Viešos konsultacijos dėl ES nepriklausančių šalių piliečių teisėtos migracijos

world-and-arrow
Europos Komisija vertina ES legalios migracijos politiką. Norėtume sužinoti, ką apie ją manote jūs. Kviečiame dalyvauti viešose konsultacijose dėl ES taisyklių, pagal kurias vykdoma teisėta migracija iš ES nepriklausančių šalių (atvykimas, buvimas ir gyvenimas ES mokymosi, darbo ir kt. tikslais).
Norime įvertinti ligšiolinius veiksmus ir nuspręsti, kaip pagerinti padėtį, todėl jūsų nuomonė labai svarbi!

Konsultacijų tikslo ir tvarkos aprašymas

Teikti savo nuomonę

Skaityti daugiau

„Eurobarometro” apklausos duomenys rodo didėjantį optimizmą

Informacija-9055-s225x115
2017 m. gegužės mėn. atliktos „Eurobarometro“ apklausos duomenimis, dauguma europiečių (56 proc.) optimistiškai vertina ES ateitį – palyginti su 2016 m. rudens duomenimis, šis skaičius padidėjo 6 procentiniais punktais.
Pasitikėjimas ES toliau didėja ir šiuo metu jis siekia 42 proc. (nuo 36 proc. 2016 m. rudenį ir 32 proc. 2015 m. rudenį), o Lietuvoje pasitikėjimas ES sudaro 65 proc. (padidėjo 10 procentinių punktų, palyginus su 2016 m. rudeniu). 68 proc. europiečių laiko save ES piliečiais, o tai kol kas didžiausias šio rodiklio lygis. Lietuvių, laikančių save ES piliečiais, dalis sudaro net 77 proc.

Skaityti daugiau

Perkėlimas Europos Sąjungoje. Komisija pradeda kitą Čekijos, Vengrijos ir Lenkijos pažeidimų nagrinėjimo procedūros etapą.

Informacija-9055-s225x115
Europos Komisija šiandien Čekijai, Vengrijai ir Lenkijai išsiuntė pagrįstas nuomones dėl teisinių įsipareigojimų, susijusių su perkėlimu Europos Sąjungoje, nesilaikymo.

