Europos gyventojai 2016 m.: suvokimas ir lūkesčiai, kova su terorizmu ir radikalizacija

Specialų Europos Parlamento „Eurobarometro“ tyrimą 28 Europos Sąjungos valstybėse narėse 2016 m. balandžio 9–18 d. atliko bendrovė „TNS opinion“.Jame daugiausia dėmesio skiriama europiečių požiūriams ir lūkesčiams, susijusiems su ES veiksmais, kova su terorizmu ir su tarpusavio gynybos sąlyga.Jis publikuojamas ką tik įvykus JK referendumui, kuriame nuspręsta išstoti iš Europos Sąjungos.Kviečiame susipažinti su ką tik paskelbtais tyrimo rezultatais.

2017 m. ES biudžeto projekto prioritetai: ekonomikos augimas ir atsakas į pabėgėlių krizę

-

 Europos Komisija pateikė 2017 m. ES biudžeto projektą. Siūlomą biudžetą sudaro 134,9 mlrd. Eurų mokėjimų asignavimų. Daugiausia dėmesio skiriama dviem Europos politikos prioritetams: remti atsigaunančią Europos ekonomiką ir spręsti saugumo bei humanitarines problemas kaimyninėse šalyse.Ekonomikos augimui remti skirta suma paskirstyta taip:

·  21,1 mlrd. eurų numatyta ekonomikos augimui, užimtumui ir konkurencingumui. Iš šios sumos 10,6 mlrd. eurų bus skirta moksliniams tyrimams ir inovacijoms pagal programą „Horizontas 2020“, 2 mlrd. eurų – švietimui pagal programą „Erasmus +“, 299 mln. eurų mažosioms ir vidutinėms įmonėms pagal programą COSME ir 2,5 mlrd. eurų pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę.

Skaityti daugiau

Komisija transporto infrastruktūrai skiria 6,7 mlrd. eurų, taip skatindama darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą

atsisiųsti

 Europos Komisija jau  paskelbė 195 transporto projektų, kuriems nuspręsta skirti 6,7 mlrd. eurų finansavimą pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę, sąrašą.

Dauguma atrinktų projektų yra susiję su transeuropiniu transporto tinklu (TEN-T). Finansavimas skiriamas ir tokioms pavyzdinėms iniciatyvoms, kaip, pavyzdžiui, europinį standartą atitinkančio pločio vėžių geležinkelio statyba „Rail Baltica“ koridoriuje.

Dabar pasiūlymą dėl sprendimo finansuoti turi oficialiai patvirtinti Europos infrastruktūros tinklų priemonės koordinavimo komitetas, kurio posėdis įvyks 2016 m. liepos 8 d. Tikimasi, kad Komisija sprendimą priims 2016 m. liepos pabaigoje. Vėliau Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga(INEA) parengs individualius susitarimus dėl dotacijų, ir jie su paramos gavėjais bus pasirašyti 2016 m. antroje pusėje.

Skaityti daugiau

EK narys V. Andriukaitis lankysis tarptautinės Vilniaus užkrečiamųjų ligų savaitės renginiuose

atsisiųsti (1)

Birželio 30 d., ketvirtadienį, oficialaus darbo vizito į Lietuvą atvyksta Europos Komisijos narys Vytenis Andriukaitis, atsakingas už sveikatą ir maisto saugą.

EK narys lankysis tarptautinės Vilniaus užkrečiamųjų ligų savaitės (2016 birželio 26 d. – liepos 1 d.) renginiuose, kurių tikslas pristatyti ir aptarti regioninę įrodymais pagrįstą užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės politiką, gaires, požiūrius ir geriausios praktikos pavyzdžius. V. Andriukaitis skaitys pranešimą apie skiepijimų politiką ir jų reikšmę kovojant su užkrečiamomis ligomis.

Skaityti daugiau

Informacija apie ES Alytaus regiono piliečiams

Translate »