2018 m. pilietinės visuomenės premija TAPATYBĖ, EUROPOS VERTYBĖS IR KULTŪROS PAVELDAS EUROPOJE

Pastarųjų metų pasaulio įvykių raida padarė didelį poveikį Europos politiniam ir socialiniam gyvenimui ir tapo išbandymu Europos projektui. Vidiniai nesutarimai, piliečių nepasitenkinimas ir padidėję migracijos mastai Europoje gyventojus ir visų lygmenų valdžios institucijas užklupo nepasirengusius – dėl to stiprėja nacionalistinė retorika ir kyla grėsmė tarpusavio solidarumui. Šiame kontekste pilietinės visuomenės organizacijos atlieka vieną svarbiausių vaidmenų iškeliant visą Europos kultūros paveldo potencialą į pirmą vietą, stiprinant tapatybes ir visuomenes bei propaguojant didžiulį įvairovės, kuri yra mūsų Europos istorijos pagrindas, potencialą.

Skaityti daugiau

Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl bendros žemės ūkio politikos po 2020 m.

 

Kito ilgalaikio ES biudžeto laikotarpiu (2021–2027 m.) Europos Komisija siūlo modernizuoti ir supaprastinti bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP).Kito ilgalaikio ES biudžeto laikotarpiu (2021–2027 m.) Europos Komisija siūlo modernizuoti ir supaprastinti bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP).

Numačius 365 mlrd. EUR biudžetą, pasiūlymais užtikrinama, kad BŽŪP tebebūtų perspektyvi politika, ją vykdant ir toliau būtų remiami ūkininkai ir kaimo bendruomenės, ES žemės ūkis būtų plėtojamas tvariai ir būtų atsižvelgiama į ES aplinkos apsaugos ir klimato politikos siekius. Šiandienos pasiūlymais valstybėms narėms suteikiama daugiau lankstumo ir atsakomybės pasirinkti, kaip ir kur investuoti BŽŪP lėšas, kad būtų pasiekti ES lygmeniu nustatyti dideli pažangaus, atsparaus, tvaraus ir konkurencingo žemės ūkio sektoriaus tikslai, tuo pat metu užtikrinant teisingą ir tikslingesnį ūkininkų pajamų rėmimą.

Skaityti daugiau

Galimybės mažesnėms įmonėms lengviau gauti finansavimą kapitalo rinkose

 

Europos Komisija pasiūlė naujas taisykles, kuriomis siekiama mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) suteikti daugiau galimybių gauti finansavimą viešosiose rinkose.

Europos Komisijos pristatoma į kapitalo rinkų sąjungos (KRS) darbotvarkę įtraukta iniciatyva turėtų padėti ES įmonėms lengviau ir pigiau gauti rinkos finansavimą savo plėtrai.

Nepaisant pranašumų, kurių suteikia įtraukimas į biržos prekybos sąrašus, MVĮ skirtoms ES viešosioms rinkoms gali būti sunku pritraukti naujų emitentų. Todėl Komisija, kaip buvo nurodžiusi 2017 m. birželio mėn. KRS veiksmų plano laikotarpio vidurio vertinimo ataskaitoje, nori pakeisti galiojančias patekimo į viešąsias rinkas ES taisykles. Tai papildo kuriant kapitalo rinkų sąjungą Komisijos jau priimtas išsamias priemones, kuriomis siekiama suteikti daugiau galimybių MVĮ gauti rinkos finansavimą.

Skaityti daugiau

Griežtesnės draudimo taisyklės nukentėjusiesiems motorinių transporto priemonių sukeltuose eismo įvykiuose apsaugoti

 

Europos Komisija siūlo sugriežtinti ES transporto priemonių draudimo taisykles, kad būtų geriau apsaugoti nukentėjusieji transporto priemonių sukeltuose eismo įvykiuose ir draud

Pasiūlymu bus užtikrinta, kad nukentėjusiesiems motorinių transporto priemonių sukeltuose eismo įvykiuose būtų išmokėta visa jiems priklausanti kompensacija, net kai draudikas yra nemokus.Atnaujintomis taisyklėmis taip pat bus užtikrinta, kad asmenys, anksčiau turėję draudimą kitoje ES valstybėje narėje, būtų vertinami taip pat, kaip ir vietos draudėjai, ir turėtų galimybę pasinaudoti geresnėmis draudimo sąlygomis.

Skaityti daugiau

Europos Komisija paskelbė Lietuvai ir kitoms valstybėms narėms skirtas rekomendacijas dėl ekonomikos stiprinimo

 


Remdamasi išsamia šalies ūkio analize, o taip pat įvertinusi Lietuvos nacionalines reformų bei stabilumo programas, gegužės 23 d. Europos Komisija pereina prie kito 2018 m. Europos semestro etapo – pateikia tris Lietuvai skirtas rekomendacijas. Rekomendacijos skelbiamos ir kitoms ES valstybėms narėms.

Rekomendacijos Lietuvai apima veiksmus 2018-2019 m. mokesčių ir pensijų, švietimo, sveikatos ir socialinės apsaugos bei produktyvumo didinimo srityse.

Siekiant pagerinti Lietuvos biudžeto galimybes imtis veiksmingesnės socialinės politikos bei didinti viešąsias investicijas, Europos Komisija rekomenduoja gerinti mokestinių prievolių vykdymą ir plėsti mokesčių bazę įtraukiant šaltinius, kurie mažiau kenkia ekonomikos augimui. Nors nuo 2018 m. įsigaliojusi pensijų indeksavimo formulė turėtų užtikrinti pensijų sistemos fiskalinį tvarumą, tačiau Komisija rekomenduoja spręsti pensijų adekvatumo problemą, kuri Lietuvoje yra viena opiausių ES.

Skaityti daugiau

Informacija apie ES Alytaus regiono piliečiams

Translate »