Nors Komisija praėjusį mėnesį ne kartą ragino šias tris šalis imtis veiksmų ir jų atžvilgiu pradėjo pažeidimų nagrinėjimo pocedūras, jos ir toliau nesilaiko teisinių įsipareigojimų ir ignoruoja Graikijai, Italijai ir kitoms valstybėms narėms duotus pažadus.
2017 m. birželio 15 d. Komisija pradėjo pažeidimų nagrinėjimo procedūras ir nusiuntė Čekijai, Vengrijai ir Lenkijai oficialius pranešimus. Šių šalių atsakymai laikyti neįtikinamais, nes nei viename jų nebuvo nurodyta, kad jos ketina artimiausiu metu pradėti perkėlimo į savo teritoriją procesą. Nei vienas iš pateiktų argumentų – teismo byla prieš Tarybą, dėl kurios perkėlimo terminas nėra atidedamas, kitomis priemonėmis rodomas solidarumas ar su saugumo kontrole susiję sunkumai – negali pateisinti šių šalių atsisakymo priimti perkeltinus asmenis. Todėl Komisija nusprendė pradėti kitą pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapą.
Tarybos sprendimais reikalaujama, kad valstybės narės praneštų apie turimas vietas kas tris mėnesius, kad būtų galima užtikrinti sparčią ir sklandžią perkėlimo procedūrą. Vengrija nuo perkėlimo programos pradžios nesiėmė jokių veiksmų, Lenkija nepriėmė nei vieno asmens ir nepranešė apie turimas vietas nuo 2015 m. gruodžio mėn. Čekijos Respublika neperkėlė nei vieno asmens nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. ir daugiau nei metus nepranešė apie turimas vietas.
Tolesni veiksmai
Pagrįsta nuomonė – antrasis pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapas, kurį sudaro oficialus prašymas laikytis ES teisės ir raginimas valstybėms narėms pranešti Komisijai apie tai, kokių padėties taisymo priemonių imtasi per nurodytą laikotarpį. Atsižvelgiant į tai, kad Tarybos sprendimai dėl perkėlimo buvo priimti reaguojant į kritinę situaciją ir po daugkartinio kreipimosi į šias tris valstybes nares, Čekijos Respublikos, Vengrijos ir Lenkijos valdžios institucijoms dabar suteikiamas vieno (o ne dviejų, kaip įprasta) mėnesio laikotarpis, per kurį jos turi sureaguoti į pagrįstą nuomonę. Joms nepateikus jokių argumentų arba pateikus neįtikinamus argumentus, Komisija gali nuspręsti pradėti sekantį pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapą ir perduoti bylą ES Teisingumo Teismui.
Pagrindiniai faktai
Dviem 2015 m. rugsėjo mėn. Tarybos sprendimais nustatyta laikina skubaus perkėlimo Europos Sąjungoje programa, pagal kurią valstybės narės įsipareigojo iš Italijos ir Graikijos perkelti asmenis, kuriems reikia tarptautinės apsaugos.
Perkėlimo Europos Sąjungoje ir perkėlimo į Europos Sąjungą ataskaitose Komisija reguliariai informavo apie dviejų Tarybos sprendimų įgyvendinimą ir ragino imtis būtinų veiksmų. Kaip pranešama šiandien skelbiamoje 14-oje ataskaitoje, 2017 m. perkėlimo tempas labai išaugo: nuo 2016 m. lapkričio mėn. kas mėnesį perkelta per 1 000 asmenų, o 2017 m. birželio mėn. pasiektas naujas rekordas – tą mėnesį perkelta daugiau kaip 3 000 asmenų. Liepos 26 d. duomenimis iš viso Europos Sąjungoje perkelti 24 676 asmenys (16 803 iš Graikijos ir 7 873 iš Italijos).
Dauguma valstybių narių apie turimas vietas praneša ir asmenis perkelia reguliariai, todėl, jei bus išlaikytas perkėlimo iš Graikijos tempas ir paspartintas perkėlimo iš Italijos tempas, gali būti, kad iki 2017 m. rugsėjo mėn. bus perkelti visi reikalavimus atitinkantys asmenys. Labai svarbu, kad šiuo paskutiniu etapu valstybės narės paspartintų perkėlimą ir skirtų pakankamai vietų, kad būtų galima perkelti visus reikalavimus atitinkančius pareiškėjus, įskaitant tuos, kurie dar gali atvykti iki rugsėjo 26 d. Bet kuriuo atveju valstybių narių teisinė prievolė vykdyti perkėlimą nenustos galioti ir po rugsėjo mėn. Tarybos sprendimai dėl perkėlimo Europos Sąjungoje taikomi visiems asmenims, atvykstantiems į Graikiją ir Italiją atitinkamai iki 2017 m. rugsėjo 17 d. arba 26 d., ir reikalavimus atitinkantys pareiškėjai turi būti perkelti per pagrįstą laikotarpį po šio termino.
Daugiau informacijos ieškokite čia.

Skaityti daugiau

Bus įvertinti ir apdovanoti geriausi žmonėms į darbo rinką integruoti skirti projektai

Informacija-9055-s225x115
Europos Ekonomikos ir Socialinių Reikalų Komitetas skelbia konkursą 2017 m. pilietinės visuomenės premijai gauti. Šiais metais EESRK apdovanos novatoriškus projektus, skatinančius kokybišką užimtumą ir verslumą pilietinės visuomenės darbo ateičiai, daug dėmesio skiriant jaunimui, migrantams ir kitiems žmonėms, kuriems sunku patekti į darbo rinką.
Iš viso bus skirta 50 000 EUR ne daugiau kaip penkiems nugalėtojams. Paraiškų pateikimo terminas – 2017 m. rugsėjo 8 d., o apdovanojimų ceremonija vyks 2017 m. gruodžio 7 d. Briuselyje.

