Europos Komisija teikia karinio mobilumo gerinimo veiksmų planą

 

 

Įgyvendindamos Pirmininko J.-C. Junckerio pažadą iki 2025 m. sukurti visapusišką gynybos sąjungą, Komisija ir vyriausioji įgaliotinė teikia karinio mobilumo gerinimo Europos Sąjungoje ir už jos ribų veiksmų planą.

Nuo galimybių perkelti karines pajėgas ir techniką priklauso europiečių saugumas, todėl svarbu sukurti veiksmingesnę, sparčiai reaguojančią ir susietą Sąjungą, kaip nurodyta 2017 m. lapkričio mėn. Bendrame komunikate dėl karinio mobilumo gerinimo ES ir raginama Visuotinės ES užsienio ir saugumo politikos strategijos dokumente. Šiandien paskelbtame veiksmų plane nustatytos priemonės, kuriomis bus šalinamos fizinės, procedūrinės ar reguliavimo kliūtys kariniam mobilumui. Labai svarbu, kad šis veiksmų planas būtų įgyvendinamas glaudžiai bendradarbiaujant su ES valstybėmis narėmis ir visais susijusiais subjektais.

Skaityti daugiau

Susitikimas- diskusija Europos Sąjunga šiandien: iššūkiai ir aktualijos.

 

 

Kovo 23 d. , Alytaus EDIC kvietimu , Alytaus kolegijoje lankėsi Europos parlamento narys Petras Auštrevičius. Čia vyko diskusija „Europos Sąjunga šiandien: iššūkiai ir aktualijos“. Mums buvo didelė garbė priimti ir kalbėtis su P. Auštrevičiumi, kuris tik prieš pora dienų Briuselyje buvo   nominuotas  Metų Europos Parlamento nariu užsienio politikos srityje. Petras Auštrevičius supažindino Alytaus bendruomenę su svarbiais Lietuvai Europos Parlamente sprendžiamais klausimais, atsakė į dalyvių klausimus.Lauksime naujų susitikimų!!!

Skaityti daugiau

Prasideda registracija į konkursą dėl ES finansavimo nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse įrengti

 

 

Kovo 20 d. pradeda veikti Europos Komisijos sukurtas interneto portalas „WiFi4EU“. Gegužės viduryje bus skelbiamas pirmas kvietimas teikti projektus, o visos Europos savivaldybės kviečiamos jau dabar registruoti savo duomenis, kad galėtų pasinaudoti ES finansavimu viešosioms nemokamo belaidžio interneto zonoms įrengti.

Pagal programą „WiFi4EU“ savivaldybėms siūlomi 15 000 EUR vertės čekiai belaidžio vietinio tinklo zonoms įrengti viešosiose erdvėse – bibliotekose, muziejuose, viešuosiuose parkuose ir aikštėse. Komisijos Pirmininko Jeano-Claude’o Junckerio teigimu, iniciatyva „WiFi4EU“ siekiama „iki 2020 m. užtikrinti, kad kiekviename Europos miestelyje ir mieste apie pagrindinius visuomeninio gyvenimo centrus būtų įrengta nemokama belaidė interneto prieiga“.

Skaityti daugiau

Virtuali „Erasmus+“ – jau realybė

 

 

Kovo 15 d. pradeda veikti vienos iš matomiausių ir sėkmingiausių ES programų „Erasmus+“ mobilumo veiksmų svetainė, kad būtų pritraukta daugiau studentų ir jaunimo iš Europos ir ES pietinių kaimyninių šalių.

Kovo 15 d. pradėjusi veikti Europos Komisijos svetainė „Erasmus+ Virtual Exchange“ skirta ateinančius dvejus metus skatinti tarpkultūrinį dialogą ir patobulinti bent 25 000 jaunuolių įgūdžius naudojantis skaitmeninėmis mokymosi priemonėmis. Iniciatyva skirta programoje „Erasmus+“ dalyvaujančioms 33-ims Europos šalims ir šioms pietinėms Viduržemio jūros regiono šalims: Alžyrui, Egiptui, Izraeliui, Jordanijai, Libanui, Libijai, Marokui, Palestinai (šis pavadinimas neturi būti aiškinamas kaip Palestinos Valstybės pripažinimas ir jis nekeičia valstybių narių skirtingų pozicijų dėl šio klausimo), Sirijai ir Tunisui.

Skaityti daugiau

Europos migracijos darbotvarkė: pažangai palaikyti reikia nuolatinių pastangų

 

 

 

 

Prieš prasidedant kovo mėn. Europos Vadovų Tarybai, šiandien Komisija praneša apie pažangą, padarytą įgyvendinant Europos migracijos darbotvarkę, ir pagrindinius tolesnius veiksmus. Tarp jų – ir Komisijos 2017 m. gruodžio mėn. politiniame veiksmų plane numatyti darbai, kuriuos reikia nuveikti siekiant iki 2018 m. birželio mėn. sudaryti visapusišką susitarimą dėl migracijos.

Patvirtinta, kad per visus 2017 m. ir pirmaisiais 2018 m. mėnesiais mažėjo neteisėtų migrantų srautas; toliau dirbta siekiant gelbėti gyvybes, šalinti pagrindines migracijos priežastis, apsaugoti Europos išorės sienas ir toliau stiprinti bendradarbiavimą su tarptautiniais partneriais. Tačiau apskritai padėtis išlieka nestabili, todėl migracijos problemai toliau veiksmingai spręsti reikės papildomų pastangų, taip pat ir didesnio bendrai ES ir valstybių narių skiriamo finansavimo.

Skaityti daugiau

Informacija apie ES Alytaus regiono piliečiams

Translate »