Protų kovos „Europrotai“ Alytuje

Lapkričio penktąją prasidėjo protų kovų „Europrotai“ visoje Lietuvoje ir Alytuje. Rudens „Europrotų“ sezone vyks 4 žaidimo turnyrai, kurie numatyti lapkričio 5, 12, 19 ir 26 dienomis. Turnyre žaidžia komandos, kurias gali sudaryti nuo 4 iki 6 žaidėjų. Vienas žaidimo turnyras sudarytas iš penkių teminių turų po 10 klausimų. Žaidimo vedėjas paskelbia turo temą ir garsiai perskaito dešimt klausimų, kuriuos kiekviena komanda aptaria, sugalvoja tiksliausią ir logiškiausią atsakymą ir užrašo jį ant atsakymų lapelio. Turo pabaigoje komanda lapelį atneša žaidimo vedėjui, kuris per trumpą pertraukėlę apibendrinęs atsakymus paskelbia rezultatus. Tai vyksta penkis kartus, kol paaiškėja turnyro nugalėtojai. Turnyro nugalėtojais tampa komanda, surinkusi daugiausiai taškų per visus penkis turus. Žaidimą  Alytuje organizuoja Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje ir  Alytaus Europe Direct informacijos centras.

Skaityti daugiau

Nauja Europos komisija pradeda darbą.

Šiandien naujoji Europos Komisija, vadovaujama Žano Klodo Junkerio pradeda darbą

         Tai nauja pradžia Europai. Kaip eidamas į rinkimus sakė Ž.K Junkeris : mano  darbotvarkė: darbo vietų kūrimas, augimas, teisingumas ir demokratiniai pokyčiai. Komisijos darbotvarkė bus įtempta: pirmasis Žano Klodo Junkerio uždavinys bus iki Kalėdų paleisti 300 mlrd. eurų (1,04 trln. litų) investicijų planą, turintį išjudinti stringančią Bendrijos ekonomiką, slegiamą beveik rekordinėse aukštumose stabiliai besilaikančio nedarbo. Nauja Europos Komisija pasiryžusi įkvėpti naujos gyvybės ypatingai partnerystei su Europos Parlamentu. EK  Pirmininkas  nori palaikyti politinį, o ne technokratinį dialogą. Ž. K. Junkeris pabrėžė ryšių su nacionaliniais parlamentais svarbą, ypač kai reikia užtikrinti, kad būtų laikomasi subsidiarumo principo. Jis sieks pagerinti ryšius su nacionaliniais parlamentais, kad Europos Sąjunga taptų artimesnė piliečiams.Linkime naujai išrinktai EK sėkmės darbuose!

Skaityti daugiau

„Europrotai“ – kas tai?

ZHrctHQ„Europrotai“ – tai įdomus ir linksmas būdas praleisti laisvalaikį smalsiems ir naujo sužinoti norintiems žmonėms. Tai komandinis žaidimas, paremtas protų kovų tipo viktorina, kuri vakarais į įvairias erdves pritraukia šimtus žinių ištroškusių ir jas pademonstruoti norinčių smalsuolių.

Tai ne egzaminas – tai žaidimas! Norint dalyvauti „Europrotuose“ nereikia graužti knygų, skaityti dokumentų ar mokytis atmintinai – tereikia pasitelkti bendras žinias ir loginį mąstymą. „Europrotai“ leidžia jums patiems įvertinti, ką žinote apie Europos kultūrą, meną, sportą, maistą, istoriją, geografiją, kiną, muziką, įžymius žmones ir t. t.

Skaityti daugiau

Baltijos kelio 25- metis

Rugpiūčio pabaigoje minėjome Baltijos kelio 25- metį. Pakalbinome alytiškę Reginą Pakalnienę, nes ji buvo viena iš  daugelio alytiškių, kurie  prieš 25 metus dalyvavo  gyvoje žmonių grandinėje Baltijos kelyje ir paprašėme jos pasidalinti keliomis mintimis, išgyvenimais. Ji prisimena, kad 1989 m. žmonių entuziazmas buvo begalinis. Į Baltijos kelią jie važiavo ne tik organizuotai – autobusais, sunkvežimiais, bet ir savo automobiliais su šeimomis. Baltijos kelio  koordinatoriai tokio srauto pavienių mašinų nesitikėjo. Baltijos kelyje plevėsavo daug vėliavų. Neįvyko nė vieno eismo įvykio. Pasak pašnekovės, tai yra labai svarbi diena ir data  kiekvienais metais – ne tik  tada, kai jubiliejus jau apvalus.

Skaityti daugiau

Lietuvos narystei euro zonoje – žalia šviesa

Euro-laikrodis-n23517_puslapiuiES Bendrųjų reikalų taryboje priimti galutiniai sprendimai dėl Lietuvos narystės euro zonoje.Lietuva atitinka Mastrichto kriterijus ir yra pasirengusi prisijungti prie euro zonos nuo 2015 m. sausio 1 dienos – tokias išvadas pateikė Europos Komisija ir Europos Centrinis Bankas paskelbtuose pranešimuose apie konvergenciją. Konvergencijos ataskaita sudaro pagrindą Europos Sąjungos Tarybai priimti sprendimą, ar valstybė narė gali įstoti į euro zoną. Ataskaitoje vertinama, ar valstybės narės, kurioms taikoma išimtis, pasiekė aukšto lygio ir tvarią ekonominę konvergenciją kainų stabilumo, patikimų viešųjų finansų, valiutos kurso stabilumo atžvilgiais ir ilgalaikių palūkanų normų srityse. Joje taip pat vertinama valstybių narių nacionalinių teisės aktų atitiktis Sutartyje išdėstytoms ekonominės ir pinigų sąjungos taisyklėms (nacionalinio centrinio banko nepriklausomumas, piniginio finansavimo draudimas) ir atitiktis Europos centrinių bankų sistemos bei Europos Centrinio Banko statutui. Taigi nuo 2015 m. sausio 01 d. Lietuva tampa devynioliktąja visaverte euro zonos nare, kurioje naudojama bendroji Europos Sąjungos valiuta – euras.Kartu patvirtintas neatšaukiamas litų perskaičiavimo į eurus kursas: 3,45280 lito už 1 eurą.

Skaityti daugiau

Informacija apie ES Alytaus regiono piliečiams

Translate »