Skaityti daugiau

ALYTAUS MIESTO IR RAJONO PRADINUKAMS IR JŲ MOKYTOJAMS – GALIMYBĖ DALYVAUTI TARPTAUTINIAME KALĖDINIŲ ŽAISLIUKŲ MAINŲ PROJEKTE

Informacija-9055-s225x115
Vasara jau labai greitai artėja prie pabaigos ir mes vėl planuojame darbus – todėl pradinukus ir ypač jų mokytojus kviečiame įsijungti į jau ne vienerius metus trunkantį tęstinį tarptautinį projektą “Kalėdinių žaisliukų mainai” (“Christmas Tree Decoration Exchange”). Šio projekto esmė – kalėdinių puošmenų gamyba savomis rankomis, kai tūkstančiai Europos šalių pradinukų rudenį pradeda kurti ir savo rankomis gaminti kalėdinius žaisliukus su savo šalies simbolika ir išsiunčia juos kitoms projekte dalyvaujančioms pradinukų klasėms (mokykloms). Artėjant šv.Kalėdoms į projektą įsitraukusias mokyklas pasiekia siuntinėliai su eglutės dekoracijomis, pagamintomis jaunųjų italų, maltiečių, lenkų, vokiečių, belgų, slovakų, lietuvių ir kitų tautų pradinukų- taip vyksta kalėdinių dekoracijų (ir tuo pačiu – kiekvienos šalies kultūros ir tradicijų) mainai. Kiekvienoje šiame projekte dalyvaujančioje mokykloje kalėdinė eglutė papuošiama žaisliukais, atkeliavusiais iš įvairių Europos pakraščių ir labai malonus laukimas siuntinukų iš kitų šalių… Tai puiki proga vaikams ne tik patiems prisidėti kuriant kalėdinę nuotaiką mokykloje ar namuose (kai kuriose mokyklose ir tėvai yra įtraukiami į kūrybos ir gamybos procesą – kuo jie tikrai džiaugiasi), bet ir susipažinti su kitų šalių kalėdinėmis tradicijomis, suvokti, kiek bendrų vertybių turi skirtingų tautų žmonės bei įvertinti, kaip išsiplečia bendravimo ratas, jei moki užsienio kalbą. 2016 metais projekte “Christmas Tree Decoration Exchange” dalyvavo 360 mokyklos iš visų ES šalių.
Tarptautiniam projektui vadovauja Wrexham Europe Direct informacijos centras (Didžioji Britanija), o Alytuje projektą jau 3 metus koordinuoja Alytaus Europe Direct informacijos centras. 2015 m.projekte dalyvavo Senamiesčio pradinė ir Dzūkijos pagr. mokyklos, o 2016 m.- kitos dvi Alytaus regiono mokyklos: Kumečių ir Vidzgirio pagr.
Alytaus regiono pradinukų mokytojai, norintys su savo klasėmis dalyvauti šiame projekte, turėtų įvertinti savo galimybes ir įsipareigoti:
• Iki rugsėjo 30 d. informuoti Alytaus Europe direct informacijos centrą apie savo ketinimą dalyvauti projekte.
• Iki lapkričio 17 d. su mokiniais sukurti ir pagaminti 30 kalėdinių dekoracijų + 30 informacinių lapelių anglų kalba apie šv. Kalėdų tradicijas Lietuvoje (tai gali būti paprastas tradicijų aprašymas / nacionalinio kalėdinio valgio receptas / kalėdinės dainos žodžiai ar tiesiog palinkėjimas bendraamžiams ir kt).
• Turėti lėšų išsiųsti 30 siuntinukų mokykloms – partnerėms kitose Europos šalyse. (Partnerių ieškoti patiems nereikės – dalyvaujančias mokyklas sugrupuoja projekto organizatoriai).
• Klasėje (mokykloje) kalėdinę eglutę papuošti iš kitų šalių gautomis dekoracijomis.
• Iki rugsėjo 30 d. būtinai užsiregistruoti Alytaus Europe Direct informacijos centre.

Skaityti daugiau

Informacija apie ES Alytaus regiono piliečiams