Žurnalistikos studentai kviečiami dalyvauti Youth4Regions 2018 Media konkurse ir laimėti kelionę į Briuselį

Žurnalistiką studijuojantys jaunuoliai kviečiami dalyvauti konkurse ir laimėti kelionę į Briuselyje spalio 7-11 dienomis vyksiančią Europos regionų ir miestų savaitę.

Ką reikia padaryti?

Parašyti trumpą (400–1000 žodžių) straipsnį arba nufilmuoti iki 3 minučių trukmės filmuką apie efektyviai įgyvendinamus projektus, gavusius Europos regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo finansavimą. Straipsnis ar filmukas gali būti bet kuria iš 24 oficialių Europos Sąjungos kalbų. Užsiregistruoti dalyvauti konkurse ir atsiųsti straipsnį arba filmuką galima ČIA iki birželio 29 d.

Skaityti daugiau

Europos Komisija imasi veiksmų, kad būtų uždrausta nesąžiningos prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje

Balandžio 12 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą uždrausti didesnę žalą darančią nesąžiningos prekybos praktiką maisto tiekimo grandinėje ir taip užtikrinti sąžiningesnes­ sąžiningesnes sąlygas mažosioms ir vidutinėms maisto ir žemės ūkio įmonėms. Be to, į pasiūlymą įtrauktos veiksmingos vykdymo užtikrinimo nuostatos: kai nustatomi pažeidimai, nacionalinės valdžios institucijos gali taikyti sankcijas.

Mažesni veiklos vykdytojai, tarp jų ir ūkininkai, kenčia nuo kitų grandinės partnerių taikomos nesąžiningos prekybos praktikos. Jie dažnai neturi nei pakankamos derybinės galios, nei alternatyvių būdų pateikti savo produktus vartotojams.

Skaityti daugiau

Siekiama didinti pasitikėjimą moksliniais maisto saugos tyrimais

 

Balandžio 11 d. Europos Komisija, atsakydama į sėkmingoje Piliečių iniciatyvoje išreikštą piliečių susirūpinimą, pateikia pasiūlymą didinti mokslinių tyrimų maisto saugos srityje skaidrumą.

Šiuo pasiūlymu, taip pat grindžiamu Komisijos tinkamumo patikra dėl Bendrojo maisto produktams skirtų teisės aktų reglamento, kuris priimtas 2002 m. ir dėl to turi būti atnaujintas,

  • piliečiams bus suteikiama lengvesnė prieiga prie Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) informacijos dėl su žemės ūkio maisto produktų grandine susijusių patvirtinimų,
  • Komisijai užtikrinama galimybė reikalauti papildomų tyrimų ir
  • valstybių narių mokslininkai labiau įtraukiami į patvirtinimo procedūras.

Pirmasis pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Šiandien mes atsakome į piliečių susirūpinimą ir geriname sprendimų priėmimo skaidrumą: suteikiame geresnę prieigą prie susijusios informacijos ir užtikriname, kad šioje jautrioje maisto saugos srityje pagrindinis sprendimų priėmimo pagrindas ir toliau bus pasitikėjimą keliantis, mokslu grindžiamas rizikos vertinimas.“

Skaityti daugiau

Siekiama didinti pasitikėjimą moksliniais maisto saugos tyrimais

 

Balandžio 11 d. Europos Komisija, atsakydama į sėkmingoje Piliečių iniciatyvoje išreikštą piliečių susirūpinimą, pateikia pasiūlymą didinti mokslinių tyrimų maisto saugos srityje skaidrumą.

Šiuo pasiūlymu, taip pat grindžiamu Komisijos tinkamumo patikra dėl Bendrojo maisto produktams skirtų teisės aktų reglamento, kuris priimtas 2002 m. ir dėl to turi būti atnaujintas,

  • piliečiams bus suteikiama lengvesnė prieiga prie Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) informacijos dėl su žemės ūkio maisto produktų grandine susijusių patvirtinimų,
  • Komisijai užtikrinama galimybė reikalauti papildomų tyrimų ir
  • valstybių narių mokslininkai labiau įtraukiami į patvirtinimo procedūras.

Pirmasis pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Šiandien mes atsakome į piliečių susirūpinimą ir geriname sprendimų priėmimo skaidrumą: suteikiame geresnę prieigą prie susijusios informacijos ir užtikriname, kad šioje jautrioje maisto saugos srityje pagrindinis sprendimų priėmimo pagrindas ir toliau bus pasitikėjimą keliantis, mokslu grindžiamas rizikos vertinimas.“

Skaityti daugiau

VentureEU. 2,1 mlrd. EUR rizikos kapitalo investicijoms į Europos novatoriškas pradedančiąsias įmones skatinti

 

 

Europos Komisija ir Europos investicijų fondas (EIF) pradėjo vykdyti visos Europos rizikos kapitalo fondų fondų programą ( VentureEU), kuria siekiama skatinti investicijas į novatoriškas pradedančiąsias ir veiklą plečiančias įmones visoje Europoje.

Europa gali pasigirti gabiais žmonėmis, pasaulinio lygio tyrėjais ir sumaniais verslininkais, tačiau dar galima daug nuveikti, padedant jiems pasiekti didesnę sėkmę. Ypač svarbios yra galimybės naudotis rizikos kapitalu. Balandžio 10 d. Europos Komisija ir EIF pranešė apie šešis dalyvaujančius fondus, kuriems bus teikiama ES parama, kad jie investuotų į Europos rizikos kapitalo rinką. Fondai, kuriems teikiama ES parama siekia 410 mln. EUR, siekia pritraukti 2,1 mlrd. EUR viešųjų ir privačiųjų investicijų. Tikimasi, kad tai savo ruožtu paskatins apie 6,5 mlrd. EUR investicijų į novatoriškas pradedančiąsias ir veiklą plečiančias įmones visoje Europoje; šiuo metu Europoje esamo rizikos kapitalo apimtis išaugs dvigubai.

Skaityti daugiau

Informacija apie ES Alytaus regiono piliečiams

Translate »