutelkti išteklius ir sukurti vakciną, kuri įveiks šį virusą visiems laikams. Turime būti pasirengę tokios vakcinos gamybai ir naudojimui visoje Europoje ir visame pasaulyje. Vakcinos sukūrimas bus proveržis kovojant su koronavirusu ir įrodymas, ką gali partnerystė, kai sutelkiame savo idėjas, mokslinius tyrimus ir išteklius. Europos Sąjunga padarys viską, ką gali, kad vakcina pasiektų visas šio pasaulio tautas, kad ir kur jos gyventų.“

Už sveikatą ir maisto saugą atsakinga Komisijos narė Stella Kyriakides pridūrė: „Dirbdami kartu padidinsime savo galimybes kuo greičiau užsitikrinti saugią ir veiksmingą vakciną mums reikiamu mastu. Taip visiems – ne tik ES, bet ir visam pasauliui – bus užtikrintos sąžiningos ir lygios galimybės ją gauti. Ir tai bus geriausias būdas visam laikui įveikti COVID-19 krizę. Europos stiprybė – telkti išteklius, vienyti jėgas ir apčiuopiamai gerinti kasdienį žmonių gyvenimą.“ Niekas nėra saugus, kol nebus saugūs visi, todėl padarysime viską, kas nuo mūsų priklauso, kad apsaugotume ES piliečius ir žmones visame pasaulyje.“

Vakcinų kūrimas – sudėtingas ir ilgas procesas. Įgyvendindama šiandien pateiktą strategiją Komisija padės paspartinti saugių ir veiksmingų vakcinų kūrimą, kad po 12–18 mėnesių ar net dar anksčiau jas jau būtų galima naudoti. Šiai sudėtingai užduočiai įgyvendinti reikės vienu metu vykdyti klinikinius tyrimus ir kartu investuoti į gamybos pajėgumus, kad būtų galima pagaminti milijonus ar net milijardus tinkamos vakcinos dozių. Komisija yra visiškai susitelkusi padėti vakcinų kūrėjams.

Su šiuo iššūkiu susiduria ne viena Europa, o visas pasaulis. Europos Sąjunga nebus saugi tol, kol vakcina nebus prieinama visame pasaulyje, todėl ES ir jos valstybės narės yra atsakingos ir suinteresuotos užtikrinti, kad vakcina pasiektų visus pasaulio kampelius.

Italijai, Nyderlandams, Prancūzijai ir Vokietijai suformavus įtraukų vakcinacijos aljansą jau žengtas svarbus žingsnis link bendrų valstybių narių veiksmų. Įgyvendindami ES vakcinų strategiją į priekį žengsime bendromis jėgomis.

Strategija siekiama:

  • užtikrinti, kad vakcinos būtų kokybiškos, saugios ir veiksmingos;
  • užtikrinti, kad valstybės narės ir jų gyventojai galėtų skubiai gauti vakcinų, ir kartu vadovauti visuotinio solidarumo veiksmams;
  • užtikrinti, kad kuo anksčiau būtų įmanoma lygiomis teisėmis naudoti vakciną ir ji būtų įperkama.

ES strategija grindžiama dviem ramsčiais:

  • užtikrinti vakcinos gamybą ES ir pakankamą tiekimą jos valstybėms narėms su vakcinų gamintojais sudarant išankstinio pirkimo sutartis pagal Skubios paramos priemonę. Be tokių sutarčių, gali būti teikiamas papildomas finansavimas ir kitų formų parama;
  • pritaikyti ES reguliavimo sistemą atsižvelgiant į dabartinę ekstremaliąją padėtį ir pasinaudoti esamu reguliavimo lankstumu siekiant paspartinti vakcinų kūrimą, leidimų suteikimą ir galimybes naudoti, kartu išlaikant vakcinų kokybės, saugos ir veiksmingumo standartus.

Išankstinio pirkimo sutartys

Siekdama padėti bendrovėms greitai kurti ir gaminti vakciną, Komisija valstybių narių vardu sudarys sutartis su atskirais vakcinų gamintojais. Mainais už teisę per tam tikrą laikotarpį įsigyti tam tikrą vakcinos dozių skaičių Komisija finansuos dalį vakcinų gamintojų pradinių išlaidų. Tai bus daroma sudarant išankstinio pirkimo sutartis. Teikiamas finansavimas bus laikomas pradiniu įnašu už vakcinas, kurias faktiškai pirks valstybės narės.

