Siekiama didinti pasitikėjimą moksliniais maisto saugos tyrimais

 

Balandžio 11 d. Europos Komisija, atsakydama į sėkmingoje Piliečių iniciatyvoje išreikštą piliečių susirūpinimą, pateikia pasiūlymą didinti mokslinių tyrimų maisto saugos srityje skaidrumą.

Šiuo pasiūlymu, taip pat grindžiamu Komisijos tinkamumo patikra dėl Bendrojo maisto produktams skirtų teisės aktų reglamento, kuris priimtas 2002 m. ir dėl to turi būti atnaujintas,

  • piliečiams bus suteikiama lengvesnė prieiga prie Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) informacijos dėl su žemės ūkio maisto produktų grandine susijusių patvirtinimų,
  • Komisijai užtikrinama galimybė reikalauti papildomų tyrimų ir
  • valstybių narių mokslininkai labiau įtraukiami į patvirtinimo procedūras.

Pirmasis pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Šiandien mes atsakome į piliečių susirūpinimą ir geriname sprendimų priėmimo skaidrumą: suteikiame geresnę prieigą prie susijusios informacijos ir užtikriname, kad šioje jautrioje maisto saugos srityje pagrindinis sprendimų priėmimo pagrindas ir toliau bus pasitikėjimą keliantis, mokslu grindžiamas rizikos vertinimas.“

Skaityti daugiau

Siekiama didinti pasitikėjimą moksliniais maisto saugos tyrimais

 

Balandžio 11 d. Europos Komisija, atsakydama į sėkmingoje Piliečių iniciatyvoje išreikštą piliečių susirūpinimą, pateikia pasiūlymą didinti mokslinių tyrimų maisto saugos srityje skaidrumą.

Šiuo pasiūlymu, taip pat grindžiamu Komisijos tinkamumo patikra dėl Bendrojo maisto produktams skirtų teisės aktų reglamento, kuris priimtas 2002 m. ir dėl to turi būti atnaujintas,

  • piliečiams bus suteikiama lengvesnė prieiga prie Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) informacijos dėl su žemės ūkio maisto produktų grandine susijusių patvirtinimų,
  • Komisijai užtikrinama galimybė reikalauti papildomų tyrimų ir
  • valstybių narių mokslininkai labiau įtraukiami į patvirtinimo procedūras.

Pirmasis pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Šiandien mes atsakome į piliečių susirūpinimą ir geriname sprendimų priėmimo skaidrumą: suteikiame geresnę prieigą prie susijusios informacijos ir užtikriname, kad šioje jautrioje maisto saugos srityje pagrindinis sprendimų priėmimo pagrindas ir toliau bus pasitikėjimą keliantis, mokslu grindžiamas rizikos vertinimas.“

Skaityti daugiau

VentureEU. 2,1 mlrd. EUR rizikos kapitalo investicijoms į Europos novatoriškas pradedančiąsias įmones skatinti

 

 

Europos Komisija ir Europos investicijų fondas (EIF) pradėjo vykdyti visos Europos rizikos kapitalo fondų fondų programą ( VentureEU), kuria siekiama skatinti investicijas į novatoriškas pradedančiąsias ir veiklą plečiančias įmones visoje Europoje.

Europa gali pasigirti gabiais žmonėmis, pasaulinio lygio tyrėjais ir sumaniais verslininkais, tačiau dar galima daug nuveikti, padedant jiems pasiekti didesnę sėkmę. Ypač svarbios yra galimybės naudotis rizikos kapitalu. Balandžio 10 d. Europos Komisija ir EIF pranešė apie šešis dalyvaujančius fondus, kuriems bus teikiama ES parama, kad jie investuotų į Europos rizikos kapitalo rinką. Fondai, kuriems teikiama ES parama siekia 410 mln. EUR, siekia pritraukti 2,1 mlrd. EUR viešųjų ir privačiųjų investicijų. Tikimasi, kad tai savo ruožtu paskatins apie 6,5 mlrd. EUR investicijų į novatoriškas pradedančiąsias ir veiklą plečiančias įmones visoje Europoje; šiuo metu Europoje esamo rizikos kapitalo apimtis išaugs dvigubai.

Skaityti daugiau

Europos Komisija stiprina ES vartotojų teises

 

 

 

Balandžio 11 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl Naujų galimybių vartotojams dokumentų rinkinio, kuriuo siekiama užtikrinti, kad visi Europos vartotojai galėtų visapusiškai naudotis savo teisėmis pagal Sąjungos teisę.

Nors ES vartotojų apsaugos taisyklės jau vienos griežčiausių pasaulyje, iš pastarojo meto atvejų, kaip antai „Dieselgate“ skandalo matyti, kad praktiškai jas sunku iki galo vykdyti. Naujų galimybių vartotojams dokumentų rinkiniu bus suteiktos galimybės kompetentingiems subjektams vartotojų vardu pateikti atstovaujamuosius ieškinius ir nustatytos griežtesnės baudų skyrimo galios valstybių narių vartotojų apsaugos institucijoms. Be to, vartotojų teisės bus užtikrinamos internetinėje erdvėje ir išaiškinta, kad pagal ES teisę draudžiama prekiauti dvejopos kokybės produktais, nes tai klaidina vartotojus.

Skaityti daugiau

Apie ES Už sveikatą ir maisto saugą atsakingo Komisijos nario Vytenio Andriukaičio pareiškimas prieš 2018 m. pasaulinę sveikatos dieną

 

 

 

Galimybė visiems naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis – vienas svarbiausių laimėjimų Europoje po Antrojo pasaulinio karo. Dėl jos idėja, kad visi, tiek turtingi, tiek vargingai gyvenantys, turėtų gauti kokybišką medicinos pagalbą nesirūpindami, kad dėl ligos šeima pateks į skurdą, tapo tikrove. 

Švęsdami pasaulinę sveikatos dieną turėtume džiaugtis pagerėjusia ES piliečių sveikatos apsauga ir pailgėjusia bendra gyvenimo trukme mūsų žemyne. Esu širdies chirurgas, gydžiau daugybę pacientų ir mačiau, kokia svarbi, ypač pažeidžiamiausiems, visuotinė sveikatos priežiūra. Esu sutikęs daugybę įkvepiančių sveikatos priežiūros specialistų, mokslininkų, tyrėjų ir socialinių darbuotojų, kurie visuotinę sveikatos priežiūrą pavertė kasdienybe. Didžiuojuos būdamas šios nuostabios draugijos dalimi.

Skaityti daugiau

Informacija apie ES Alytaus regiono piliečiams

Translate »