Europos Komisija siūlo ES PVM sistemos reformą

Informacija-9055-s225x115Europos Komisija paskelbė planus dėl didžiausios ES PVM taisyklių reformos per pastaruosius 25 metus. Reforma padėtų pagerinti ir modernizuoti sistemą tiek vyriausybių, tiek įmonių naudai.

Apskritai kasmet prarandama per 150 mlrd. eurų PVM – tai reiškia, kad valstybės narės negauna įplaukų, kurios galėtų būti panaudotos mokykloms, keliams ir sveikatos priežiūrai. Apskaičiuota, kad iš tos sumos apie 50 mlrd. eurų, arba 100 eurų kiekvienam ES gyventojui per metus, prarandama dėl tarpvalstybinio sukčiavimo PVM. Šiais pinigais gali būti finansuojamos nusikalstamos organizacijos, įskaitant teroristines. Apskaičiuota, kad įgyvendinus siūlomą reformą ši suma būtų sumažinta 80 proc.

Skaityti daugiau

Europos Komisija Lietuvos geležinkeliams skyrė 28 mln EUR baudą

Informacija-9055-s225x115

Europos Komisija Lietuvos geležinkeliams skyrė 27 873 000 EUR baudą už tai, kad, išardžiusi bėgių kelią tarp Lietuvos ir Latvijos, įmonė sudarė konkurencijos kliūtis krovinių vežimo geležinkeliais rinkoje ir pažeidė ES antimonopolines taisykles.

Už konkurencijos politiką atsakinga Komisijos narė Margrethe Vestager pareiškė: „Lietuvos geležinkeliai pasinaudojo turima nacionalinės geležinkelių infrastruktūros kontrole, kad galėtų sutrukdyti geležinkelių transporto rinkoje veikiantiems konkurentams. Europos Sąjungai reikalinga tinkamai veikianti krovinių vežimo geležinkeliais rinka. Tai, kad, siekdama apsisaugoti nuo konkurencijos, įmonė išardo viešąją geležinkelių infrastruktūrą, neturi precedento ir yra nepriimtina.

Skaityti daugiau

Komisija siūlo geresnę apsaugą geležinkelių keleiviams

Informacija-9055-s225x115

Europos Komisija teikia pasiūlymą atnaujinti Europos geležinkelių keleivių teisių taisykles, kuriuo galiojančios geležinkelių keleivių teisės atnaujinamos penkiais svarbiais aspektais:

1. Vienodas taisyklių taikymas. Teikiant nacionalines tolimojo susisiekimo ir tarpvalstybines miesto, priemiestinio ir regioninio susisiekimo paslaugas keleivių teisės turi galioti be išimčių. Šiuo metu visas taisykles taiko tik 5 valstybės narės, o kitose nustatyta įvairaus masto išimčių. Todėl keleiviai netenka daugelio savo teisių.

2. Informavimas ir nediskriminavimas.
Geriau informuojama apie keleivių teises, pavyzdžiui, įrašais ant bilieto. Keleiviai, kurie keliauja su persėdimu, turi būti informuojami apie tai, ar jų teisės galioja visoje kelionėje ar tik atskirose atkarpose. Draudžiama diskriminacija pagal pilietybę ar gyvenamąją vietą.

Skaityti daugiau

Europos Audito Rūmai teigiamai įvertino ES išlaidas

Informacija-9055-s225x115

Šiandien skelbiamoje 2016 m. metinėje ataskaitoje Europos Audito Rūmai ES metines ataskaitas įvertino kaip tvarkomas teisingai. Europos Audito Rūmai atkreipia dėmesį į tai, kad pagerėjo ES biudžeto panaudojimas.

80 proc. ES biudžeto teikiamų lėšų valdo valstybės narės, tad Komisija su jomis glaudžiai bendradarbiauja, kad tos lėšos būtų naudojamos veiksmingai. Su ES lėšas vietoje naudojančiomis nacionalinėmis institucijomis Komisija dalijasi gerąja patirtimi, teikia joms patarimus ir organizuoja mokymus. Tikslas – išvengti klaidų, padėti valstybėms narėms anksti nustatyti pažeidimus, apie juos pranešti ir juos ištaisyti, kad nebūtų prarandamos joms priklausančios lėšos.

Skaityti daugiau

Informacija apie ES Alytaus regiono piliečiams