InvesticijŲ planas Europai

Nuo pasaulio ekonomikos ir finansų krizės pradžios Europos Sąjungoje investicijų lygis išlieka žemas. Siekiant atgaivinti Europos ekonomiką reikia bendrų ir suderintų pastangų Europos lygmeniu. Investicijų planas Europai gali padėti susigrąžinti istoriškai įprastas investicijų tendencijas. Be to, struktūrinės reformos padės ekonomikai atsigauti ir galės būti tolesnio tvaraus augimo pagrindas. 2014 m. lapkričio mėn. priimtas Investicijų planas buvo pirmoji svarbi J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos iniciatyva.
Investicijų plane daugiausia dėmesio skiriama kliūčių investicijoms pašalinimui, investicinių projektų matomumo ir techninės paramos jiems užtikrinimui bei išmanesniam naujų ir esamų finansinių išteklių panaudojimui. Kad šie tikslai būtų pasiekti, plane numatyta aktyviai veikti trijose srityse:
per trejus metus sutelkti ne mažiau kaip 315 mlrd. eurų investicijų,
remti investicijas į realiąją ekonomiką,
sukurti investicijoms palankią aplinką.
Daugiau informacijos :
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/2-years-on-investment-plan_en_2.pdf

Skaityti daugiau

Kokia turėtų būti Europos Sąjungos ateitis?

20157716_10155522984589233_2941264389598387741_o
Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris sakė: „Man džiugu matyti, kad diskusijose apie Europos Sąjungos ateitį, kurias 2017 m. kovo 1 d. pradėjo Europos Komisija, paskelbusi Baltąją knygą dėl Europos ateities, dalyvauja tiek daug žmonių. Jau išgirdome daug skirtingų nuomonių, leisiančių mums iš esmės pasistūmėti pirmyn. Savo viziją pateiksiu rugsėjo mėn., bet iš tikrųjų Europos ateities kūrėjai esate jūs. Tai jūs rašote rytojaus istorijos knygas. Tad ir toliau aktyviai dalyvaukite ir leiskite mums jus išgirsti!“

Skaityti daugiau

Komisija siūlo naują visos Europos asmeninės pensijos produktą

Informacija-9055-s225x115
Komisijos planai padės sukurti naują pensijos produktų klasę ir Europos vartotojai turės didesnį pasirinkimą kaupti pensijai.
Šiandieninis pasiūlymas pensijų teikėjams suteiks priemonių paprastam ir novatoriškam visos Europos asmeninės pensijos produktui siūlyti. Tai yra naujos rūšies pensija, kurios konkurencingesni produktai suteiks santaupų turėtojams daugiau pasirinkimo kaupti lėšas senatvei.

Visos Europos asmeninės pensijos produktų savybės bus standartinės, kad ir kur Europos Sąjungoje jie bus parduodami. Be to, juos gali siūlyti įvairūs teikėjai, pvz., draudimo įmonės, bankai, profesinių pensijų fondai, investicinės įmonės ir turto valdytojai. Šie produktai papildys esamas valstybines, profesines ir nacionalines asmenines pensijas, bet jų atsiradimas nepakeis ir nesuvienodins nacionalinių asmeninių pensijų sistemų. Kad visos Europos asmeninės pensijos produkto iniciatyva būtų sėkminga, šiandien Komisija valstybėms narėms taip pat rekomenduoja jam taikyti tokią pačią apmokestinimo tvarką, kaip ir panašiems esamiems nacionaliniams produktams. Naujieji produktai galiausiai padės ir Komisijos kapitalo rinkų sąjungos planui, nes daugiau santaupų bus skirta ilgalaikėms investicijoms ES.

Skaityti daugiau

Viešos konsultacijos dėl Branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programos laikotarpio vidurio vertinimo

visaginas
Stodamos į ES Bulgarija, Lietuva ir Slovakija įsipareigojo uždaryti aštuonis sovietinės konstrukcijos branduolinius reaktorius prieš pasibaigiant jų numatytam eksploatacijos laikotarpiui. Už tai ES įsipareigojo teikti finansinę pagalbą tam tikrų elektrinių – konkrečiai Kozlodujaus branduolinės elektrinės 1–4 blokų (Bulgarija), Ignalinos atominės elektrinės (Lietuva) ir Bohunicės V1 branduolinės elektrinės (Slovakija) – eksploatacijai nutraukti. Vykdydama Branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programą Europos Sąjunga padeda Bulgarijai, Lietuvai ir Slovakijai stabiliai įgyvendinti pasirengimo visiškam eksploatacijos nutraukimui procesą išlaikant aukščiausius saugos standartus.
Šios viešos konsultacijos skirtos Branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programos 2014–2020 m. laikotarpio vidurio vertinimui papildyti.
Laukiame piliečių, organizacijų ir valdžios institucijų atsiliepimų. Juos galima pateikti užpildant internetinį klausimyną
Be to, galite siųsti nuomones į specialią funkcinę e. pašto dėžutę ENER-LUX-NDAP-CONSULTATION@ec.europa.eu.
Atsakinga tarnyba: Energetikos generalinis direktoratas, D2 skyrius „Branduolinė energija, branduolinės atliekos ir eksploatacijos nutraukimas“
E. paštas ENER-LUX-NDAP-CONSULTATION@ec.europa.eu
Pašto adresas:
European Commission Directorate-General for Energy Unit D2 Nuclear energy, nuclear waste and decommissioning L-2920 Luxembourg

Skaityti daugiau

Europos Komisija bendrovei „Google“ skiria 2,42 milijardų eurų baudą už piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi rinkoje

google
Europos Komisija už ES antimonopolinių taisyklių pažeidimą bendrovei „Google“ skyrė 2,42 milijardų eurų baudą. „Google“ piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi rinkoje kaip paieškos sistema, nes teikė neteisėtą pranašumą kitam „Google“ produktui – kainų palyginimo paslaugai.

Bendrovė dabar privalo per 90 dienų nutraukti šią praktiką, kitaip jai teks mokėti iki 5 proc. „Google“ patronuojančiosios bendrovės „Alphabet“ vidutinės pasaulinės dienos apyvartos siekiančias baudas.

Skaityti daugiau

Informacija apie ES Alytaus regiono piliečiams