Ursulos von der Leyen vadovaujamai Europos Komisijai – vieneri

 

 

Šiandien sukanka vieneri metai nuo tada, kai pradėjo dirbti Ursulos von der Leyen vadovaujama Europos Komisija.

Su Europos Vadovų Tarybos ir Europos Parlamento pritarimu ši Komisija iškėlė ambicingus Europos ateities tikslus:

Per pirmuosius tris darbo mėnesius buvo pristatytas Europos žaliasis kursas ir jo pirmasis elementas – pramonės strategija, rodanti, kaip ateityje keisis Europos pramonė. Kartu Europos Komisija ėmėsi stiprinti Europos konkurencingumą pasaulyje.

Skaityti daugiau

ES vaistų strategija siekiama užtikrinti galimybę visiems įsigyti įperkamus, prieinamus ir saugius vaistus

 

Šiandien Europos Komisija priėmė ES vaistų strategiją, kuria siekiama užtikrinti pacientams galimybę įsigyti naujoviškų ir įperkamų vaistų ir remti ES vaistų pramonės konkurencingumą, inovacinius pajėgumus ir tvarumą. Strategija leis Europai patenkinti esamus vaistų poreikius, taip pat ir krizės laikotarpiu, naudojantis patikimomis tiekimo grandinėmis. Strategija, kurią Europos Komisijos Pirmininkė U. von der Leyen pranešime apie Sąjungos padėtį pavadino svarbiausia stipresnės Europos sveikatos sąjungos kūrimo dalimi, padės sukurti perspektyvią ir krizei atsparią ES vaistų sistemą.

Skaityti daugiau

Oro kokybės Europoje ataskaita: per pastarąjį dešimtmetį oro kokybė pagerėjo, sumažėjo su tarša susijęs mirtingumas

 

                  Pagerėjus oro kokybei per pastarąjį dešimtmetį Europoje gerokai sumažėjo pirmalaikių mirčių skaičius. Tačiau naujausi Europos aplinkos agentūros (EAA) oficialūs duomenys rodo, kad oro tarša vis dar kenkia beveik visiems europiečiams ir dėl jos žemyne pirma laiko miršta apie 400 000 žmonių.

Vakar paskelbtoje EAA „Oro kokybės Europoje 2020 m. ataskaitoje“ teigiama, kad 2018 m. smulkiųjų kietųjų dalelių koncentracija Europos Sąjungos nustatytą ribinę vertę viršijo šešiose šalyse: Bulgarijoje, Kroatijoje, Čekijoje, Italijoje, Lenkijoje ir Rumunijoje. Tik keturiose Europos šalyse (Estijoje, Suomijoje, Islandijoje ir Airijoje) smulkių kietųjų dalelių koncentracija buvo mažesnė už Pasaulio sveikatos organizacijos nustatytas griežtesnes orientacines vertes.

Skaityti daugiau

Europos Komisija teikia nuomones dėl 2021 m. euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų

 

Šiandien Europos Komisija pateikė savo ekonominės politikos rudens dokumentų rinkinį, įskaitant nuomones dėl 2021 m. euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų ir euro zonai skirtas rekomendacijas. Tai antras 2021 m. Europos semestro ciklo, prasidėjusio rugsėjo mėn. paskelbus metinę tvaraus augimo strategiją, kurioje daugiausia dėmesio skiriama konkurencingo tvarumo koncepcijai, etapas. Šiandienos dokumentų rinkinys yra pagrįstas didelio netikrumo sąlygomis parengta 2020 m. rudens ekonomine prognoze, kurioje numatyta, kad dėl koronaviruso pandemijos sukelto ekonominio sukrėtimo euro zonos ir ES rezultatai 2022 m. prieš pandemiją buvusio lygio nepasieks.

Skaityti daugiau

Lietuvai skirta 300 mln. EUR pagal SURE priemonę

 

Šiandien Europos Komisija išmokėjo antrąją 14 mlrd. EUR dydžio finansinės paramos išmoką pagal priemonę SURE (Europos laikinos paramos priemonė nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos mažinti) devynioms ES valstybėms. Kroatijai skiriami 510 mln. EUR, Kiprui – 250 mln. EUR, Graikijai – 2 mlrd. EUR, Italijai – dar 6,5 mlrd. EUR, Latvijai – 120 mln. EUR, Lietuvai – 300 mln. EUR, Maltai – 120 mln. EUR, Slovėnijai – 200 mln. EUR ir Ispanijai – dar 4 mlrd. EUR.

Skaityti daugiau

Informacija apie ES Alytaus regiono piliečiams

Sveiki, susisiekite!
Translate »