2018-ieji paskelbti Europos kultūros paveldo metais

 

Metų tikslas – paskatinti žmones atrasti Europos kultūros paveldą, juo domėtis ir sustiprinti Europos bendrystės jausmą.

Kultūros paveldas formuoja mūsų tapatybę ir veikia kasdienį gyvenimą. Jis mus supa Europos miestuose ir miesteliuose, gamtoje, archeologinėse vietovėse. Paveldas – tai ne tik literatūra, menas ir įvairūs daiktai, bet ir amatai, kurių išmokome iš savo protėvių, pasakos, kurias sekame savo vaikams, maistas, kuriuo gardžiuojamės geroje draugijoje, ir filmai, kuriuose atpažįstame save. Metų šūkis: „Mūsų paveldas – praeities ir ateities gijų pynė“.

Skaityti daugiau

Vizų režimo abipusiškumas: politinės ir diplomatinės pastangos ir toliau duoda rezultatų

Gruodžio 20 d. Europos Komisija pateikė pažangos siekiant visiško vizų režimo abipusiškumo su Kanada ir Jungtinėmis Valstijomis ataskaitą, kurioje įvertinami pokyčiai per pastaruosius septynis mėnesius ir pateikiamas Komisijos atliktas abipusiškumo mechanizmo veiksmingumo vertinimas.

Per pastaruosius dvejus su puse metų abipusiškumo principo nesilaikymo atvejų gerokai sumažėjo. Visai neseniai, nuo 2017 m. gruodžio 1 d. Kanadai panaikinus vizos reikalavimą Bulgarijos ir Rumunijos piliečiams, užtikrintas visiškas vizų režimo abipusiškumas su šia šalimi. Panašių rezultatų jau pasiekta su Australija, Brunėjumi ir Japonija; tad Jungtinės Valstijos lieka vienintelė ES nepriklausanti šalis iš ES šalių, kurių piliečiams vizų reikalavimas netaikomas, sąrašo, kuri bevizį režimą taiko ne visų ES valstybių narių piliečiams.

Skaityti daugiau

Europos Komisija teikia rekomendaciją dėl kito „Brexit“ derybų etapo

Remdamasi gruodžio 15 d. Europos Vadovų Tarybos (50 str.) patvirtintomis gairėmis, Europos Komisija šiandien Tarybai (50 str.) pateikė rekomendaciją pradėti diskusijas dėl Jungtinės Karalystės tvarkingo išstojimo iš Europos Sąjungos kito etapo.

Derybinių nurodymų projektu papildomi 2017 m. gegužės mėn. derybiniai nurodymai ir nustatomi papildomi galimų pereinamojo laikotarpio priemonių principai. Visų pirma:

  • neturėtų būti galima išsirinkti tik to, kas patinka: Jungtinė Karalystė toliau dalyvaus muitų sąjungoje ir bendrojoje rinkoje (naudodamasi visomis keturiomis laisvėmis). Visas Sąjungos acquis Jungtinei Karalystei ir joje turėtų būti toliau taikomas kaip valstybei narei. Bet kokie per šį laikotarpį daromi acquis pakeitimai turėtų būti automatiškai taikomi ir Jungtinei Karalystei;
  • bus taikomos visos esamos Sąjungos reglamentavimo, biudžeto, priežiūros, teisminės ir vykdymo užtikrinimo priemonės ir struktūros, įskaitant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo kompetenciją;
  • Jungtinė Karalystė bus trečioji šalis nuo 2019 m. kovo 30 d. Todėl jai nebebus atstovaujama Sąjungos institucijose, agentūrose, įstaigose ir organuose;
  • pereinamasis laikotarpis turi būti aiškiai apibrėžtas ir jo trukmė turi būti tiksliai apribota. Remiantis Komisijos rekomendacija, jis turėtų baigtis ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d.

Rekomendacijoje taip pat primenama, kad pirmojo derybų etapo rezultatai, kaip išdėstyta Komisijos komunikate ir bendroje ataskaitoje, turi atsispindėti teisinėse nuostatose. Joje pabrėžiama, kad būtina baigti darbą visais išstojimo klausimais, taip pat ir tais, kurie nebuvo aptarti per pirmąjį etapą, kaip antai dėl išstojimo susitarimo bendrojo valdymo, ir esminiais klausimais, kaip antai dėl iki Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES rinkai pateiktų prekių.

Skaityti daugiau

Eurobarometras: lietuviai pasitiki ES ir teigiamai vertina Europos ekonomikos padėtį

Šiandien paskelbtos 2017 m. lapkričio mėn. atliktos „Eurobarometro“ apklausos duomenimis, pirmą kartą nuo 2007 m. prasidėjusios ekonomikos ir finansų krizės daugiau europiečių esamą Europos ekonomikos padėtį vertina teigiamai.

Šiandien paskelbtos 2017 m. lapkričio mėn. atliktos „Eurobarometro“ apklausos duomenimis, pirmą kartą nuo 2007 m. prasidėjusios ekonomikos ir finansų krizės daugiau europiečių esamą Europos ekonomikos padėtį vertina teigiamai  (48 proc., +6 proc. punktai nuo 2017 m. pavasario), o ne neigiamai (39 proc., -7). 23 valstybėse narėse dauguma respondentų teigė, kad dabartinė Europos ekonomikos padėtis yra gera (2017 m. pavasarį tokia nuomonė išsakyta 21 valstybėje narėje). Lietuvos gyventojai yra patys optimistiškiausi esamos Europos ekonomikos padėties atžvilgiu ir net 72 proc. ją vertina teigiamai.

Skaityti daugiau

Europos Komisija teikia pasiūlymus dėl laisvo prekių judėjimo gerinimo

 

Šiandien Komisija teikia du pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriais siekiama sudaryti geresnes sąlygas bendrovėms, visų pirma MVĮ, parduoti savo gaminius visoje Europoje, ir sustiprinti nacionalinių valdžios institucijų ir muitinės pareigūnų vykdomą kontrolę, kad būtų užkirstas kelias nesaugių gaminių pardavimui Europos vartotojams.

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrkis Katainenas teigė: „Bendroji rinka, kurią sudaro 500 milijonų vartotojų, yra puiki ES sėkmės istorija. Šiandien mes naikiname kliūtis, stipriname pasitikėjimą ir suteikiame galimybes įmonėms ir vartotojams gauti kuo daugiau naudos.“

Skaityti daugiau

Informacija apie ES Alytaus regiono piliečiams

Translate »