„Europrotai“ – kas tai?

ZHrctHQ„Europrotai“ – tai įdomus ir linksmas būdas praleisti laisvalaikį smalsiems ir naujo sužinoti norintiems žmonėms. Tai komandinis žaidimas, paremtas protų kovų tipo viktorina, kuri vakarais į įvairias erdves pritraukia šimtus žinių ištroškusių ir jas pademonstruoti norinčių smalsuolių.

Tai ne egzaminas – tai žaidimas! Norint dalyvauti „Europrotuose“ nereikia graužti knygų, skaityti dokumentų ar mokytis atmintinai – tereikia pasitelkti bendras žinias ir loginį mąstymą. „Europrotai“ leidžia jums patiems įvertinti, ką žinote apie Europos kultūrą, meną, sportą, maistą, istoriją, geografiją, kiną, muziką, įžymius žmones ir t. t.

Skaityti daugiau

Baltijos kelio 25- metis

Rugpiūčio pabaigoje minėjome Baltijos kelio 25- metį. Pakalbinome alytiškę Reginą Pakalnienę, nes ji buvo viena iš  daugelio alytiškių, kurie  prieš 25 metus dalyvavo  gyvoje žmonių grandinėje Baltijos kelyje ir paprašėme jos pasidalinti keliomis mintimis, išgyvenimais. Ji prisimena, kad 1989 m. žmonių entuziazmas buvo begalinis. Į Baltijos kelią jie važiavo ne tik organizuotai – autobusais, sunkvežimiais, bet ir savo automobiliais su šeimomis. Baltijos kelio  koordinatoriai tokio srauto pavienių mašinų nesitikėjo. Baltijos kelyje plevėsavo daug vėliavų. Neįvyko nė vieno eismo įvykio. Pasak pašnekovės, tai yra labai svarbi diena ir data  kiekvienais metais – ne tik  tada, kai jubiliejus jau apvalus.

Skaityti daugiau

Lietuvos narystei euro zonoje – žalia šviesa

Euro-laikrodis-n23517_puslapiuiES Bendrųjų reikalų taryboje priimti galutiniai sprendimai dėl Lietuvos narystės euro zonoje.Lietuva atitinka Mastrichto kriterijus ir yra pasirengusi prisijungti prie euro zonos nuo 2015 m. sausio 1 dienos – tokias išvadas pateikė Europos Komisija ir Europos Centrinis Bankas paskelbtuose pranešimuose apie konvergenciją. Konvergencijos ataskaita sudaro pagrindą Europos Sąjungos Tarybai priimti sprendimą, ar valstybė narė gali įstoti į euro zoną. Ataskaitoje vertinama, ar valstybės narės, kurioms taikoma išimtis, pasiekė aukšto lygio ir tvarią ekonominę konvergenciją kainų stabilumo, patikimų viešųjų finansų, valiutos kurso stabilumo atžvilgiais ir ilgalaikių palūkanų normų srityse. Joje taip pat vertinama valstybių narių nacionalinių teisės aktų atitiktis Sutartyje išdėstytoms ekonominės ir pinigų sąjungos taisyklėms (nacionalinio centrinio banko nepriklausomumas, piniginio finansavimo draudimas) ir atitiktis Europos centrinių bankų sistemos bei Europos Centrinio Banko statutui. Taigi nuo 2015 m. sausio 01 d. Lietuva tampa devynioliktąja visaverte euro zonos nare, kurioje naudojama bendroji Europos Sąjungos valiuta – euras.Kartu patvirtintas neatšaukiamas litų perskaičiavimo į eurus kursas: 3,45280 lito už 1 eurą.

Skaityti daugiau

Praktiniai euro įvedimo aspektai – transliacija iš Nacionalinės bibliotekos

Tiesioginę transliaciją šalies viešosiose bibliotekose organizavo Lietuvos bankas kartu su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka. Iš jos dalyvių užpildytų vertinimo anketų galima daryti išvadą, kad absoliuti dauguma bibliotekų liko patenkinti transliacijos tema. Birželio 5-tą dieną, ketvirtadienį, 10: 00 val. vyko tiesioginė internetinė transliacija iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ministudijos. Transliacijos tema „Praktiniai euro įvedimo aspektai”.
Tiesioginėje laidoje, kuri  buvo organizuota iš karto po Europos Komisijos ir Europos Centrinio banko oficialių raportų apie Lietuvos galimybę prisijungti prie euro zonos, dalyvavo Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas ir atsakė į  klausimus, susijusius su euro įvedimu. Pagrindinės temos, kurias detaliau pristatė LB valdybos pirmininkas: kas ir kaip keis litus į eurus; kaip atrodys lietuviški eurai; ar euro įvedimas turės kokią įtaką santaupoms. Atsižvelgdami į tai, kad euro įvedimas aktualus  mūsų  lankytojams,  pateikiame  transliacijos vaizdo įrašą

Skaityti daugiau

Diskusija „Ar šiemet rinksim kitaip? “

2014-04-09, Alytaus Europe direct informacijos centro kvietimu, Alytuje viešėjo Europos Parlamento informacijos biuro vadovė D.Jakaitė ir R.Pogorelis – administratorius ryšiams su žiniasklaida.

Pirmoji diskusija vyko su Alytaus kolegijos akademine bendruomene, o antroji- su TAU universiteto klausytojais ir  visais alytiškiais, kurie pageidavo dalyvauti renginyje.

 0YoK1DE gORyc94 hiPdA4u

Ju4B3E8 tyoOsDk

Informacija apie ES Alytaus regiono piliečiams

Sveiki, susisiekite!
Translate »