Europos Komisijos veiksmų planas siekiant žalesnės ir švaresnės ekonomikos

 

 

Mūsų planeta vis labiau kenčia nuo nenuspėjamų klimato kaitos padarinių ir išteklių išeikvojimo, todėl būtina skubiai prisitaikyti prie tvaresnio modelio. Norint pasiekti Paryžiuje sutartus 2030 m. ES tikslus, be kita ko, 40 proc. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, reikia maždaug 180 mlrd. EUR papildomų investicijų. Todėl Europos Komisija kovo 8 d. nubrėžė gaires, kaip pasinaudojant finansavimu sukurti gerai veikiančią ekonomiką, kuri kartu leistų pasiekti aplinkos ir socialinius tikslus.

Skaityti daugiau

Europos Sąjungos informacijos tinklo koordinacinis susitikimas

 

 

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje (EKA) ir Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje (EPIB) organizavo kasmetinį Europos Sąjungos informacijos tinklo koordinacinį susitikimą, skirtą apžvelgti 2018 m. Europos Sąjungos (ES) aktualijas, EKA ir EPIB numatomas veiklas bei aptarti planuojamus Europos dienos renginius.

Europos Komisijos prioritetai 2018 m. Arnoldas Pranckevičius, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas

Melagingos naujienos ir informacinis karas. Vytautas Keršanskas, Rytų Europos studijų centro direktoriaus pavaduotojas

Skaityti daugiau

ES skirs 123 mln. EUR maždaug 5 000 mažųjų Baltijos šalių įmonių

 

 

Europos investicijų fondas ir bankas „Swedbank“ pasirašė mikrofinansų priemonės susitarimą, kuriuo pagal ES užimtumo ir socialinių inovacijų programą  siekiama remti labai mažas Lietuvos, Estijos ir Latvijos įmones.

Europos Komisijai suteikus finansinę paramą, o Europos investicijų fondui – garantiją, Baltijos šalyse veikiantis „Swedbank“ per ateinančius trejus metus labai mažoms Baltijos šalių įmonėms galės pasiūlyti iki 123 mln. EUR. Susitarimą taip pat remia Europos strateginių investicijų fondas – itin svarbus Investicijų plano Europai elementas.

Skaityti daugiau

Junckerio planas Europai: naujas fondas rems IRT įmones Lietuvoje ir kitose Vidurio ir Šiaurės Europos valstybėse

 

 

Kompanija „Trind Ventures“ paskelbė baigusi telkti 21 mln. EUR fondą. Trys didžiausi fondo investuotojai: Europos investicijų fondas (link is external) (pagal Junkerio planą), LHV pensijų fondas ir pats „Trind Ventures“ kolektyvas.

Fondas investuos į jaunas informacinių ir ryšių technologijų įmones Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir kitose Vidurio bei Šiaurės Europos šalyse. Tai padės patenkinti tokių įmonių pradinio etapo kapitalo poreikį  ir pagerins finansavimo regioninį sindikavimą ankstyvuoju veiklos etapu.

Skaityti daugiau

Europos Komisija skelbia Susitarimo dėl išstojimo pagal 50 straipsnį projektą

 

 

Projekte teisiškai suformuluota 2017 m. gruodžio 8 d. paskelbta Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės Vyriausybės derybininkų bendra ataskaita dėl pažangos, padarytos derybų pirmajame etape, ir teikiamas pasiūlymas dėl neišspręstų ir bendroje ataskaitoje minimų, bet išsamiai nenagrinėtų išstojimo klausimų. Be to, remiantis Tarybos (50 straipsnis) 2018 m. sausio 29 d. priimtais papildomais derybiniais nurodymais, į jį įtrauktas tekstas dėl pereinamojo laikotarpio.   

Skaityti daugiau

Informacija apie ES Alytaus regiono piliečiams

Translate »