Naujas informacinis leidinys

X7gb9PVPristatome naują Europos Sąjungos informacijos ir pagalbos tarnybų gidą. Šis leidinys – tai Europos Komisijos atstovybės iniciatyva į vieną knygelę sudėti informaciją apie pagrindines ES tarnybas. Kiekviena jų, atsižvelgdama į piliečių poreikius ir atsiliepimus, teikia bendrą ar specializuotą informaciją klausimais, kokie tik gali kilti,jei keliaujate, gyvenate, dirbate, studijuojate, kuriate verslą ar planuojate tai daryti Lietuvoje ar kitoje Europos Sąjungos šalyje.

Skaityti daugiau

Viešnagė Europos namuose

eToknoy2014 sausio 23 d., grupė Alytaus kolegijos darbuotojų, lankėsi Vilniuje įsikūrusiuose Europos namuose. Akademinių padalinių vadovai išklausė Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje Informacijos centro ir Europos Parlamento Informacijos biuro parengtus pranešimus apie ES ir piliečių teises, Europos Parlamento rinkimus, vyksiančius š.m. gegužės 25d. Vizito metu išgirdome daug naudingos informacijos ir gavome atsakymus į mums aktualius klausimus.Viešnagė buvo labai įdomi ir naudinga. Dėkojame tiems kas kartu vyko ir tiems kas mus pakvietė.

Skaityti daugiau

Piešinių knygelės „Kelionės su Europiuke“ pristatymas

oOC5IABVisą 2014 m. sausio mėnesį vyks piešinių knygelės „Kelionės su Europiuke “ pristatymas Dzūkijos regiono mokyklose ir darželiuose. Pirmasis – vyko Alytaus lopšelyje- darželyje „ Du gaideliai“, priešmokyklinukų grupėje, su jų auklėtoja  Pranute Zenkevičiene.

Ateityje numatomi susitikimai- pristatymai ir kitose mokyklose ir darželiuose.

Centrinė informacinė tarnyba „ Europe direct “

Išsikeliate gyventi į kitą Europos šalį?, norite sužinoti kaip gauti leidimą nuolat joje gyventi? kokios yra tarptinklinio mobiliojo ryšio įkainių taisyklės? kokios teisės jums garantuotos, jeigu atšaukiamas jūsų skrydis? Kokių ES dotacijų gali prašyti jūsų organizacija? Šių ir kitų klausimų klauskite centrinės informacijos tarnybos „Europe Direct“

Paskambinę į „Europe Direct“ kontaktinį centrą, pagalbą ir konsultacijas gausite savo  gimtąja kalba.

Radijo laidų ciklas „Europos kaleidoskopas“

2013 m. Alytaus Europe Direct  informacijos centras, bendradarbiaudamas su radijo stotimi FM 99, organizavo aštuonių radijo laidų ciklą „Europos kaleidoskopas“, skirtą Europos piliečių metams.

Tematika: ES piliečių teisė į laisvą asmenų judumą ES, jos poveikis pilietiškumui, piliečių ir vartotojų teisės, ES darbo rinka, įvairių  švietimo mainų programų teikiamos galimybės, visų pirma susijusios su sanglaudos ir žmonių tarpusavio supratimo didinimu, kitų ES  kultūrų pažinimas.

Skaityti daugiau

Informacija apie ES Alytaus regiono piliečiams

Sveiki, susisiekite!
Translate »