Tam bus panaudota didžioji dalis Skubios paramos priemonės 2,7 mlrd. EUR biudžeto. Parama taip pat galės būti teikiama Europos investicijų banko paskolomis.

Finansavimo kriterijai

Priimant finansavimo sprendimą dėl remtinų vakcinų bus atsižvelgiama, be kita ko, į šiuos kriterijus: mokslinio metodo ir naudojamos technologijos patikimumas, reikiamo masto tiekimo greitis, sąnaudos, rizikos pasidalijimas, atsakomybė, technologijų įvairovė, ankstyvas bendradarbiavimas su ES reguliavimo institucijomis, pasaulinis solidarumas ir tiekimo pajėgumas plėtojant gamybos pajėgumus ES.

Visada yra rizika, kad remiamos vakcinos kandidatės neįveiks klinikinių tyrimų etapo. Todėl ši strategija yra tarsi draudimo liudijimas: dalis sektoriaus rizikos perkeliama valdžios institucijoms mainais už tai, kad, jei pavyktų vakciną sukurti, valstybėms narėms būtų užtikrintos lygios galimybės ją gauti už padorią kainą.

Lankstus ir griežtas reguliavimo procesas

Reguliavimo procesai bus lankstūs, tačiau išliks griežti. Komisija kartu su valstybėmis narėmis ir Europos vaistų agentūra išnaudos visas įmanomas ES reguliavimo lankstumo priemones, kad paspartintų leidimų suteikimą tinkamoms COVID-19 vakcinoms ir galimybes jas naudoti. Tai pagreitinta leidimų suteikimo procedūra, lankstūs ženklinimo ir pakavimo reikalavimai ir pasiūlymas laikinai netaikyti tam tikrų GMO teisės aktų nuostatų siekiant paspartinti COVID-19 vakcinų ir vaistų, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų organizmų, klinikinius tyrimus.

Bendrovės, turinčios perspektyvią vakciną kandidatę ir jau pradėjusios arba netrukus pradėsiančios klinikinius tyrimus, raginamos susisiekti su Komisija adresu EC-VACCINES@ec.europa.eu(link sends e-mail).

Visuotinis solidarumas

ES prisideda prie pasaulio pastangų užtikrinti visuotinį testavimą, gydymą ir skiepijimą – ji telkia išteklius rinkdama lėšas tarptautiniu mastu ir suvienydama jėgas su kitomis valstybėmis bei pasaulinėmis sveikatos apsaugos organizacijomis vykdydama bendradarbiavimu grindžiamą prieigos prie kovos su COVID-19 priemonių spartinimo iniciatyvą („ACT-Accelerator“)(link is external). Iki 2020 m. gegužės mėn. pabaigos per pasaulinio atsako į koronaviruso grėsmę lėšų rinkimo kampaniją surinkta 9,8 mlrd. EUR. Šiuo metu su organizacija „Global Citizen“ ir kitais vyriausybiniais bei nevyriausybiniais partneriais rengiamasi tolesniam žingsniui, o birželio 27 d. bus surengtas lėšų rinkimo pasaulinis aukščiausiojo lygio susitikimas.

Europos Komisija laikosi principo, kad vakcina turi būti prieinama visiems lygiomis sąlygomis ir už prieinamą kainą, ypač pažeidžiamiausiose šalyse. Ji yra pasirengusi kartu su tarptautiniais partneriais išnagrinėti, ar daug šalių sutiktų sutelkti išteklius, kad drauge užsitikrintų bendrovių sukurtas vakcinas sau ir kartu mažas ir vidutines pajamas gaunančioms šalims. Dideles pajamas gaunančios šalys galėtų veikti kaip įtrauki tarptautinė pirkėjų grupė ir paspartintų saugių ir veiksmingų vakcinų kūrimą bei užtikrintų kuo platesnes jų naudojimo galimybes visiems, kam jų labiausiai reikia.

Daugiau informacijos

Komisijos Pirmininkės U. von der Leyen vaizdo pranešimas anglų k.prancūzų k.vokiečių k. ir gestų kalba

Komunikatas „ES vakcinų nuo COVID-19 strategija“

Informacijos apie vakcinų nuo koronaviruso strategiją suvestinė

Informacijos apie Komisijos atsaką į koronaviruso grėsmę interneto svetainė

Pasaulinio atsako į koronaviruso grėsmę interneto svetainė

Informacijos apie pasaulinį atsaką į koronaviruso grėsmę suvestinė