Bendra finansinių paslaugų rinka – daugiau galimybių vartotojams ir paslaugų teikėjams

images

Europos Komisija šiandien pristato veiksmų planą, kuriame išdėstyti būdai, kaip suteikti Europos vartotojams didesnį finansinių paslaugų pasirinkimą ir daugiau galimybių jomis naudotis visoje ES

Komisija siekia pašalinti nacionalines kliūtis, nes dabar finansines paslaugas iš kitos ES valstybės narės perka tik 7 % vartotojų. Visiems vartotojams turėtų būti sudaryta galimybė laisvai rinktis iš įvairių visoje ES siūlomų finansinių paslaugų ir užsitikrinti geriausią kainos ir kokybės santykį, neabejojant, kad jiems suteikiama tinkama apsauga. Tikroje bendroje rinkoje teikėjai nebeturi būti skirstomi į vietos ir užsienio paslaugų teikėjus.

Skaityti daugiau

Europos Komisija įveda naują anoniminio informavimo priemonę

KARTELIS

Nuo šiol pavieniai asmenys gali anonimiškai prisidėti prie kovos su karteliais ir kita antikonkurencine veikla. Prie tokios veiklos priklauso susitarimai dėl kainų arba viešojo pirkimo pasiūlymų, trukdymas gaminiams patekti į rinką arba nesąžiningas konkurentų šalinimas, ir ji Europos ekonomikai gali padaryti daug žalos. Dėl tokios veiklos vartotojai gali netekti didesnio prekių ir paslaugų palankiomis kainomis pasirinkimo galimybių, gali būti slopinamos inovacijos, o įmonės gali būti priverstos nutraukti veiklą.

Skaityti daugiau

Europos Sąjungos informacijos tinklo Lietuvoje koordinacinis susitikimas

Kovo 02/03 dienomis, Kaune,  Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje organizavo tradicinį ES informacijos tinklo Lietuvoje koordinacinį susitikimą. Jame aptarti  patys svarbiausi 2017 m.  darbai ir keli jubiliejai: 2017 metais švenčiame 60-tąsias Romos sutarčių pasirašymo metines (Romos sutartys – tai steigiamosios sutartys, kuriomis buvo įkurta Europos ekonominė bendrija ir Europos atominės energijos bendrija. Jos buvo pasirašytos 1957 m. kovo 25 d. ir įsigaliojo 1958 m. sausio 1d.),  Erasmus+  programos trisdešimtmetį, Lietuvos narystės Šengeno erdvėje dešimtmetį. 2017 m.  yra lyg ir  Europos apibrėžimo metai- neseniai išleistoje Baltojoje knygoje numatyti penki scenarijai, kaip Europos Sąjunga, pasirinkusi vieną iš krypčių, galėtų pasikeisti iki 2025 m.

Skaityti daugiau

Lietuva užima 13-ąją vietą ES skaitmeninės rinkos indekse

boule-de-cristal    Europos Komisija paskelbė 2017 m. Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso (DESI) rezultatus. Šiuo indeksu parodoma 28 valstybių narių veikla įvairiose srityse: nuo prisijungimo galimybių ir skaitmeninių įgūdžių iki įmonių ir viešųjų paslaugų skaitmeninimo. Indeksą sudaro rodikliai, kuriais įvertinami 5 aspektai: naudojimasis internetu (piliečių naudojimasis turiniu, ryšiais ir sandoriais internetu), žmogiškasis kapitalas (interneto naudojimas, baziniai ir aukštesnio lygio skaitmeniniai įgūdžiai), infrastruktūros junglumas (fiksuotasis plačiajuostis ryšys, judrusis plačiajuostis ryšys, plačiajuosčio ryšio sparta ir kainos), skaitmeninių technologijų integracija (verslo skaitmeninimas ir e.prekyba) ir skaitmeninės viešosios paslaugos (e.valdžia).

Skaityti daugiau

Europos semestro žiemos dokumentų rinkinys. Valstybių narių pažangos įgyvendinant ekonomikos ir socialinius prioritetus apžvalga

2017 m., vasario 22 d.,  Europos Komisija paskelbė valstybių narių ekonominės ir socialinės padėties metinę analizę ir likusio disbalanso įvertinimą.

Ji taip pat paskelbė fiskalinio susitarimo vykdymo pranešimą, skolos padėties Italijoje analizės ataskaitą ir klaidingo statistinių duomenų pateikimo atvejo Austrijoje ataskaitą kartu su Tarybos pasiūlymu skirti baudą.

Valstybės narės daro pažangą įgyvendindamos pernai gautas individualias politikos gaires dėl vertybių trikampio, kurį sudaro investicijų skatinimas, struktūrinių reformų vykdymas ir atsakingos fiskalinės politikos užtikrinimas. Šis valstybių narių pažangos vertinimas yra metinio ekonominės politikos koordinavimo ES lygmeniu ciklo dalis, vadinama Europos semestro žiemos dokumentų rinkiniu. Šis dokumentų rinkinys grindžiamas praeitą savaitę paskelbta ekonomine prognoze.

Skaityti daugiau

Informacija apie ES Alytaus regiono piliečiams