Lino Kojalos knyga „Europa? Pokalbiai su prezidentais, ministrais, patarėjais ir taksistais apie mūsų ateitį”

Balandžio 5 d. Alytaus mieste  vyko knygos pristatymas, kuriame dalyvavo jos autorius, politologas, Rytų Europos studijų centro (RESC) direktorius Linas Kojala bei žurnalistas, politologas Vladimiras Laučius. Knygą jie pristatė net trims alytiškių auditorijoms: miesto akademinei bendruomenei, profesinio rengimo centro bendruomenei ir III a.universiteto klausytojams. 

Kaip pažymėjo Vladimiras Laučius, knygoje analizuojamos ne tik esamos problemos ir klausimai, kurie neturi vienareikšmio atsakymo, bet ir pateikiama Europos Sąjungos vizija, kaip ji turėtų vystytis ateityje, kokie turėtų būti valstybių santykiai. Knyga išsiskiria savo informatyvumu ir objektvumu, nes autorius išsamiai pateikia kiekvienos pozicijos argumentus, nereikšdamas simpatijų konkrečiai pozicijai. Anot svečio, tai yra didelis privalumas, nes šiandien, kaip reta, viešojoje erdvėje yra daug propogandos, šališkumo tiek rašant knygas, tiek straipsnius. Išskirtina ir tai, kad problemos analizuojamos istoriniame kontekste, kalbama apie nesutarimų, ginčų, vizijų atsiradimo šaknis.Knygos autorius Linas Kojala teigė, kad pagrindinis jos tikslas – būti mini žemėlapiu, siekiant suprasti vykstančių procesų kontekstą, nes informacinio triukšmo amžiuje sekti ir perprasti tokį sudėtingą procesą kaip Europos Sąjunga yra pakankamai sudėtinga. Susitikimo metu autorius išanalizavimo priežastis, kodėl Didžioji Britanija nori išstoti iš Europos Sąjungos. Pagrindinė priežastis – imperialistinis mentalitetas, nes visai neseniai, dar 1913 m., ji kontroliavo 23 proc. pasaulio teritorijos. Nepaprastai įdomiai autorius papasakojo apie Britų parlamento subtilybes. Vladimiras Laučius papildė, kad brexit’ ui įtakos turėjo ir  skirtingos Didžiosios Britanijos bei Prancūzijos minties politikos: kontinentinė ir imperialistinė, kurios siekia net 17 a.