Pradeda veikti Europos Komisijos sukurta atvira mokslinių darbų leidybos platforma

 

                                             Pradeda veikti Europos Komisijos sukurta visiems prieinama mokslinių darbų leidybos platforma „Open Research Europe“. Platformoje bus pristatomi pagal 2021–2027 m. ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Europos horizontas“ ir jos pirmtakę „Horizontas 2020“ finansuojamų su gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija, matematika, taip pat socialiniais bei humanitariniais mokslais bei menu susijusių sričių mokslinių tyrimų rezultatai.

Skaityti daugiau

Priimta ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategija

   

         Šiandien Europos Komisija priėmė naują ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategiją, kurioje aptaria pasirengimą neišvengiamam klimato kaitos poveikiui. Strategijoje išdėstoma ilgalaikė ES vizija iki 2050 m. tapti klimato kaitos poveikiui atsparia visuomene, visiškai prisitaikiusia prie neišvengiamo klimato kaitos poveikio. Ši strategija papildo ES plataus užmojo tikslą iki šio amžiaus vidurio neutralizuoti poveikį klimatui: jos tikslas yra ES ir pasaulyje stiprinti gebėjimą prisitaikyti bei sumažinti neatsparumą klimato kaitos poveikiui, vadovaujantis Paryžiaus susitarimu ir Europos klimato teisės akto pasiūlymu. 

Skaityti daugiau

EK pateikė pasiūlymą sukurti skaitmeninio žaliojo pažymėjimo sistemą

 

Šiandien Europos Komisija pateikė pasiūlymą sukurti skaitmeninio žaliojo pažymėjimo sistemą, kad COVID-19 pandemijos metu būtų lengviau saugiai ir laisvai judėti ES.

Už vertybes ir skaidrumą atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja Vera Jourová sakė: „Skaitmeninis žaliasis pažymėjimas – visos ES masto sprendimas, užtikrinantis, kad ES piliečiai galėtų naudotis suderinta skaitmenine priemone laisvam judėjimui ES. Tai puiki žinia taip pat ir ekonomikai. Norime pasiūlyti paprastą naudoti, nediskriminacinę ir saugią priemonę, kartu visapusiškai apsaugodami duomenis. Be to, toliau stengiamės derinti veiksmus su kitais partneriais, kad priemonės veiktų tarptautiniu mastu.“

Skaityti daugiau

Europos Komisija skelbia 2021 metų REGIOSTARS konkursą

 

 

Europos Komisija skelbia 14-ąjį REGIOSTARS konkursą(link is external), kuriame kasmet apdovanojami geriausi pagal sanglaudos politiką finansuojami projektai.

Visų sanglaudos politikos lėšomis finansuojamų projektų paramos gavėjai kviečiami teikti paraiškas pagal penkias temines kategorijas:

  • Pažangi Europa. Vietos įmonių konkurencingumo didinimas skaitmeniniame pasaulyje;
  • Žalioji Europa. Ekologiškos ir atsparios bendruomenės kaimo ir miesto vietovėse;
  • Teisinga Europa. Įtraukties ir kovos su diskriminacija skatinimas;
  • Miestų Europa. Ekologiškų ir tvarių žiedinių maisto sistemų skatinimas funkcinėse miestų teritorijose;
  • Metų tema: Ekologiškesnio judumo regionuose skatinimas 2021-aisiais – Europos geležinkelių metais.

Už sanglaudą ir reformas atsakinga Europos Komisijos narė Elisa Ferreira sakė: „Šių metų REGIOSTARS kategorijos rodo, kokie svarbūs mums yra vietos ir regionų sanglaudos politikos projektai kuriant pažangią, ekologišką ir teisingą ekonomiką visiems. Šiemet į projektų vertinimą įtraukiamas ir piliečių matmuo, nes piliečiai yra sanglaudos politikos pagrindas.“

Skaityti daugiau

Europos Komisija džiaugiasi, kad Europos Parlamentas patvirtino Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę

 

 

Europos Komisija džiaugiasi, kad Europos Parlamentas šiandien nubalsavo už 2020 m. gruodžio mėn. pasiektą politinį susitarimą dėl Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) reglamento. Tai svarbus žingsnis siekiant, kad valstybės narės galėtų gauti 672,5 mlrd. EUR vertės paskolų ir dotacijų reformoms ir investicijoms remti.

EGADP yra pagrindinis priemonės „Next Generation EU“, t. y. ES plano, kaip po COVID-19 pandemijos ES tapti stipresnei, elementas. Ji atliks itin svarbų vaidmenį padedant Europai atsigauti nuo pandemijos ekonominio ir socialinio poveikio, padės ES ekonomikai ir visuomenei tapti atsparesnėms ir užtikrinti žaliąją ir skaitmeninę pertvarką.

Skaityti daugiau

Informacija apie ES Alytaus regiono piliečiams

Sveiki, susisiekite!
Translate »